27 dubna, 2024
Zajímavosti ze zahraničí

Mecanoo připravuje ve Frankfurtu nad Mohanem multifunkční 140 m vysokou budovu

Frankfurt nad Mohanem je páté největší město v Německu s více než 700 000 obyvateli. Městu dominuje asi třicet výškových budov, které dosahují více než sto metrů v centru města a okolí. Populace roste a přináší nárůst poptávky po bydlení ve všech tržních segmentech. V blízké vzdálenosti od hlavního nádraží, kde kdysi stála bývalá poštovní stanice, se připravuje výstavba multifunkční budovy společnosti Phoenix a Gross & Partner. Ve výběrovém řízení uspěla se svým projektem společnost Mecanoo.

Živý veřejný prostor

Poloha multifunkční budovy je ohraničena Hafenstrasse a Adam-Riese-Strasse, na severní straně železnicí. V posledních několika letech začala postupná stavební „transformace“ oblasti mezi železnicí a Frankfurterem Messe. Nová multifunkční budova nabídne mimo bydlení také flexibilními prostředí s maloobchodem, stravováním, fitness a mateřskou školou. Stane se tak důležitým impulsem pro transformaci této oblasti, která je v současné době zaměřena na podnikání, bydlení a práci. Přístup k veřejnému prostoru také přispívá k této transformaci.

Ikona na významném místě

Budova se svou skleněnou a měděnou kovovou fasádou byla inspirována průmyslovou atmosférou lokality. Jakmile se vlak přiblíží k nádraží, cestující uvítá tato ikonická věž. Návrh budovy se skládá ze souboru dvou budov na společném základě. Obě budovy jsou propojeny průhledným tubusem, který je oživován vchody čímž se také oživuje okolní veřejný prostor.

Dynamický vzhled

140 metrů vysoká věž má dynamický tvar, který vypadá, že se mění, když se díváte nahoru. Jak se stoupá výš, věž se rozšiřuje a kulaté koutky budovy se postupně mění do pravých úhlů. Tato jemná hra linií a pohledů dává věži charakteristickou siluetu. Nejsou to ale půdorysy bytů které rostou v oblasti fasády, ale balkóny u kterých se mění jejich velikost a poloha. V horních patrech budovy dodávají skleněná okna na fasádu další vrstvu a balkóny se tak stávají nepřerušenými. Výsledkem je ikonický soubor, který dává oblasti novou identitu.

Zdroj/foto: Mecanoo

Related Posts