17 dubna, 2024
Facility a technologie budov

VGP pokračuje v úspěšném plnění cílů ESG

Cíle VGP na snižování emisí skleníkových plynů byly potvrzeny mezinárodně iniciativou SBTi. Skupina vloni dosáhla významné úspory 2 054 tun emisí CO2. VGP, evropský vlastník, manažer a developer semi-industriálních a logistických nemovitostí zveřejnil výroční zprávu včetně Zprávy o společenské odpovědnosti za rok 2023, která se zaměřuje na pokračující úspěchy skupiny v oblasti udržitelného rozvoje v souladu s Pařížskou dohodou, která stanoví akční plán k omezení globálního oteplování.

Jan Van Geet, výkonný ředitel VGP, komentuje: „Uplynulé měsíce byly dalším významným krokem směrem k udržitelné budoucnosti. Mezi lety 2020 a 2023 jsme dosáhli kumulativního snížení uhlíkové stopy z vlastního provozu o 34 % na zaměstnance a z pohledu provozovaného portfolia snížení energetické náročnosti na metr čtvereční pronajatých prostor o 23 %.“

Společnost dm přesouvá své logistické operace do Prologis Park Prague D1

Zlepšení ekosystému v okolí projektů VGP

Skupina začlenila ESG cíle do svého kompletního řetězce, přičemž zohledňuje široký rozsah nepřímých uhlíkových emisí nejen z developerské činnosti, ale také spotřeby energie nájemců či dopravy jejich zaměstnanců do práce. VGP průběžně zlepšuje ekologickou účinnost již existujících budov a současně staví nové udržitelné nemovitosti, které jsou v tuzemsku realizovány minimálně ve stupni zelené certifikace BREEAM Very Good. V souladu s tím podporuje biologickou rozmanitost a zlepšuje přírodní ekosystémy v okolí svých projektů. V loňském roce například vysázela 4 040 nových stromů a celková plocha biotopů vytvořených pod její taktovkou dosáhla 548 000 m2.

Společnost přešla na 100% certifikovanou zelenou energii pro všechny své kanceláře a zároveň výrazně zrychlila zavádění fotovoltaiky u svých průmyslových a logistických parků. Fotovoltaická kapacita vloni meziročně vzrostla o 79,9 % a provozní kapacita překročila hranici 100 MWp na 101,8 MWp (oproti 56,6 MWp v prosinci 2022). Ve vývoji je 69,0 MWp fotovoltaických projektů a dalších 99,7 MWp se plánuje. Probíhající přechod na ekologickou spotřebu energie v budovách VGP, stejně jako další ekologická opatření, přispěly k získání čtyř hvězdiček hodnocení developerů společnosti GRESB, druhého nejvyššího hodnocení mezi srovnatelnými společnostmi působícími v evropském segmentu logistiky. Při celkové plánované kapacitě výroby solární energie VGP ročně vyprodukuje více elektřiny, než je spotřeba všech jejích nájemců dohromady.

VGP Park Jeneč

VGP Park Jeneč

Důležitost je dopravní dostupnost a mobilita

Kromě udržitelné energie skupina také dbá na dobrou dopravní dostupnost (96,4 % všech jejích parků je dostupných veřejnou dopravou) a současně rozvíjí udržitelnou mobilitu. Ve VGP areálech bylo dosud instalováno 545 nabíjecích stanic pro elektromobily a všechny nové parky jsou již stavěné s tímto na zřeteli.

Pokud jde o sociální pokrok, skupina dosáhla zvýšení genderové diverzity, když se podíl žen ve skupině zvýšil o 20 bazických bodů. Nově byla také založena VGP Akademie, která poskytuje zaměstnancům platformu pro sdílení znalostí a dovedností potřebných k podpoře inovací a udržitelnosti v rámci společnosti. Ta má efektivní strukturu ESG správy, která pokrývá všechny státy a rizika spojená s ESG zahrnuje do systému řízení rizik.

Kromě toho se VGP aktivně zajímá o filantropii. Zaměstnanci společnosti v loňském přispěli 1 440 hodinami dobrovolnické práce a Nadace VGP, jejímž posláním je napomáhat ochraně přírody a podporovat místní komunity schválila pět dalších projektů, čímž se celkový počet jejích charitativních projektů zvýšil na 41.

Skupina VGP působí v sedmnácti evropských zemích. Rodinná firma se sídlem v belgických Antverpách v Evropě provozuje celkem 110 parků. Kromě špičkových technologií jsou udržitelnost a energetická soběstačnost hlavními kritérii jejích nemovitostí. Společnost se zavázala stát se uhlíkově neutrální do roku 2025, je zapojená do BREEAM/DGNB certifikace i do produkce zelené energie.

Kompletní zpráva je stažení ZDE

O společnosti VGP

VGP je celoevropský vlastník, manažer a developer špičkových logistických a semi-industriálních nemovitostí a poskytovatel řešení obnovitelných zdrojů energie. Provozuje plně integrovaný podnikatelský model s kapacitou a dlouhodobou expertizou napříč dodavatelským řetězcem. Společnost byla založena v roce 1998 jako belgický rodinný developer nemovitostí v České republice. Dnes, s cca 368 zaměstnanci, VGP provozuje aktiva v 17 evropských zemích, a to jak přímo, tak prostřednictvím několika 50:50 společných podniků. K prosinci 2023 činila hrubá hodnota aktiv společnosti VGP, včetně 100% společných podniků, částku 7,19 miliardy EUR a čistá hodnota aktiv (EPRA NTA) společnosti činila 2,3 miliardy EUR. Společnost VGP je kótována na burze Euronext Brussels (ISIN: BE0003878957).

Zdroj/foto: Crest Communications a.s.

Related Posts