19 dubna, 2024
Administrativní centra a kanceláře

Jaké kancelářské prostory odpovídají novým potřebám firem?

Kompletní kancelářské řešení od společnosti New Work přináší vlastníkům kancelářských budov nový způsob, jak maximalizovat profitabilitu jejich komerčních prostor. New Work Offices, největší nezávislý poskytovatel flexibilních kanceláří ve střední a východní Evropě, pro ně provede podrobnou analýzu budovy a upraví interiéry kanceláří i společných prostor v budovách tak, aby byly funkčnější a zároveň splňovaly nové standardy pro minimalizaci rizik šíření viru COVID-19. Tím se budovy a kanceláře v nich stanou atraktivnější pro nové klienty a přinesou majitelům budov nové příjmy.

Tato 360° platforma umožňuje majitelům budov sledovat výsledky v reálném čase a zároveň New Worku umožňuje zkrátit dobu potřebnou k uzavření transakce z dosud obvyklých více než šesti měsíců na pouhých několik týdnů.

Po vypuknutí pandemie COVID-19 budou muset vlastníci nemovitostí provést fyzické i provozní změny, aby přilákali klienty do svých budov. Nejistota přinutila nájemníky ze všech průmyslových odvětví, aby kompletně přepracovali své obchodní plány a šetřily finanční prostředky. To činí tradiční dlouhodobé nájemní smlouvy stále více neatraktivní. V této nové globální postpandemické realitě dlošlo u nájemníků (malých i velkých) k velké změně v rozhodovacích kritériích pro výběr pracovních prostor.

Nová doba přináší nové potřeby

„Zákazníci věnují větší pozornost dostupnosti a cenám flexibilních kancelářských prostor umístěných v atraktivních lokalitách,“ komentuje nový vývoj Hubert Abt, generální ředitel a zakladatel New Worku. „Nyní jsou však pro ně stále důležitější i další faktory, zejména dostupnost služeb pro obyvatele budovy, inteligentní systémy optimalizující spotřebu energie nebo efektivní moderní ventilační systémy. Majitelé nemovitostí budou nuceni řešit tato nová očekávání a nabízet svým nájemcům celou řadu služeb na vyžádání, včetně služeb založených na nejnovějších technologiích.“

New Work mění tradiční kancelářské budovy v moderní flexibilní kancelářská centra

Základem inovativního 360° konceptu pracovních prostor New Work jsou tzv. Flex Business Huby. Tato platforma umožňuje přeměnu tradičních kancelářských budov na zařízení, která dokonale vyhovují rychle se vyvíjejícím potřebám firem. Toto kompletní řešení kombinuje flexibilní a tradiční prostory s virtuálním pracovním prostorem, k dispozici jsou konferenčním centra a i prostor v cloudu, aby bylo možné řešit potřeby podniků i jejich zaměstnanců na různých místech.

Flex Business Huby spravuje pro vlastníky budov společnost New Work, která takto pronajímá tradiční i flexibilní kanceláře a komercializuje společné prostory. Budovy jsou modernizovány dle nových designových a bezpečnostních pravidel New Worku. Jeho platforma Flex Hub v sobě integruje prodej, marketing a provoz a poskytuje majitelům budov nepřetržité ukazatele výkonnosti v reálném čase. Toto kompletní řešení generuje zvýšené zisky a zvyšuje hodnotu budovy, zároveň výrazně snižuje čas a úsilí potřebné k uzavření smluv o pronájmu.

Jak to funguje?

Specialisté z New Worku nejprve provedou podrobnou analýzu každého objektu a vyhodnotí, pro jaké konkrétní skupiny potenciálních nájemníků by mohl být nejvhodnější. Poté je navrženo vylepšení (většinou nedostatečně využívaných) společných prostor, obvykle v přízemí, a navrženo přidání vhodného doplňkového vybavení a služeb, aby se nájemcům v prostorách fungovalo co nejpohodlněji –  stoly pro rychlou práci a coworking, zasedací a konferenční místnosti, výdejních a sběrné boxy zásilkových služeb, občerstvení a kavárny či bankomaty přímo v budově. Přesná kombinace služeb je v každé lokalitě navržena tak, aby byla co nejatraktivnější právě pro potenciální zákazníky v navržených cílových skupinách.

Úpravy jsou založeny na dlouhodobém obchodním plánu, který je připraven v rámci analýzy a jehož součástí jsou také návrhy a specifikace očekávaných výnosů z pronájmů a dalších služeb vůči struktuře skutečných nákladů. Na závěr pak New Work do platformy Flex Business Hub integruje klíčové ukazatele výkonu (zaměřené na udržení stávajících zákazníků a zvýšení výnosů) do systému CRM, přes který se pak řídí další prodej a měří se marketingová efektivita pro každý jednotlivý projekt. Platforma Flex Hub je přístupná majitelům nemovitostí nonstop, aby měli zajištěno, že mohou kdykoli zjistit a kontrolovat aktuální stav pronájmu a provozus svého objektu v reálném čase.

Zdroj/foto: New Work/New Work – Neopark

Related Posts