15 července, 2024
Home Podmínky použití

Podmínky použití

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek www.retrend.cz, jejich používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

  • Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné, používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami a návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním
  • Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu, jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.
  • Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami
  • Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek, dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody
  • Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran, v těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost