31 ledna, 2023
Průmysl a logistika

Nové sklady v přípravě: VGP Park Mnichovo Hradiště

Opět v přípravě další logistický park ze strany společnosti VGP – industriálni stavby s.r.o. a to VGP Park Mnichovo Hradiště. Areál se bude skládat ze tří hal s nákladovými rampami, parkoviště s 604 místy pro osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků areálu, a parkovištěm pro 10 nákladních automobilů.  Celková plocha areálu bude v rozsahu 198 649 m2, přičemž 83 203 m2 bude zastavěna plocha hal – hala A (37 5753 m2), hala B (30 980 m2) a hala C (14 470 m2).

Z hlediska urbanistického řešení je areál navržen jako soubor budov vzájemně propojených systémem nově navržených komunikací. Svou polohou a orientací umožňují maximální využití plochy pozemku. Haly A a B mají společný vnitřní manipulační dvůr pro příjezd a manipulaci nákladních automobilů. Hala A má druhý manipulační dvůr na vnější podélné straně objektu. Hala C má manipulační dvůr umístěný podélně u severovýchodní strany objektu. Každá z hal je navržena jako betonový prefabrikovaný skelet, založený hlubině na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Nosná konstrukce administrativních vestaveb v halách bude rovněž prefabrikovaná včetně schodišť. Opláštění hal bude provedeno sendvičovými stěnovými panely. Vnitřní vestavby v halách budou sloužit jednak pro administrativu (kanceláře, zasedací místnosti) , dále zde bude zázemí pro pracovníky v halách  (denní místnost, šatny), včetně odpovídajícího sociálního zázemí. Ve stavbách budou rovněž umístěny technické místnosti – kotelny, strojovna VZT, záložní zdroj atd. .

Po výstavbě budou objekty či jejich části pronajaty různým nájemcům.  Zatím nájemci nejsou známi, lze však odhadnout, že nájemci budou provozovat činnost související s výrobou dopravních prostředků. V nejbližším okolí leží významné podniky jako MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o., LIPRACO s.r.o., KOFOLA a.s. a menší podnikatelské subjekty sídlící v bývalém areálu LIAZ Mnichovo Hradiště.

Mnichovo hradiště je oblast s významnými průmyslovými podniky a dopravními komunikacemi s vyšší intenzitou dopravy. Areál leží blízko nájezdu na dálnici D10.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení je plánován na rok 2019 (9 měsíců).

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts