24 dubna, 2024
Zajímavosti ze společnosti

Partnerství Bouygues Construction a Hoffmann Green Cement Technologies na vývoji betonu s nízkou uhlíkovou stopou

Společnosti Bouygues Construction a Hoffmann Green Cement Technologies podepsaly smlouvu o technické a obchodní spolupráci na počáteční období 30 měsíců, s cílem navrhnout a otestovat receptury betonových směsí s použitím nového cementu vyrobeného novou technologií (známou jako H-EVA1).

Unikátní a inovativní technologie, vyvinutá společností Hoffmann Green Cement Technologies, se vyznačuje o 70 – 80 % nižší uhlíkovou stopou než je u konvenčního portlandského cementu. Vzhledem ke klimatickým hrozbám, představuje toto spojení strategické partnerství, jehož výsledky přispějí k tomu, že stavebnictví bude odpovědnějším a udržitelnějším odvětvím, a to s ohledem na skutečnost, že výroba cementu v současnosti představuje 6 % emisí skleníkových plynů ve Francii.

Studie, které společně provedou partnerské společnosti, umožní získat v roce 2020 certifikaci potřebnou pro zařazení do výroby na staveništích Bouygues Construction. Philippe Bonnave, předseda představenstva a generální ředitel Bouygues Construction, uvedl: „Jako vedoucí hráč ve stavebnictví je Bouygues Construction povinna plnit výzvy rostoucí urbanizace a zároveň snižovat dopady na životní prostředí. Partnerství, které jsme podepsali s Hoffmann Green Cement Technologies, je příležitostí ke společnému rozvoji inovací v našem odvětví, bude znamenat nižší emise CO2 a udržitelnější výstavbu pro naše zákazníky.“

Julien Blanchard, předseda a spoluzakladatel společnosti Hoffmann Green Cement Technologies, dodal: „Stavebnictví se dnes musí rychle změnit v souvislosti s klimatickými problémy a nástupem nových předpisů. Pro splnění těchto úkolů jsme vytvořili nové cementy bez slínku, které budou založeny na vedlejších průmyslových produktech. Náš průmyslový přístup k cementu je skutečně ekologicky odpovědným a revolučním řešením na stavebním trhu. Toto smysluplné partnerství je dokonalým příkladem touhy Bouygues Construction podílet se na průlomových inovacích, s cílem přimět stavební odvětví, aby se okamžitě zavázalo k udržitelnému a drastickému snížení emisí CO2.“

Zdroj/foto: VCES a.s.

Related Posts