31 července, 2021
Home Kalendář akcí

Kalendář akcí

RETREND - Kalendář akcí

5.1.2021

ČSA Praha

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

Praha

11. 1. – 16. 1. 2021

BAU 2021

24. mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů – Veletrh BAU je lídrem mezi stavebními veletrhy, kde se prezentují nejnovější stavební materiály a systémy. Veletrhu BAU se účastní přes 2 200 vystavovatelů ze 45 zemí, obsazeno je všech 19 pavilonů mnichovského výstaviště, 200 000m2 výstavní plochy.

Mnichov, DE

12.1.2021

ČSA Praha

Stavební deník proč a jak – i elektronicky? – Seminář je určen pro všechny účastníky výstavby, kteří jsou povinni, nebo oprávněni k vedení záznamů ve stavebním deníku – stavebník, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP, pracovníci státního a správního dozoru

Praha

14.1.2021

ČSA Praha

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru Technika prostředí staveb (TPS) – Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu autorizačního řízení a průběhu zkoušky, včetně zkoušky rozdílové. Budete seznámeni s pravidly zkoušení, řády a předpisy ČKAIT. V odborné části bude průřezově probrán obor Technika prostředí staveb se zaměřením na příklady zkušebních otázek s praktickými ukázkami.

Praha

20.1.2021

ČSA Praha

Místní a účelové komunikace – Právní předpisy, co je komunikace, cesta nebo pozemek, kategorie a třídy místních komunikací, územní plány, inženýrské sítě, rozdíl mezi rekonstrukcí, stavebními úpravami a opravou, zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání, činnosti ve stavebnictví.

Praha

21.11.2021

ČSA Praha

Řízení staveb – Seminář je zaměřen na etapu výstavbového procesu – realizace stavby. Z hlediska požadavků stavebního zákona jde o jeho ČÁST IV – stavební řád. Charakterizuje postavení účastníků, jejich odpovědnosti i pravomoci a to zejména v jejich vzájemných vazbách, uvádí konkrétní požadavky právních předpisů se zdůrazněním i těch možných situací, kde právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich řešení. Jsou analyzovány cesty k požadované úrovni spolupráce těchto partnerů. Neoddělitelnou součástí problematiky semináře je i provádění státního a správního dozoru při realizaci staveb. Seminář je doplněn o poznatky a zkušenosti lektora, získané při jeho auditorské praxi.

Praha

25.5. – 28.5.2021

bauma CTT

bauma CTT RUSSIA  Moskva 2021 – Je nejdůležitějším veletrhem pro navázání nových kontaktů v oboru stavebnictví v Rusku, SNS a východní Evropě. Veletrhu se v r. 2019 zúčastnilo 603 vystavovatelů z 19 zemí na ploše 55 000 m2, veletrh navštívilo 23 000 registrovaných návštěvníků ze 55 zemí. Na veletrhu se prezentují přední světové značky, veletrh nabízí ideální příležitost k oslovení nejen ruského stavebního trhu, ale také trhů zemí SNS. Nejvíce návštěvníků přijíždí z Ruska , Běloruska, Číny a Kazachstánu. Veletrh CTT Moskva patří do skupiny veletrhů BAUMA, pořádaných veletržní správou Messe München. Tím je garantován profesionální průběh veletrhu.Veletrh se koná na moderním výstavišti Crocus Expo Centre

Moskva, RU