20 května, 2024
Facility a technologie budov

Česko se připravuje na solární carporty

Velké plochy parkovišť dokáží mnohé státy Evropské unie již úspěšně a funkčně  přeměňovat na takzvané solární carporty. Parkovací plochy tak dostávají zcela nový, dvojí rozměr. Pro provozovatele je to výroba zelené energie ze solárních panelů, snížení uhlíkové stopy a podpoření image udržitelnosti, pro parkující ochrana vozidla před nepříznivým počasím a možnost nabíjet elektromobil přímo na místě. Ve Francii a v některých německých spolkových zemích už povinnost osadit parkoviště solárními panely vyplývá ze zákona, poptávka po realizaci takových projektů tak skokově roste. V Čechách obdobný boom solárních zastřešených parkovacích ploch lze brzy očekávat.

Parkoviště jsou důležitou součástí infrastruktury na mnohých místech, zabírají ale poměrně velké plochy. Nyní se mohou stát užitečné. Rostoucí poptávka po obnovitelných zdrojích a úspoře energie přinesla inovativní řešení, a parkoviště se tak přeměňují na solární elektrárnu a také přispívají k rozvoji nabíjecí infrastruktury pro elektromobilitu.

Dvojí využití parkovacích stání má výhody pro provozovatele i zákazníky. „Dochází zde k využívání již obsazených ploch, panely se tedy neosazuje zemědělská půda. Vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů lze částečně pokrýt spotřebu v přilehlých objektech, použít ji pro dobíjení zaparkovaných vozidel, popřípadě ji prodat do sítě. To provozovatelům umožní snížit náklady, snížit uhlíkovou stopu a aktivně podpořit rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Vedle toho carporty poskytují ochranu před povětrnostními vlivy samotným vozidlům,“ vysvětluje Aleš Damm, ředitel společnosti Greenbuddies Charging, která se na výstavbu solárních carportů pro komerční účely specializuje.

Parkoviště se solárními přístřešky jsou také ideálním místem pro přímé dobíjení elektromobilů pomocí energie z fotovoltaiky. Poptávka po elektromobilech celosvětově roste. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude jejich podíl na světovém automobilovém trhu do konce letošního roku činit necelých 20 procent. A s rostoucím počtem elektroaut na silnicích je nutné zajistit budování nabíjecí infrastruktury.

Ve Francii a Německu podpořili fotovoltaiku na parkovišti zákonem

Státy Evropské unie jsou v podpoře výroby solární elektřiny na parkovacích plochách ve srovnání s Českem napřed. Ve Francii v polovině roku 2023 vstoupil v platnost zákon, který nařizuje osazení parkovací plochy solárními panely jejich provozovatelům za předpokladu, že kapacita parkoviště je 80 parkovacích míst a větší. Podle francouzské vlády by takto vzniklá fotovoltaická parkoviště mohla generovat přibližně devět až jedenáct gigawattů energie. Tedy téměř tolik, jako deset jaderných reaktorů.

V sousedním Německu byla povinnost instalovat fotovoltaiku na otevřených parkovištích pro komerční využití v posledních dvou letech uzákoněna ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Severní Porýní-Vestfálsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Porýní-Falcko, Dolní Sasko a Hesensko. Parametry jednotlivých nařízení se liší v závislosti na dané spolkové zemi. Minimální počet parkovacích míst se pohybuje v rozmezí od 35 do 100.

Zatímco v Německu se tento požadavek vztahuje pouze na nová parkoviště, ve Francii je zákon rozšířen i na stávající místa. Pro zajímavost, pokud by se toto nařízení vztahovalo i na stávající parkoviště v Německu, mohla by podle studie Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy ISE téměř čtvrtina z 215 gigawattů fotovoltaického výkonu, který chce německá vláda instalovat do roku 2030, pocházet z fotovoltaiky na parkovištích.

Greenbuddies - Solární carport Lannach, Rakousko

Greenbuddies – Solární carport Lannach, Rakousko

Solární carporty – parkoviště přinášejí užitek

Vůbec největší parkoviště zastřešené solárními panely vzniklo v nizozemském Biddinghuizenu v místě, kde se každoročně koná několik velkých hudebních festivalů. Instalováno zde bylo na 90 tisíc solárních panelů o celkovém nominálním výkonu 35 MWp. Panely zde zastřešují celkem 15 tisíc parkovacích míst. Jedno procento vyrobené elektřiny je použito na provoz festivalů a zbytek je dodáván do sítě. V době, kdy se festivaly nekonají, se na pozemku o rozloze 35 hektarů pasou ovce.

Největší rakouský carport postavila česká společnost Greenbuddies u termálních lázní ve městě Lutzmannsburg. Parkovací plocha se 454 parkovacími místy je zde zastřešena solárními panely s instalovaným výkonem 1,5 MWp. Vyrobená elektřina je částečně využita přímo v lázních a také pro potřeby dobíjení elektromobilů. Zbytek je prodáván do distribuční sítě. Přístřešky zároveň chrání vozy zákazníků před špatným počasím a sama společnost si tímto počinem posílila image ekologicky odpovědného a udržitelného podniku. Greenbuddies v Rakousku v současnosti realizují obdobný projekt, který svým rozsahem carport v Lutzmannsburgu ještě překoná.

Geosan Development uvolňuje do prodeje další řadu bytů v projektu Rezidenci Radimova Břevnov

„Poptávka ze zemí Evropské unie stále roste, a to jak díky legislativní podpoře v jednotlivých zemích, tak i podpoře dotační. Nedávno jsme dokončili projekt solárních carportů v Belgii pro průmyslové areály společnosti Adiwatt. Zde jsme vystavěli sedm řad carportů s 2248 panely o celkovém výkonu fotovoltaiky jeden megawattpeak. Dále jsme realizovali solární parkoviště pro řetězec Lidl v Nizozemsku. Zajímavá je rovněž spolupráce s německým výrobcem montážních systémů pro fotovoltaiku Form-Tec, který vyvinul inovativní prototyp carportu vynikající svou snadnou montáží, přibližuje Aleš Damm.

Česko se už probouzí

I díky nárůstu elektromobilů v Česku, kdy by podle odhadu poradenské společnosti Bloomberg New Energy Finance podíl aut na elektrický pohon v roce 2030 měl dosáhnout 6,9 procent, tedy celkem 496 tisíc elektroaut, je třeba se na rozvoj nabíjecí infrastruktury zaměřit. V současnosti je v republice jen přes 2 300 veřejných dobíjecích stanic. A jsou to právě solární carporty, které mohou být tím správným řešením. 

„I díky elektromobilitě jsou a budou solární carporty ještě více poptávané. Jen za poslední rok evidujeme zvýšení poptávky o více než sto procent,“ uzavírá Aleš Damm.

O společnosti Greenbuddies

Greenbuddies je mezinárodně uznávanou skupinou specializující se na kompletní portfolio služeb v oblasti průmyslových fotovoltaických elektráren a infrastruktury pro elektromobilitu.

Společnost byla založena na začátku roku 2017 a dnes má již 90 odborných, mezinárodně zkušených kmenových zaměstnanců. A dále více než 450 pracovníků, se kterými má uzavřeny výhradní subdodavatelské smlouvy. Během doby své existence společnost Greenbuddies úspěšně dodala v Evropě projekty o celkovém výkonu více než 1000 MWp.

V závislosti na konkrétní zemi je schopna zaštítit všechny etapy od developmentu FVE, přípravy projektové dokumentace, zajištění nákupu komponent až po výstavbu a zprovoznění dodávané solární technologie. Pro každou fázi projektu je dedikována specializovaná společnost v rámci skupiny. Společnosti Greenbuddies, s.r.o. spolu s Greenbuddies Charging, s.r.o. se zabývají částí realizace, zatímco firmy Greenbuddies Consulting, s.r.o. a Greenbuddies Development, s.r.o. poskytují potřebné know-how pro před stavební část FV projektů.

Zdroj/foto: Crest Communications a.s./Titulní foto – Greenbuddies – Carport Lutzmannsburg, Rakousko

Related Posts