19 dubna, 2024
Investice a rozvoj

JRD Group rozšířila své aktivity v Maďarsku

yčSkupina JRD, která působí v řadě udržitelných oborů, pod svou značkou zastřešuje pět divizí (JRD Development, JRD Plazma, JRD Energo, JRD Land a JRD Invest). Dominantní postavení v ní zaujímá JRD Development, jež vloni prodala 157 bytů, 5 komerčních prostor a 11 pozemků v hodnotě 1,054 mld. Kč. Úspěšně se rozvíjely také energetické divize: JRD Energo (s celkovými tržbami 308 mil. Kč) mj. navýšila instalovanou kapacitu svých fotovoltaických elektráren v Maďarsku z 12 na 30 MWp a JRD Plazma uvedla do provozu nový prototyp reaktoru pro plazmové zplyňování. Výrazně posílila divize JRD Land (s celkovými prodeji 143,5 mil. Kč), která má do roku 2025 v plánu předat JRD Development stavební parcely v hodnotě 3,2 mld. Kč pro výstavbu projektů v celkové hodnotě až 20 mld. Kč.

V Evropě všeobecně roste zájem o udržitelnou výstavbu, výrobu čisté energie, vývoj moderních technologií a ekologické zpracování odpadu. Novým trendem se navíc stává výrazný zájem investorů o společensky odpovědné (tzv. ESG) investování. Do popředí se tak dostávají právě ta odvětví, která pokrývají jednotlivé divize JRD Group. I přes překážky na naší cestě, jimiž jsou např. pomalé povolování výstavby či rostoucí ceny materiálů a prací, věříme, že má jejich rozvoj a podpora smysl. Dobré hospodářské výsledky, kterých jsme dosáhli v minulém roce, jsou totiž jen základem, jež nám pomůže dále růst a přispívat k ochraně životního prostředí, větší energetické soběstačnosti a rozvoji udržitelné společnosti,“ uvádí Jan Řežáb, majitel a zakladatel skupiny JRD.

Savills poskytla poradenství při prodeji Coral Office Parku v pražských Butovicích

JRD Development: výstavba zdravého a ekologického bydlení

Portfolio divize JRD Development aktuálně tvoří 5 rezidenčních projektů (Green Port Strašnice, Rezidence Michelangelova, Bohdalecké kvarteto, Císařská vinice a Vital Kamýk) s celkem 532 byty a 7 vilami. Ty doplňuje Rezidence Silver Port se 70 byty, které developer prodává pro investora Rezidence Na Palouku, a administrativní budova Viadukt Anděl.

JRD – Rezidence Silver Port

Mnohem více projektů zdravého a zeleného bydlení (např. v Praze 4, 5, 7, 9, 12 či 15) máme aktuálně v přípravě: v celkovém součtu se jedná o přibližně 1 500 bytů ve výrobě a výstavbě. Dále se věnujeme rozsáhlým akvizicím stavebních pozemků a větších územních celků. V loňském roce jsme zasmluvnili 10 ha pozemků, jejichž součástí je i území o výměře 4,7 ha, kde plánujeme v budoucnu realizovat rezidenční čtvrť s cca 1300 byty. V letošním roce se chystáme nakoupit až 11,5 ha území v celkové hodnotě 4,5 miliard Korun českých. V příštích letech máme navíc v plánu vstup do segmentu horských rekreačních nemovitostí, expanzi mimo pražský trh a dosáhnutí celkového obratu 3 miliard Korun českých,“ vypočítává Jan Řežáb.

JRD Plazma: efektivní a ekologické zpracování odpadu

Divizi JRD Plazma představuje společnost Millenium Technologies, která se zaměřuje na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu. Produktem tohoto efektivního, environmentálně šetrného a zcela bezpečného procesu je syntézní plyn a sklovitá struska, jež jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Firma provozuje vědecko-technický park v Dubé, kde nedávno uvedla do fáze reálného provozního testování plazmový reaktor třetí generace (R3). Tato fáze ověřuje všechny technické parametry, fungování v ostrém provozu a detaily potřebné k finalizaci reaktoru čtvrté generace (R4), který je již určený k uvedení na trh.

V minulém roce jsme dokončili výstavbu haly pro nový reaktor R4, jehož velikost již zcela koresponduje s předpokládaným komerčním produktem. Dále jsme obhájili grant Ministerstva průmyslu a obchodu pro návrh a výrobu mobilní jednotky Microplasma, na které můžeme provádět materiálové zkoušky. V letošním roce dokončíme reaktor R4, na němž následně zahájíme testování a simulaci provozu: získané poznatky využijeme pro jeho „doladění“ před uvedením na trh. Tato technologie je moderní a potřebnou alternativou ke klasickým metodám nakládání s odpadem, jehož objem každoročně narůstá. Dokáže účinně likvidovat například nebezpečné průmyslové a nemocniční odpady, popílek či čistírenské kaly,“ říká Miroslav Trybuček, výkonný ředitel Millenium Technologies.

JRD Energo: projekty moderní energetiky a udržitelná řešení pro bytové domy

Divize JRD Energo, která se primárně zabývá přípravou, realizací a provozem projektů moderní šetrné energetiky, zaznamenala v loňském roce celkové tržby 308 miliónů Korun českých. Mezi její nejvýznamnější projekty patřilo zprovoznění dvou fotovoltaických parků o výkonu 18 MWp u obcí Komló a Mánfa na jihu Maďarska, čímž navýšila instalovanou kapacitu svých zdejších fotovoltaických elektráren z 12 na 30 MWp. JRD Energo dále spravuje například druhý největší český větrný park ve Václavicích v Libereckém kraji s instalovanou kapacitou 26 MWp, vyrábějící až 69 000 MWh elektrické energie ročně. V letošním roce má v plánu navýšit své tržby o 35 % a překročit tak hranici 400 mil. Kč.

Energeticky úsporný projekt JRD Green Port Strašnice

Energeticky úsporný projekt JRD Green Port Strašnice

JRD Land: portfolio pozemků pro environmentálně šetrnou výstavbu

Divize JRD Land funguje pro potřeby JRD Group a privátních či institucionálních klientů. Mezi její hlavní cíle patří zhodnocování vložených pozemků nebo akvizice nových pozemků pro budoucí udržitelnou developerskou výstavbu. Divize v minulém roce významně personálně posílila a nyní rozvíjí pozemky v tržní hodnotě přibližně 700 miliónů Korun českých a získává další území. Jejím cílem je do tří let předat JRD Development stavební parcely v hodnotě 3,2 miliard Korun českých pro výstavbu projektů v celkové hodnotě až 20 miliard Korun českých.

JRD Invest: investice do environmentálně šetrných nemovitostí

Divize JRD Invest je nová divize JRD Group, která se věnuje akvizicím a správě výnosových nemovitostí ve spolupráci s privátními a institucionálními investory. Její portfolio se skládá zejména z nemovitostí určených k nájemnímu bydlení, jež realizuje JRD Development, a částečně také z kancelářských a maloobchodních prostor. Cílem této divize je spravovat do roku 2030 portfolio nemovitostí v tržní hodnotě 5 miliard Korun českých.

JRD Energo - Větrný park ve Václavicích

JRD Energo – Větrný park ve Václavicích

O skupině JRD Group

JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Property, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).

Zdroj/foto: Crest Communications a.s./Titulní foto – JRD – Exkluzivní projekt JRD Development Císařská vinice

Related Posts