5 února, 2023
Administrativní centra a kanceláře

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za druhé pololetí 2018

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

V druhé polovině roku 2018 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 583 400 m2. Budovy třídy A představovaly 82 % celkové plochy, zbývajících 18 % tvořily kanceláře třídy B.

V druhém pololetí 2018 byly v Brně dokončeny dvě kancelářské budovy: CTOffice A3 (6 700 m2) a Vlněna Office Park H (6 500 m2). Ve výstavbě se nyní nachází 75 200 m2 kancelářských ploch v sedmi projektech – z toho by přibližně 60 000 m2 mělo být dokončeno do konce roku 2019.

Vlněna Office Park H – Brno

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v druhém pololetí roku 2018 celkem 13 600 m2, což představuje pokles o 70 % v porovnání s prvním pololetím 2018 a zároveň meziroční pokles o 54 %.

Největší transakci druhého pololetí 2018 představoval před-pronájem společnosti Oracle v areálu Vlněna Office Park H (6 500 m2), následován novým pronájmem společnosti 2K Czech v projektu Areál Slatina O (1 700 m2).

Neobsazenost kanceláří v Brně

Ke konci druhého pololetí 2018 bylo v Brně evidováno celkem 56 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti v porovnání s prvním pololetím 2018 mírně vzrostla o 0,8 procentního bodu na úroveň 9,6 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně v druhé polovině roku 2018 vzrostlo na 14,50 EUR za m2 na měsíc.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za druhé pololetí 2018. 

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

V druhé polovině roku 2018 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 213 400 m2. Budovy třídy A představovaly 73 % celkové plochy a zbývajících 27 % tvořily kanceláře třídy B.

V druhém pololetí 2018 nebyla v Ostravě dokončena nová kancelářská budova. V současné době jsou ve výstavbě dvě kancelářské budovy v rámci jednoho projektu, jejichž dokončení je plánováno na rok 2019. Jedná se o budovu Smart Innovation Center A (5 500 m2) a Smart Innovation Center B (4,500 m2).

Smart Innovation Center – Ostrava

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v druhém pololetí 2018 celkem 6 900 m2, což představuje meziroční pokles o 51 % a zároveň pokles o 54 % v porovnání s prvním pololetím 2018.

Největší transakcí v druhé polovině roku bylo rozšíření stávající prostor společnosti Continental v projektu CTOffice budova C (650 m2), následována renegociací společnosti B&A (600 m2) v kancelářském komplexu Orchard Ostrava budova 3.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí 2018 evidováno 19 600 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti klesla oproti prvnímu pololetí 2018 o 2,5 procentního bodu na úroveň 9,2 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě v druhém pololetí 2018 vzrostlo na úroveň 11,50 – 12,00 EUR za m2 na měsíc.

Definice

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m².

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Zdroj/foto: Jones Lang LaSalle s.r.o./CTP INVEST, spol. s r.o. (Titulní foto – www.vlnena.eu), CBRE s.r.o. (Smart Innovation Center)

Related Posts