5 února, 2023
Zajímavosti ze společnosti

Prohlášení skupiny CPI Property Group k údajné žalobě ze strany společnosti Kingstown a dalších

Skupina CPI Property Group vydává prohlášení ohledně žaloby podané ve Spojených státech amerických společnostmi Kingstown a Investhold. CPI Property Group nebyla zatím uvedená žaloba procesně doručena. S odkazem na nároky zmiňované v médiích, CPI Property Group prohlašuje, že obvinění odmítá. CPI Property Group je navíc toho názoru, že Spojené státy americké nemají pro takovou žalobu jurisdikci.

CPI Property Group připomíná, že v současné době již vede s Kingstown soudní spor v Lucembursku. Podání žaloby ve Spojených státech amerických je pouze snahou Kingstown domáhat se neoprávněného prospěchu a vyvíjet nátlak na CPI Property Group. CPI Property Group využije veškeré právní prostředky, aby bránila sebe, své akcionáře a investory. Kingstown nebyla akcionářem CPI Property Group a údajné tvrzení obsažené v nové žalobě považuje skupina za nepravdivé, zavádějící a nepodložená.

Zdroj/foto: CPI Property Group

Related Posts