15 července, 2024
Administrativní centra a kanceláře

Savills: Podíl sektoru flexibilních kanceláří na celkové poptávce po kancelářích v Evropě oslabil

Podíl sektoru flexibilních kanceláří na celkovém objemu realizované poptávky po kancelářích v Evropě klesl z 9,5 % evidovaných na konci roku 2019 na 5% zaznamenaných v prvním čtvrtletí roku 2020. Tento sektor v letech 2017-2019 exponenciálně rostl a s klesající tendencí velkých poskytovatelů dále expandovat nyní vyzrává.

Údaje z průzkumu mezinárodní realitní poradenské společnosti Savills ukazují, že v roce 2019 činil podíl sektoru flexibilních kanceláří na celkové nájemní aktivitě v centru Paříže 25,6 %, následovaný londýnským City s 23 %, dále Barcelonou s 18,1 % a londýnským West Endem s 15 %.

Eri Mitsostergiou, analytička oddělení European Research Division spol. Savills, říká: „Ačkoli analýza našich údajů nemůže zohlednit plné dopady pandemie coronaviru, je zřejmé, že ať s pandemií nebo bez ní – zpomalení sektoru flexibilních kanceláří lze připsat dozrávání tohoto sektoru. Zatímco sledujeme, jak velcí hráči, jako jsou WeWork a IWG, pozastavují otevírání nových poboček a zaměřují se na snižování nákladů, otevřel se tím tak prostor menším operátorům, kteří byli v růstu více aktivní. V některých lokalitách, kde je flexibilní práce populárnější – převážně v Londýně, Paříži a Barceloně – bychom také mohli tvrdit, že za poklesem nájemní aktivity může částečně přetrvávající nedostatek kvalitních dostupných prostor. Zda to bude v dlouhodobém horizontu ovlivněno Covidem-19 se teprve uvidí.“

Přestože mnoho center flexibilních kanceláří v celé Evropě zůstává během karantény v provozu, obsazenost budov je pod hranicí 20 %, přičemž privátní kanceláře jsou i nadále částečně využívány, ale poptávka po co-workingovém/sdíleném pracovním prostoru výrazně klesla, především kvůli obavám o zdraví a bezpečnost. Podle posledního průzkumu globálního sentimentu zpracovaným společností Workthere, která se zaměřuje na sektor flexibilních kanceláří a je podporována společností Savills, provozovatelé flexibilních kanceláří očekávají na konci května 71 % obsazenost na základě podepsaných smluv – oproti 83 % před Covidem-19.

Při pohledu do budoucnosti jsou však vyhlídky tohoto sektoru v příštích dvanácti měsících pozitivní. Podle průzkumu společnosti Workthere je 62 % poskytovatelů flexibilních kanceláří na celém světě optimistických v tom, jak se bude situace vyvíjet v nadcházejících 12 měsících.

Jessica Alderson, analytička globálního průzkumu, Workthere, dodává: „V dobách nejistoty bude flexibilita vyhledávaným řešením, protože se firmy možná budou chtít vyhnout dlouhodobým nájemním závazkům. Kromě toho, s více lidmi pravidelně pracujícími z domova mohou firmy přistoupit k rozložení potřeb po administrativních prostorách mezi tradiční a flexibilní kanceláře v různých lokalitách. Toto by mohlo vést i k vyšší poptávce po flexibilních kancelářských prostorách mimo centrální obchodní a komerční lokality a blíže k dopravním uzlům.“

Petr Florián, associate, oddělení pronájmu kancelářských prostor spol. Savills ČR a SR, k tomu dodává: „Sektor flexibilních kanceláří byl současnými okolnostmi silně ovlivněn. Budoucnost celého odvětví je nyní v sázce s potenciálem využít situaci tzv. „nového normálu“ k dalšímu růstu. Věřím, že někteří hráči na trhu z ní vyjdou silnější než kdy předtím, ale na druhou stranu jako v každé krizi se najdou tací, kteří nepřežijí. Domnívám se, že provozovatelé flexibilních kanceláři v Praze musí být vůči potřebám nájemců velmi pozorní, jelikož je tento sektor v Praze stále ve vývoji.“

Zdroj/foto: Savills Czech & Slovak Republics

Related Posts