5 února, 2023
Investice a rozvoj

Siemens spustil novou kampaň s názvem Myslete na lidi!

Český Siemens spustil B2B kampaň s názvem „Myslete na lidi“ zaměřenou na technologie pro chytrá města. Na webu www.mysletenalidi.cz představuje vybraná řešení pro „smart cities“ a výhody, které jejich implementování přinese jak městským samosprávám, tak jejich obyvatelům.

Kampaň spuštěná na konci května se ptá „Jak zvýšit kvalitu života obyvatel vašeho města?“ a je zaměřená především na vedení měst, developerské společnosti a další městské investory. Na webových stránkách www.mysletenalidi.cz Siemens například ukazuje jak zlepšit dopravu a průjezdnost ve městě, zefektivnit provoz budov, lépe hospodařit s elektrickou energií nebo zlepšit ovzduší.

„V naší kampani chceme poukázat na to, že město není chytré jen díky „smart“ lavičkám a LEDkám ve veřejném osvětlení,“ říká Lukáš Loun, který problematiku chytrých měst ve společnosti Siemens zaštiťuje. „Kampaň má současně edukační charakter, snažíme se popsat situace, které ve městech každý den nastávají a které je možné, díky implementaci inteligentních technologií, zásadně zjednodušit“, dodává Loun.

Kampaň využívá inzerci na sociálních sítích a vybraných médií v podobě bannerů. Hlavním vizuálem kampaně Myslete na lidi je grafika chytrého města, kterou vytvořila komunikační a reklamní agentura Foxo, webové stránky i samotnou kampaň má na starosti interní tým Siemens.

Siemens a chytrá města

Díky rostoucímu počtu obyvatel ve městech, globalizaci a změně klimatu se po celém světě dostávají do středu dění tzv. smart cities, chytrá města. Siemens dokáže inteligentní řešení integrovat do infrastruktury měst a obcí a úspěšně tak posílit efektivitu budov, dopravy i energetických systémů. Tyto kroky vedou ke zlepšení kvality života obyvatel měst a obcí, díky použití nejmodernějších technologií dochází ke zvyšování efektivity, bezpečnosti, ekonomické konkurenceschopnosti, tvorbě příjemného a zdravého prostředí pro život.

Zdroj/foto: Siemens, s.r.o.

Related Posts