23 května, 2024
Administrativní centra a kanceláře

Prague Research Forum (PRF): Celkový objem pronájmů na trhu v roce 2020 klesl o 24 % v porovnání s rokem 2019

V Praze bylo během čtvrtého čtvrtletí roku 2020 dokončeno celkem 19 700 m2 kancelářských ploch v jediném projektu, čímž celkový objem moderních kanceláří vzrostl na 3,75 milionu m2. Během roku 2020 bylo dokončeno 150 500 m2 moderních kancelářských prostor. Nově dokončené prostory představuje rekonstrukce památkově chráněné budovy Bubenská 1 v Praze 7 (19 700 m2). Budova je ze 100 % obsazena.

Nabídka kancelářských budov

Kancelářská plocha v projektech v aktivní fázi výstavby čítá 136 400 m2 a z toho přibližně 98 100 m2 by mělo být na trh dodáno v průběhu roku 2021. V prvním čtvrtletí tohoto roku by pak mělo být dokončeno 34 400 m2. Během uplynulého čtvrtletí nebyla zahájena výstavba žádného projektu.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (72 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje necelých 16 %.

Celková nabídka neobsazených podnájmů ve čtvrtém čtvrtletí 2020 dosáhla 64 300 m2, což je ve srovnání s předchozím čtvrtletím nárůst o 36 % (a/nebo 17 100 m2).

Wolt a agentura Kantar se stěhují do paláce Bubenská 1 v Holešovicích, který patří společnosti CPI Property Group

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv – tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla v čtvrtém čtvrtletí roku 2020 objemu 98 700 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 18 %, ale meziroční pokles o 33 %.

Největší hrubá realizovaná poptávka v 4. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 4 (22 %), dále pak v Praze 8 (16 %) a Praze 7 (15 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve reklamě a médiích (18 %), následovány společnostmi působícími v profesionálních službách (14 %) a společnostmi ze sektoru IT (12 %).

V posledním čtvrtletí dosáhl podíl renegociací na celkové realizované poptávce 51 %, zatímco celkový objem nově pronajatých prostor včetně před pronájmů a expanzí představoval 44 % z celkové hrubé realizované poptávky. Celkový podíl podnájmů představoval 5 %.

Významné pronájmy

Největšími transakcemi čtvrtého čtvrtletí byly převážně prodloužení nájemních smluv, zejména pak společnosti Internet Mall (6 300 m2) v budově Gen v Praze 7, Havel&Partners (5 200 m2) v budově Florentinum v Praze 1 a NET4GAS (4 800 m2) v projektu Kavčí Hory Office Park v Praze 4. Největší nový pronájem byla transakce TNT/Fedex (3 800 m2) v budově Kotelna Park II v Praze 5. Pozitivně z pohledu budoucí výstavby můžeme vnímat i nárůst podílu před pronájmů na celkovém objemu realizovaných transakcí. Společnost Crestyl si takto zajistila budoucí nájemce na více než 7 000 m2 v projektu Hagibor, což přispěje k zahájení jeho výstavby.

Red Group – Kotelna Park II

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce v čtvrtém čtvrtletí zůstal na 7,0 %, což ve srovnání s předchozím čtvrtletím nepředstavuje žádnou změnu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 261 600 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 5 s 57 100 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 8,8 %, následovala Praha 4 s 56 200 m2 a mírou neobsazenosti 5,8 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 2 s 5 100 m2 (míra neobsazenosti 3,6 %) a Praze 3 s 6 600 m2 (5,4 %).

Nájemné

Ačkoli se míra neobsazenosti během roku 2020 zvýšila a celková aktivita zpomalila, nejvyšší dosahované nájemné za čtvrté čtvrtletí zůstalo stabilní a pohybovalo se v rozmezí 22,00 až 22,50 eur za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 eur za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 eur za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Penta Real Estate – Florentinum

O společnosti Prague Research Forum

Prague Research Forum je dobrovolná, nezávazná oragnizace, která vznikla za účelem lepší spolupráci při průzkumu trhu kanceláří v Praze.

Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

Zdroj/foto: Colliers International/Titulní foto – CPI Property Group – Palác Bubenská 1

Related Posts