14 dubna, 2024
Home Kalendář akcí

Kalendář akcí

RETREND - Kalendář akcí

2.9.-3.9.2021

ČSA Praha

Odborná 7. celostátní konference BIM VE STAVEBNICTVÍ 2021 / PREZENČNÍ FORMA A ON-LINE STREAM pouze po registraci

Praha

9.9. 2021

ČSA Praha

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu autorizačního řízení a průběhu zkoušky, včetně zkoušky rozdílové. Seznámíme se s pravidly zkoušení, řády a předpisy ČKAIT, doporučení k přípravě podkladů. V odborné části si připomeneme průřezově obor vodního hospodářství a zaměříme se na příklady zkušebních otázek s praktickými ukázkami.

Praha

10.9.2021

ČSA Praha

PRÁVNÍ A JINÉ PŘEDPISY VE STAVEBNICTVÍ / jejich přehled, charakteristika a uplatnění

Praha

17.9.2021

ČSA Praha

Přípravný kurz k autorizační zkoušce ČKAIT v oboru Dopravní stavby – Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT.

Praha

15.10.2021

ČSA Praha

ŘÍZENÍ REALIZACE STAVEB – on line STREAM i prezenční forma předcházení vadám již v etapě zadání, činnosti ve stavebnictví.

Praha

12.11.2021

ČSA Praha

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA – jeho postavení a úloha při realizaci stavby / on-line STREAM i prezenční podoba

Praha

18.11.2021

ČSA Praha

STAVEBNÍ ZÁKON – problematika umisťování a povolování staveb – ON-LINE

Praha

Aktuální nabídka práce z oblastí Real Estate, Development, Building a Facility. Najít tu správnou společnost a u ní požadovanou pracovní pozici není jednoduché. Proto využijte aktuální pracovní nabídky a udělejte potřebný kariérní krok správným směrem….