15 července, 2024
Facility a technologie budov

HAMÉ bude měřit využití energií v Kunovicích a Babicích

Dva tradiční potravinářské závody, v Babicích a Kunovicích, udělaly významný krok k maximálnímu zefektivnění využívání energií a dalších médií ve výrobě. Společnost Domat Control System, dcera ČEZE ESCO, do obou závodů letos díky vzájemné dohodě zavede nejmodernější energetický management. Závody v Babicích i Kunovicích jsou od loňska součástí skupiny výrobně – distribučního řetězce Orkla Foods Česko a Slovensko, které tvoří integrující se české potravinářské společnosti Hamé a Vitana.

„V posledním období nám narostly prakticky všechny vstupní náklady. Pocítili jsme to zejména u energií, například ceny elektřiny či plynu vzrostly meziročně o desítky procent. Naší absolutní prioritou tedy nyní je kromě automatizace také maximální zefektivnění využívání energií v našich výrobních závodech. Nechceme zkrátka plýtvat a tyto projekty nám každoročně dokáží ušetřit významné prostředky,“ vysvětluje ředitel výrobně-distribučního řetězce Orkla Foods Česko a Slovensko Petr Novák. Jak dodává, projekt je první z řady dalších a společnost Orkla hodlá v tomto trvale udržitelném směru pokračovat i ve svých dalších výrobních závodech.

Prakticky to bude vypadat tak, že v obou uvedených závodech budou během letošního roku spuštěna měřící čidla napojená na datové sítě a datovou infrastrukturu, která bude vše zaznamenávat a průběžně vyhodnocovat.

„Zjednodušeně řečeno tak díky tomu získáme dokonalý přehled, kam přesně a jak proudí energie a další média v daném závodě. Zjistíme tím také, kde dochází případně i k malým únikům a neefektivitám v jejich využití, což je základní předpoklad k nápravě a maximálnímu využití stávajících zdrojů,“ popisuje jádro projektu v objemu cca 4 milionů korun Lubomír Tararík, projektový manažer ČEZ ESCO pro průmyslovou energetiku.

Výrobní závody Hamé i Vitany udělaly v posledním období v oblasti udržitelnosti velké pokroky. Například v největším závodě v Babicích funguje od loňska kogenerační jednotka, kterou by měla letos doplnit další obdobná jednotka v závodě v Kunovicích. V závodě v Podivíně zase díky novému systému cirkulace vody a jejímu opakovanému využití ve výrobním procesu dokázali ušetřit více než pětinu objemu této cenné tekutiny. Na obdobném projektu s opakovaným využitím vody pro výrobu a k vytápění prostor počítá i nový projekt pro Babice. V Byšicích se díky soustavnému vyhodnocování a vylepšením daří stále znovu a znovu zvyšovat efektivitu balících linek.

A ve stále větší míře jsou v závodech Hamé nasazovány i moderní adiabatické klimatizace, které se díky využívání prostých fyzikálních principů mohou ve srovnání s klasickou mechanickou klimatizací pochlubit mnohem větší úsporností. Díky využití principu odpařování vody se se zvyšující se teplotou prostor účinněji ochlazuje.

Připraven je v současnosti také projekt na opakované využití tuků na vytápění. V Babicích se zase počítá s tím, že zbytková ohřátá voda z výroby z autoklávů bude využita na předehřátí další vody pro výrobu, či že se zbytková energie uvolněná při výrobě bude ve větší míře využívat k vytápění dalších prostor v zimě a naopak ochlazování v létě.

Zdroj/foto: ČEZ ESCO, a.s./ČEZ ESCO, a.s., Hamé s.r.o.

Related Posts