25 ledna, 2020
Home Kalendář akcí

Kalendář akcí

RETREND - Kalendář akcí

26.11.2019 

Česká rada pro šetrné budovy

Výroční členská schůze České rady pro šetrné budovy – Zúčastněte se Výroční členské schůze a využijte tak příležitost k vyjádření Vašich názorů a návrhů k chodu a k rozvoji Rady. Vyzýváme všechny zástupce členských společností s hlasovacím právem, aby se Výroční členské schůze zúčastnili a přímo ovlivnili další rozvoj Rady.

Praha

28.11.2019

Česká rada pro šetrné budovy

Partnerská akce: Seminář Zdravé vnitřní prostředí ve školách – Pracoviště Centra zdraví a životního prostředí v SZÚ odpovědné za vedení a realizaci české části projektu Interreg InAirQ zaměřeného na problematiku a management kvality vnitřního ovzduší v základních školách si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře projektu.

Praha

3.12.2019

Česká rada pro šetrné budovy

Seminář: BIM a energetické úspory, Praha – BIM je synonymem pro efektivnost a úspornost. Díky výhodám, které přináší, dochází k velkému množství úspor během celého životního cyklu stavby, tedy od návrhu přes výstavbu, provozování, rekonstrukci až po případnou demolici. Propracovaný BIM model napomáhá ke snižování energetické náročnosti budov a tedy i nákladů, a to jak ve fázi přípravy projektu, realizace stavby, tak při provozování. BIM model, coby 3D model rozšířený o potřebné informace v jednotném prostředí umožňuje provádět řadu simulací a analýz s cílem dílo optimalizovat a optimálně provozovat. Díky sjednocování platforem různých profesí a jejich software bude možné na modelu testovat například vliv na životní prostředí nebo simulovat energetickou náročnost objektu. Snazší pak bude i dosažení na komplexní certifikace, jako jsou BREEAM nebo LEED.

Praha

28. 1. – 31. 1. 2020

DACH + HOLZ 2020

15. mezinárodní veletrh pro dřevěnou stavbu, vnitřní výstavbu, střechy a stěny – Veletrh DACH+HOLZ je nejvýznamnější a největší veletrh ve vašem oboru, který představuje celou šíři nabídky odvětví pro dřevěné konstrukce, vnitřní výstavbu, stěny, střechy s důrazem na vysokou kvalitu. Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo 581 vystavovatelů z 22 zemí na výstavní ploše 70 000m2 a navštívilo jej 45 000 odborných návštěvníků z 80 zemí, z nichž 73% má rozhodovací pravomoc ve své firmě.

Stuttgart, DE

26.2. – 29.2. 2020

Veletrhy Brno

Stavební veletrh Brno – Hlavním tématem Stavebního veletrhu 2020 bude Vnitřní prostředí budov a tepelný komfort, které se bude prolínat všemi čtyřmi dny veletrhu. Zaměří se na témata: zelené střechy a fasády, topení a chlazení, větrání a stínění nebo osvětlení a akustika. Na návštěvníky z řad odborné i široké veřejnosti čeká kromě prezentace produktů, praktických ukázek a zajímavých přednášek také řada bezplatných poradenských center či studentské soutěže a ukázky prací učňů pořádaných na podporu řemesel.

Brno

26. 5. – 29. 5. 2020

bauma CTT Moskva 2020

21. Mezinárodní veletrh stavební techniky – bauma CTT RUSSIA je nejdůležitějším veletrhem pro navázání nových kontaktů v oboru stavebnictví v Rusku, SNS a východní Evropě. Veletrhu se v r. 2019 zúčastnilo 603 vystavovatelů z 19 zemí na ploše 55 000 m2, veletrh navštívilo 23 000 registrovaných návštěvníků ze 55 zemí.

Moskva, RU

11. 1. – 16. 1. 2021

BAU 2021

24. mezinárodní odborný veletrh stavebních materiálů – Veletrh BAU je lídrem mezi stavebními veletrhy, kde se prezentují nejnovější stavební materiály a systémy. Veletrhu BAU se účastní přes 2 200 vystavovatelů ze 45 zemí, obsazeno je všech 19 pavilonů mnichovského výstaviště, 200 000m2 výstavní plochy.

Mnichov, DE