5 února, 2023
Investice a rozvoj

Předběžné hospodářské výsledky skupiny CPI Property Group za rok 2018 předčily očekávání

Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a střední a východní Evropě s diverzifikovaným portfoliem v hodnotě přesahující 7,5 mld. EUR, zveřejnila své předběžné finanční výsledky a ukazatele výkonnosti za finanční rok 2018. Zveřejnění auditovaného hospodářského výsledku společnosti je plánováno na 29. března 2019.

„Hospodářské výsledky společnosti jednoznačně předčily naše očekávání pro rok 2018,“uvádí generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodává: „Naše portfolio nemovitostí v Berlíně a České republice těžilo z vysoké obsazenosti a významného růstu příjmů z nájemného, které odrážely příznivé hospodářské podmínky v Berlíně i celé střední Evropě. Kromě toho jsme prostřednictvím refinancování dosáhli dlouhodobě udržitelné kapitálové struktury.“

Pro účetní rok do 31. prosince 2018 společnost předpokládá následující předběžné výsledky hospodaření:

 • Celková hodnota aktiv přesáhla 8 mld. EUR (nárůst o 10 % ve srovnání s rokem 2017) v důsledku akvizic a vyššího ocenění nemovitostí, k němuž přispěly dobré podmínky na našich trzích, disciplinovaný přístup k růstu a ke správě aktiv.
 • Hodnota nemovitostního portfolia CPI PG přesáhla ke konci sledovaného období 7,5 mld. EUR, oproti 6,7 mld. EUR na konci roku 2017. Z celkového portfolia CPI PG se 78 % nemovitostí nachází v ČR (51 %) a v Berlíně (27 %). Na pozemky a projekty v přípravě připadalo v roce 2018 9 % celkové hodnoty portfolia, což je podíl srovnatelný s výsledkem roku 2017.
 • Celkové příjmy z nájemného ze vzájemně srovnatelných zdrojů (like-for-like) vzrostly přibližně o 5 %. V Berlíně tyto příjmy vzrostly o 10 %, zatímco v ČR, Maďarsku a Polsku se růst pohyboval mezi 2 % a 4 %.
 • Míra obsazenosti pro celé portfolio se zvýšila přibližně na 94,5 %, oproti obsazenosti ve výši 93 % ke konci roku 2017.
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) vzrostly na 160 mil. EUR, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o více než 25 %.
 • Společnost dosáhla čistého výsledku hospodaření převyšujícího 315 mil. EUR, což ve srovnání s rokem 2017 znamená nárůst o více než 15 %. Provozní výsledek společnosti v roce 2018 přesáhl 775 mil. EUR.
 • Hrubá výše dluhu byla přibližně 2,9 mld. EUR a čistá výše přibližně 2,8 mld. EUR. Čistá výše poměru LTV byla nižší než 37 %, ve srovnání s poměrem LTV ve výši 45 % ke konci roku 2017.
 • Ke konci roku 2018 dosáhla celková výše zajištěného dluhu 1,1 mld. EUR, což ve srovnání s výsledkem roku 2017 znamená pokles o 45 %.
 • V roce 2018 vydala CPI PG v rámci svého dluhopisového programu EMTN seniorní a hybridní dluhopisy v hodnotě 1,4 mld. EUR, denominované v eurech, švýcarských francích a japonských jenech. Výnosy z prodeje dluhopisů se použily na splacení veškerých dluhopisů vydaných dceřinými společnostmi CPI PG a významné části zajištěných úvěrů.
 • V důsledku toho se poměr nezatížených aktiv k celkovým aktivům CPI PG zvýšil na necelých 65 %, ve srovnání s poměrem ve výši 43 % ke konci roku 2017.
 • Čistý ukazatel úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) se výrazně zvýšil na hodnotu 4,2×, ve srovnání s poměrem ve výši 2,6× na konci roku 2017.
 • Průměrné náklady financování CPIPG se snížily na 1,6 % p.a. ve srovnání s náklady ve výši 2,6 % p.a. v roce 2017.
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA dosáhla výše téměř 4,5 mld. EUR, ve srovnání s hodnotou 3,9 mld. EUR v roce 2017.

Výše uvedené data nejsou finální auditovaná výsledky skupiny CPI PG za rok 2018. Podrobnější informace k výše uvedeným předběžným výsledkům budou uvedeny ve výroční zprávě CPI PG za rok 2018, jejíž zveřejnění je naplánováno na 29. března 2019.

Zdroj/foto: CPI Property Group/Titulní obrázek – Obchodní centrum Ogrody Polsko

Related Posts