5 února, 2023
Zajímavosti ze společnosti

Kamil Čermák z ČEZ ESCO ve vedení CZECH SMART CITY CLUSTER

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák byl zvolen do výkonného výboru spolku Czech Smart City Cluster (CSCC), který sdružuje přes 54 subjektů odhodlaných rozvíjet a budovat v České republice chytrá města.

„Možnosti podílet se na vedení Czech Smart City Cluster si velmi cením. V ČEZ ESCO se dlouhodobě snažíme přispět k tomu, aby se naše města a obce staly energeticky chytřejšími. Cílem je pohodlnější a ekologičtější život pro naše občany. Vážím si aktivit, které v oblasti šíření chytrých řešení Czech Smart City Cluster realizuje,“ uvedl Kamil Čermák.

ČEZ ESCO je členem klastru od loňského roku, kdy přebralo členství od své dceřiné firmy ENESA.

V rámci klastru se ČEZ ESCO primárně soustředí na problematiku budov (jejich projektování a renovace s cílem dosažení automatizace a významných energetických úspor), chytrého osvětlení (vnitřního i venkovního), rozvoj elektromobility (zasíťování, dodávky dobíjecích stanic, elektrobusy, elektromobily) a energetického hospodářství měst a obcí (instalace a provozování decentrálních výrobních zdrojů, výroba energie z obnovitelných zdrojů, včetně akumulace energie).

„Těším se na spolupráci s Kamilem Čermákem. Energetika a čistá mobilita jsou centrální součástí konceptu chytrých měst. Věřím, že společně pomůžeme městům a obcím naplňovat ambiciózní cíle, které před nimi stojí – nabízíme řešení, která reagují na nové trendy a potřeby v energetice,“ říká prezident klastru a emeritní děkan Fakulty strojní ČVUT Miroslav Svítek.

Spolek Czech Smart City Cluster je průkopníkem myšlenky chytrých měst v České republice. Zprostředkovává, rozvíjí a usnadňuje spolupráci v oblasti smart řešení mezi firmami, státní správou, samosprávou, výzkumnými institucemi i samotnými obyvateli měst a obcí. Podílí se rovněž na osvětě, přenáší příklady zahraniční dobré praxe do českých podmínek, navrhuje legislativní změny, které by rychle se rozvíjející obor standardizovaly.

Kamil Čermák vede ČEZ ESCO od května 2016. Do firmy přišel z pozice generálního ředitele vydavatelského domu Economia. V letech 2005 až 2012 působil na vedoucích místech společností ČEZ Polska, ČEZnet a ČEZ ICT Services, před tím se pohyboval v oblasti telekomunikací a médií. Čermák je rovněž prezidentem Institutu členů správních orgánů, členem dozorčí rady nadace Naše dítě a členem poradního sboru prezidenta ICT Unie pro oblast Smart Cities.

Zdroj/foto: ČEZ ESCO, a.s.

Related Posts