5 února, 2023
Průmysl a logistika

VGP připravuje výstavbu Technologického parku České Budějovice

Záměrem společnosti VGP je výstavba 8 nových halových objektů o celkové zastavěné ploše 145 038 m2. Nový areál Technologického parku České Budějovice, Na Světlících je navržen v prostoru, který byl v minulosti využíván k zemědělství a nachází se zde ruina statku Světlíky. Prostor výstavby je ze severovýchodu vymezen tokem tokem Rudolfského potoka , z jihozápadu částečně ulicí Okružní a částečně hranicí katastru České Budějovice 4. Jižní část navazuje na stávající průmyslovou zástavbu průmyslového obvodu Nové Vrátno s těžištěm v prostoru bývalé slévárny Škoda.

V části objektů bude umístěna lehká strojní a elektrotechnická výroba, část výrobků bude určena pro automobilový průmysl. V další části objektů budou sklady a součástí objektů budou také administrativní vestavby. V blízkosti jednotlivých objektů budou vybudována parkoviště celkem pro 700 osobních vozidel. V jižní části území bude vybudována odstavná plocha pro kamióny „Truck centrum“ s kapacitou 50 nákladních vozidel.

Každý z objektů bude vnitřně rozdělen na části velikostí odpovídající požadavkům jednotlivých nájemců. V závislosti na požadavcích konkrétních nájemců není vyloučeno i jiné rozdělení. V každé části bude uvnitř haly vybudován administrativní vestavba, ve které   bude umístěno hygienické zázemí, šatny, a denní místnosti pro zaměstnance a prostory pro administrativu a a prostory pro další technické vybavení. Vestavby budou dvou případně třípodlažní s ohledem na výšku haly a požadavku nájemce.

Dále bude v areálu umístěna nádrž a strojovna SHZ, strážní domky a , reklamní pilony a další drobné stavby včetně oplocení areálu. Na plochách zeleně se uvažuje s výsadbou izolační zeleně a vytvoření vsakovacích nádrží pro dešťovou vodu se zelení.

  • Objekt A bude mít zastavěnou plochu 25 353 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 90 stání
  • Objekt B bude mít zastavěnou plochu 29 725 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 120 stání
  • Objekt C bude mít zastavěnou plochu 51 817 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 200 stání
  • Objekt D bude mít zastavěnou plochu 14 065 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 55 stání
  • Objekt E bude mít zastavěnou plochu 9 409 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 45 stání
  • Objekt F bude mít zastavěnou plochu 5 917 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 50 stání
  • Objekt G bude mít zastavěnou plochu 8 749 m2 a výšku cca 15 m, parkoviště s kapacitou 130 stání
  • Objekt H bude mít zastavěnou plochu 1 225 m2 a výšku cca 12 m, parkoviště s kapacitou 10 stání
  • Objekt NA bude mít zastavěnou plochu 608 m2 a bude tvořit sociální zázemí pro „Truck centrum“, parkoviště s kapacitou 46 stání

Předpokládaný termín zahájení je 2019 a plné dokončení 2024.

Zdroj/foto: EIA, VGP Park České Budějovice a.s., redakce RETREND.cz/EIA, VGP Park České Budějovice a.s.

Related Posts