3 února, 2023
Průmysl a logistika

BREX: V Jičíně vyrostla nová výrobní hala pro Leist Oberflächentechnik

Společnost BREX předala německé firmě Leist Oberflächentechnik novou průmyslovou halu i administrativní prostory v Jičíně. Pro společnost, která se zabývá obráběním kovů, se jedná o rozšíření výrobního závodu na území České republiky.

Stavební projekt společnosti BREX se sestával ze tří částí. Největší z nich tvořila skladová hala s celkovou rozlohou 2 400 m2. K ní byla vybudována i dvoupatrová administrativní část se skladem chemikálií a hořlavin, zaujímající 400 m2. Poslední fází projektu byla úprava okolí, která zahrnovala stavbu parkoviště, příjezdovou plochu v zadní části budovy a zeleň s odvodňovacím systémem.

 „Jsme rádi, že jsme mohli s Leist Oberflächentechnik spolupracovat. Nová hala znamená nové pracovní příležitosti pro místní obyvatele,“ říká Ing. Martin Kalfeřt, stavbyvedoucí ze společnosti BREX a dodává: „Stavba byla v několika ohledech specifická. Využili jsme nejmodernější technologie, například při strojní pokládce drátkobetonové podlahy. Náročná byla i výstavba skladu hořlavin v nevýbušném EX provedení v administrativní části. Děkujeme všem účastníkům projektukterými byly společnosti IBR Consulting, Valbek i samotnému klientovi. Díky skvělé spolupráci všech účastníků výstavby se podařilo projekt bez problémů dokončit.“  

O společnosti BREX

Společnost BREX byla založena v roce 1991 iniciativou skupiny odborníků z oblasti stavební výroby a projekce. Rozložení těchto odborností předurčovalo zaměření firmy do širokého spektra stavebních oborů s možností provádět jak kompletní stavby, tak se specializovat na odborné technologie stavební výroby. Od roku 2013 se spoluvlastníkem společnosti BREX stala společnost V-CON ze skupiny Valbek EU. BREX se specializuje na výstavbu pozemních staveb, jako jsou průmyslové haly, občanské stavby či bytové a rodinné domy, a dále také na výstavbu dopravních staveb. Do portfolia společnosti patří také autodoprava stavebních materiálů. BREX je také licenčním výrobcem německé společnosti Schüco, která se specializuje na výrobu oken. Dále se zabývá sanacemi a izolacemi mostů a má vlastní středisko monolitických konstrukcí. Společnost sídlí v Liberci a patří mezi největší stavební společnosti v regionu.

Zdroj/foto: B R E X, spol. s r.o.

Related Posts