19 dubna, 2024
Zajímavosti ze společnosti

Arcona Capital podporuje společensky odpovědné projekty

Tým společnosti Arcona Capital, předního nezávislého správce nemovitostních fondů a správce majetku svěřených aktiv a nemovitostí v regionu střední Evropy, se letos opět zapojil do charitativního závodu dračích lodí pořádaného firmou CBRE. Klání se uskutečnilo 11. září na Vltavě, v areálu Císařské louky, a v jeho rámci Arcona získala 15 000 korun na podporu projektů neziskové organizace Dobrý Anděl, jež pomáhá rodinám vážně nemocných dětí.

„Každým rokem se této akce účastníme s nadšením. A naše zapojení do letošního ročníku charitativního závodu dračích lodí se neslo ve znamení ohromného úsilí pro dobrou věc,” řekl Zbyněk Laube, ředitel Správy aktiv a rozvoje společnosti pro střední Evropu ve skupině Arcona Capital.

Arcona zároveň s potěšením oznamuje, že věnovala dar ve výši 11 000 eur nizozemské nadaci Kibo Education Trust (KET). Nadace byla založena v roce 2008 s cílem zahájit a zajistit výstavbu vzdělávacích prostor pro sirotky, albíny a další „nechtěné” žijící v oblasti Kilimandžáro v Tanzanii.

KET se zabývá poskytováním odborného vzdělávání v oborech jako například tesařství, zednictví a kamenictví, instalatérství, šití a krejčovství nebo ošetřovatelství, jež doposud
v tanzanské oblasti Kilimandžáro/Moshi nebylo zajištěno. KET také zastřešuje stavbu odborných škol a zároveň podporuje sirotky v regionu Kibosho tím, že za ně platí školné.

„U odborného vzdělávání nejde a nikdy nešlo pouze o vytváření pracovních příležitostí pro jednotlivce. Nejdůležitější je dát místním lidem možnost profesně se profilovat, aby se díky tomu mohli postarat o sebe a svoje rodiny, aby nemuseli migrovat do měst a zároveň měli možnost rozvíjet své lokální komunity,“ uvedl J. B. (Bert) Boekhold, který spolu se svojí manželkou Gerdou KET založil. Členové správní rady nadace, jež jsou propojeni se zakladateli, nejsou za svoji činnost finančně ohodnocováni, propláceny jim nejsou ani výdaje plynoucí z jejich působení. Provoz nadace jako takové tak neprovázejí žádné režijní náklady, jelikož všechny výdaje jsou hrazeny přímo zakladateli.

„Spolupráci s neziskovou organizací Berta a Gerdy, jež vynakládá veškeré zdroje na zlepšení životních a pracovních podmínek nejpotřebnějších členů tanzanské společnosti, jsme navázali s nadšením a jednoznačným přesvědčením, že jde o nejsmysluplnější cestu pomoci. Zajištěním odborného vzdělávání v nejrůznějších klíčových oblastech přispíváme ke zlepšení kvality životů potřebných přímo v jejích komunitách,” doplnil Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital. „Jak řekl Nelson Mandela: ‚Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět’.“

Zdroj/foto: BEST Mediální společnost, s.r.o./Arcona Capital Czech Republic s.r.o.

Related Posts