29 května, 2024
Investice a rozvoj

CPI Property Group úspěšně vydala dluhopisy v hodnotě přes 26 miliard korun

Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy, oznamuje úspěšnou emisi desetiletých seniorních nezajištěných dluhopisů a hybridních dluhopisů v celkové hodnotě 1 mld. EUR.

Dne 27. ledna 2021 vydala CPIPG nové seniorní nezajištěné dluhopisy v hodnotě 600 mil. EUR se splatností deset let a kuponem ve výši 1,5 % a nové nedatované podřízené (hybridní) dluhopisy v hodnotě 400 mil. EUR s kuponem ve výši 3,75 %. Nedatované podřízené (hybridní) dluhopisy, klasifikované pro účetní účely jako vlastní kapitál, může CPI Property Group splatit v roce 2028. Celková poptávka investorů po nových dluhopisech dosáhla výše téměř 3 mld. EUR.

BNP Paribas Real Estate: Připravují se velké investiční transakce

„Získání jedné miliardy eur v jedné dluhopisové transakci je pro CPIPG novým milníkem. Investorům jsme za jejich soustavnou podporu opravdu velmi vděční,“ uvedl finanční ředitel skupiny David Greenbaum.

Výnosy z dluhopisů budou využity k pokrytí obecných potřeb skupiny a ke splacení dříve vydaných seniorních nezajištěných a hybridních dluhopisů v celkové výši přesahující 750 mil. EUR.  CPIPG je náležitě hrdá na svou opakovaně prokazovanou schopnost předčasně splácet své závazky a hodlá i do budoucna zachovat proaktivní přístup k řízení profilu splatnosti svých závazků.

CPI Property Group – Mayhouse

Kombinace nabídky nových a odkupu dříve vydaných dluhopisů má pozitivní dopad na úvěrové ukazatele skupiny a poskytuje jí pružnost potřebnou pro další růst v době, kdy se svět postupně vymaňuje z pandemie onemocnění covid-19.  Výsledkem poslední transakce je, že pouze zhruba15 % z celkového financování skupiny je splatných v nejbližších třech letech a jen 40 % v nadcházejících pěti letech.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Titulní foto – CPI Property Group – Quadrio

Related Posts