5 února, 2023
Zajímavosti ze společnosti

Skupina CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první pololetí roku 2019

Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejnila své neauditované hospodářské výsledky za první pololetí roku 2019.

„V první polovině roku 2019 jsme dosáhli skvělých provozních i finančních výsledků. Je to díky výborné práci našich týmů, stále skvělé kondici trhů, kde působíme, a v neposlední řádě i kvalitě nemovitostí, do kterých jsme investovali. Pokračujeme v realizaci investičních a finančních cílů, dokázali jsme zlepšit kapitálovou strukturu a posílit řízení firmy,“ uvádí generální ředitel společnosti Martin Němeček.

Mezi hlavní údaje o hospodaření a významné události za první pololetí roku 2019 patří:

 • Hodnota nemovitostního portfolia se zvýšila na 7,9 mld. EUR (nárůst o 300 mil. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018) díky kombinaci investičních výdajů, akvizic a pozitivního dopadu přecenění.
 • Celková hodnota aktiv vzrostla na 9,5 mld. EUR (nárůst o 1,2 mld. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018) díky zhodnocení nemovitostního portfolia a navýšení stavu hotovosti a peněžních ekvivalentů o 0,9 mld. EUR v důsledku výrazné aktivity skupiny na kapitálových trzích v prvním pololetí roku.
 • Čistý příjem z nájemného dosáhl výše 145 mil. EUR (nárůst o 7,7 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018) v důsledku nárůstu výnosů z nájemného (like-for-like) o 3,9 %, zvýšení obsazenosti na 94,6 % a akvizic uskutečněných od konce předchozího období.
 • Celkové příjmy dosáhly hodnoty 322 mil. EUR (nárůst o 13 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018).
 • Čistý zisk z obchodních činností dosáhl výše 168 mil. EUR a konsolidovaná hodnota ukazatele EBITDA dosáhla výše 143 mil. EUR (nárůst o 8 %, resp. 9 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018).
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO I) dosáhly výše 103 mil. EUR (nárůst o 18 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA se od konce roku 2018 zvýšila o 4 % na hodnotu 4,7 mld. EUR.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (LTV) dosáhla rekordně nízké hodnoty 30,4 %.
 • Podíl nezatížených aktiv vzrostl na rekordních 69 %, oproti podílu ve výši 65 % na konci roku 2018.
 • V první polovině roku 2019 dosáhla skupina výrazného zlepšení ukazatele úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) na 7,2× ve srovnání s hodnotou 4,2× za rok 2018. Tento výsledek je odrazem vyšší dosažené hodnoty ukazatele EBITDA v kombinaci s poklesem úrokových nákladů v důsledku rozsáhlého refinancování v roce 2018.
 • V březnu 2019 získala společnost CPIPG nový tříletý revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR a významně tak posílila svou likviditu a finanční flexibilitu.
 • Skupina dále posílila svou přítomnost na mezinárodních kapitálových trzích, když vydáním několika dluhových nástrojů v celkové hodnotě přes 900 mil. EUR denominovaných v různých měnách diverzifikovala své zdroje financování. Mezi tyto nástroje patří první emise nezajištěných dluhopisů denominovaných v amerických dolarech v hodnotě 350 mil. USD (následně v červenci navýšená o dalších 100 mil. USD), emise hybridních dluhopisů v hodnotě 550 mil. EUR denominovaných v eurech, emise nezajištěných dluhopisů v hodnotě 82 mil. EUR denominovaných v hongkongských dolarech, či úpis dluhových nástrojů Schuldschein v hodnotě 170 mil. EUR. Veškeré výnosy z úpisů dluhových nástrojů v jiných měnách než eurech byly na eura převedeny měnovým swapem.
 • V kombinaci s nově získaným revolvingovým úvěrem disponovala CPIPG ke konci července 2019 celkovou dostupnou likviditou ve výši 1,5 mld. EUR.
 • V dubnu navýšila skupina kapacitu svého dluhopisového programu EMTN na 5 mld. EUR.
 • CPIPG se rozhodla zpřísnit svou finanční politiku v souladu se záměrem dosáhnout do budoucna vyšších stupňů ratingu „BBB“. Cílem CPIPG je nyní držet čistý poměr LTV pod 40 % a ukazatel úrokového krytí Net ICR na úrovni 4× nebo lepší. Skupina rovněž upřesnila svou budoucí strategii rozdělování zisku: nebude vyplácena dividenda s cílem opětovně investovat mezi 50 % a 100 % celoroční výše zdrojů z provozních činností (FFO).

CPI Property Group představila největší novodobou studii o návštěvnících obchodních center

CPIPG vidí zbývající část roku 2019 jednoznačně pozitivně. Budeme nadále pokračovat jak v investicích do našeho portfolia, tak také v akvizicích,“ uvádí finanční ředitel CPIPG David Greenbaum. „Naše výborné finanční výsledky, konzervativní finanční politika a vysoká úroveň likvidity nám zajišťují flexibilitu nezbytnou k tomu, abychom mohli těžit z každé dobré příležitosti, jež se nám naskytne.“

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Titulní foto – Multifunkční centrum QUADRIO

Related Posts