5 února, 2023
Výstavba a remodeling

OBERMEYER HELIKA se stala správcem stavby pro nový pavilon Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Fyzikální ústav Akademie věd ČR postaví v Praze Na Slovance v rámci projektu SOLID 21 Nový pavilon s multifunkčním přednáškovým sálem, laboratořemi, kancelářemi a kvalitním zázemím pro vědecké pracovníky i doktorské studenty. Autorem architektonického návrhu je Bogle Architects s.r.o..

Divize projektového řízení společnosti OBERMEYER HELIKA bude v pozici Správce stavby realizovat služby zahrnující řádnou kontrolu, koordinaci a dohled nad přípravou, prováděním, uvedením do provozu a kolaudací stavby. Tyto služby jsou plně v souladu s principy tzv. FIDIC White Book.

Výstavba Nového pavilonu začne v 1. čtvrtletí 2019 a dokončení je plánováno na 4. čtvrtletí 2020. Náklady stavby jsou odhadovány na cca 220 mil. Kč + DPH, přičemž zastavěná plocha činí 1 830 metrů čtverečních.

Navrhovaný pavilon bude využíván převážně k vědeckým účelům, a to v oblastech nanoelektroniky, fotoniky, magnetizmu, funkčních a bioaktivních materiálů a plazmatických technologií. Počítá se s umístěním technicky náročného společného přístrojového vybavení (SPZ), které přispěje k celkovému zvýšení výzkumného potenciálu Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., a spolupracujících institucí. Budou zde umístěny různé typy laboratoří a v nich přístroje citlivé na vibrace a čistotu. Náročným požadavkům na minimum vibrací a čistotu prostředí proto odpovídá navržené vybavení laboratoří, a to ve formě klimatizací, propustí – airlockem -, samostatně větratelných chemických skříní či dalších technických zabezpečení. Kromě laboratoří bude v prostorách nové budovy vytvořeno kvalitní zázemí pro studenty a vědecké pracovníky participující na výzkumných projektech včetně multifunkčního přednáškového sálu, seminárních místností a kanceláří.

„Pro dosažení vysoké kvality se v případě této zakázky plně ztotožňujeme s principy FIDIC White Book. Tato vzorová smlouva, která řeší vztah mezi klientem a konzultantem, mimo jiné přesně specifikuje rozsah a kvalitu konzultantských služeb či povinnosti obou stran spolupracovat v dobré víře a vzájemné důvěře. Věříme, že plnění těchto nároků přispěje ke spokojenosti zadavatele,“ sdělil Ing. Petr Špaček z projektového týmu společnosti OBERMEYER HELIKA.

Řešení Nového pavilonu 
Nový pavilon, který je navržen ve tvaru písmene U, bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je provedena převážně z monolitického železobetonu. V podzemní části se jedná o stěnový systém, v nadzemní části jde o kombinaci sloupového a stěnového systému. Na všech třech úrovních bude Nový pavilon propojen spojovacím krčkem s chodbami v jižním křídle stávající budovy FZÚ.

Technické zařízení budovy bude umístěno v podsklepené dvoraně budovy, jež je orientovaná na východ. Odstínění a vizuální oddělení atria (dvorany) zajistí porost zeleně situovaný v ocelové konstrukci na nerezových lankách.

Fasáda budovy bude na severní i jižní straně zalícována se stávající budovou FZÚ. Provětrávaná fasáda s povrchem z obkladových pohledových panelů vyrobených z matného smaltovaného skla bílé barvy je použita v hlavní části budovy směřující do ulice Pod Vodárenskou věží. Naopak fasáda otevřené dvorany je osazena hliníkovými pásovými okny tmavě šedé barvy v kombinaci s vyzděným parapetem a železobetonovým nadpražím. Plné části fasády otevřené dvorany jsou řešeny jako provětrávané s obkladem z kompozitního obkladového materiálu v tmavě šedé barvě s matným povrchovým provedením.

Plochá střecha nad 2. NP má minimální spád 2 % a její povrch bude pokryt kačírkem. Za akustickou zástěnou se zde nachází technologický prostor, který bude využit pro umístění jak chlazení, tak jednotek a zařízení VZT. Zajímavě je řešena střecha nad 1. PP, která tvoří vnitřní atrium. Představuje kombinaci chodníku lemujícího fasádu atria a centrální části určené pro výsadbu travin a stromů.

Parkování vozidel je vzhledem k požadavku investora na minimální přenos vibrací do objektu navrženo mimo budovu.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts