5 února, 2023
Výstavba a remodeling

Plánovaná výstavba skladového komplexu Challenge Europe Park – Myslinka

Záměrem investora firmy CHALLENGE EUROPE je výstavba dvou halových objektů A a B rozdělených na jednotlivé nájemní jednotky. Nájemní jednotky budou následně dlouhodobě pronajímány klientům, kteří zde budou provozovat nerušící výrobu včetně případného souvisejícího technického vývoje , skladování a distribuci nebo případného prodeje.

Stavba komplexu je plánována na jihovýchodním okraji katastru obce Myslinka. Areál má dobrou dopravní návaznost na silnici D5 prostřednictvím Silnice II/80.

Navržené urbanistické řešení komplexu vychází z konfigurace záměru limitovaného zejména svým podélným tvarem. S ohledem na situaci lokality bylo zvoleno řešení s umístěním 2 samostatných halových objektů označených jako „A“ a „B“.

Hala A bude mít půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 97 x 73 m. Objekt bude proveden s plochou střechou a s atikou ve výšce 15 nad úrovni podlahy 1.NP. Hala B bude mít půdorysný tvar jednou zúženého obdélníku o rozměrech 121 x 85 m se zúžením šířky na 73 m ve své severovýchodní části. Objekt haly B bude proveden s plochou střechou a s atikou ve výšce 15 nad úrovni podlahy 1.NP jako objekt haly A.

Halové objekty budou jednopodlažní, rozdělené na jednotlivé nájemní jednotky dle požadavku budoucích uživatelů, přičemž každá nájemní jednotka bude provedena s lokální sociálně administrativní vestavbou o 1-3 nadzemních podlažích při své vstupní fasádě. Fasáda bude členěna okny a dveřmi z hliníkových profilů, sekčními vraty a nakládacími můstky.

Areál bude bez přístupu veřejnosti a bude oplocen plotem s posuvnými či otvíravými vjezdovými branami. Parkování osobních a nákladních vozidel bude zajištěno na parkovacích stáních na zpevněných manipulačních plochách v areálu.

Kapacita záměru

  • Celková plocha pozemku 42 447 m2
  • Z toho zastavěné plochy 17 084 m2
  • Počet parkovacích míst: 68 (osobní auta), 11 (nákladní auta)

Předpokládaný termín zahájení je v roce 2020 dokončení v roce 2022

Zdroj/foto: EIA (JP EPROJ s.r.o.), redakce RETREND.cz/EIA (JP EPROJ s.r.o.)

Related Posts