14 července, 2024
Architektura a design

Top Estates realizují nové rezidenční projekty s podporou a v prostředí BIM

V zahraničí se moderní a inteligentní proces BIM (Building Information Modeling, česky informační model budovy neboli informační modelování) pro projektování, výstavbu a správu stavebních projektů založený na digitálním modelu již běžně používá, většina českých developerů se s ním teprve seznamuje. Skupina Top Estates patří mezi lídry českých developerů, kteří nové rezidenční projekty realizují s podporou a v prostředí BIM. Díky nové technologii bude možné v projektech rychleji reagovat na změny, zvýšit efektivitu a do budoucna usnadnit i správu nemovitosti. Vysoký stupeň kvality v přípravě projektu se projeví i v zodpovědném přístupu ke klientům a uživatelům.

BIM software představuje revoluci v projektování staveb. Všechny dostupné informace jsou nahrány do počítačového systému, který vytvoří digitální prostorový model stavby ve 3D. Ten je pak rozšířen například o časové parametry výstavby (4D), informace o nákladech (5D), i o další informace o stavbě.

Virtuální realita odkrývá nové možnosti spolupráce na unikátním projektu Masaryčka

„Jedná se o maximálně komplexní řešení celého pracovního postupu, čímž se naše práce stává výrazně jednodušší, přesnější a efektivnější. Nyní začínáme s procesem implementace BIM do našich projektů, do budoucna tak budou realizovány všechny naše projekty”, uvádí Petr Teplý, spoluzakladatel Top Estates.

„Digitální projektování je budoucnost developmentu, my se jí snažíme jít naproti o něco dříve. Já osobně se na BIM procesy velmi těším, protože mám rád inteligentní a funkční systémy usnadňující celý proces,“ doplňuje Dušan Dvořák, spoluzakladatel Top Estates.

Barrandez-vous,

Doposud byla tvorba projektové dokumentace stavěna na CAD nástrojích pro kreslení 2D nebo tvorbu geometrických 3D modelů. BIM je mnohem komplexnější přístup. Umožňuje například provádět změny a úpravy modelu, které se projeví ve všech souvislostech projektu najednou. Data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro celý tým investora ve spojení se stavebně-architektonickým atelierem nebo realizační firmou, tedy ve všech životních cyklech projektu.

„Soustředění a propojení informací v BIM modelu přináší vysokou informační komplexnost. Ve svém důsledku správně využívaná jednotná informační databáze usnadňuje rozhodování během procesů přípravy projektu, realizace na stavbě a podporuje moderní komunikaci všech profesí a týmu investora. Přínosem je také následná přesná digitální znalost projektu při údržbě bytového komplexu, při opravách či technických kontrolách. Všechny potřebné informace pro vyřešení problému jsou na jednom snadno dostupném a srozumitelném místě,“ vysvětluje Pavel Vokáč, BIM specialista v Top Estates týmu.

Pavel Vokáč má s BIM dlouholeté zkušenosti ze zahraničních projektů. Podílel se mimo jiné i na rozvoji programu BIM ENERGY, který využívá principů BIM pro oblast energetických úspor veřejných budov. Jeho spolupráce se skupinou Top Estates započala minulý rok.

V České republice se na základě rozhodnutí vlády počítá s využitím koncepce BIM pro veřejné stavební zakázky s hodnotou přesahující 150 milionů korun postupně od roku 2023. Skupina Top Estates má v plánu postupný přechod všech plánovaných projektů do BIM softwaru.

O skupině TOPESTATES

Nemovitostní skupina TOPESTATES se zaměřuje na prémiový rezidenční development a polyfunkční projekty. Její součástí je jak developerská, tak stavební firma. Působí v Praze, Brně a Bratislavě a aktivně připravuje rozvoj projektů v hodnotě 5 miliard Kč, které by měly nabídnout několik desítek tisíc kancelářských a retailových ploch a přes tisíc bytů.

Zdroj/foto: EMC a.s.

Related Posts