22 července, 2024
Facility a technologie budov

Prologis přináší nové standardy v oblasti udržitelné výstavby

Prologis představuje svoji nejnovější, v pořadí již patnáctou zprávu o aktivitách v oblasti ESG (týkající se ekologie a ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a způsobu řízení). Jedná se o každoroční souhrn pokroku i nových cílů stanovených v těchto sférách, jejichž účelem je vytvořit zcela nové standardy. 

„ESG jsou součástí podstaty našeho působení a veškerého rozhodování – od správní rady po všechny úrovně, na nichž celosvětově fungujeme. Náš závazek vůči principům ESG je úzce provázán se strategickým rámcem, který je pro naše podnikání stěžejní – s principy, jež označujeme jako 3C: Jedná se o sféru zaměření na zákazníka (anglicky Customer Centricity), dosahování změn na základě inovací (Change Through Innovation) a orientaci na kulturu a talent (Culture & Talent),” uvedl Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe.

Klíčové body přehledu o ESG aktivitách Prologis v roce 2020 ilustrují, jak se společnosti dařilo využívat globálního rozsahu jejího podnikání k vytváření špičkových řešení v oblastech jako úspory energií, dosahování uhlíkové neutrality nebo zákaznické inovace.

Park P3 Olomouc je kompletní. Poslední prostory obsadí hypermarket Albert

Ochrana životního prostředí na 100 %

Naše zaměření na udržitelnou výstavbu, úsporné nakládání s energiemi a využívání obnovitelné energie zajišťuje přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Například prostřednictvím iniciativy Prologis SolarSmart, která je součástí program Prologis Essentials, jsme ve spolupráci s našimi zákazníky dokázali rozšířit solární energetickou kapacitu našeho globálního portfolia o 40 megawattů, díky čemuž je 2020 jedním z historicky nejúspěšnějších roků, co se pokroku na tomto poli týče. Od roku 2016 se stalo součástí standardního vybavení našich budov LED osvětlení a společně se zákazníky se nám podařilo v roce 2020 instalovat LED světla v téměř 50 % našeho portfolia.

Spolu s našimi zákazníky chráníme životní prostředí, proto jsme se zavázali do roku 2025 zavést vysoce kvalitní a energeticky úsporné LED osvětlení ve všech našich budovách po celém světě. Máme možnost tohoto dosáhnout díky rozsahu našeho globálního působení a díky programu Prologis Essentials LED, jenž je jedním z pilířů programu Prologis Essentials vytvořeným právě k tomuto účelu.

Rok 2020 se napříč Evropou rovněž nesl ve znamení výstavby a zahájení provozu hned několika budov typu Smart Buildings. Jejichž součástí jsou nejmodernější udržitelné technologie a materiály, při jejichž výstavbě byly využity špičkové prvky, například nízkouhlíkové materiály, vrty pro uložení tepelné energie nebo elektrická tepelná čerpadla, a jejichž design využívá cirkulárních principů. Tyto „Smart Buildings” nastavují novou laťku úrovně skladování a logistiky a našim zákazníkům od prvního dne jejich pronájmů pomáhají zefektivnit provoz a optimalizovat produktivitu s růstem jejich podnikání.

Prologis Park Prague – Jirny

Naše aktivity v uplynulých letech prokazují, že je možné účinně minimalizovat dopady na životní prostředí. V roce 2019 se Prologis stal vůbec první realitní společností zařazenou v žebříčku S&P 100, jež dosáhla provozní uhlíkové neutrality. Chceme nyní přinést důkaz toho, že logistika může být ještě zelenější, proto jsme si stanovili nový ambiciózní cíl. 

Oznámili jsme, že do roku 2025 bude veškerá naše výstavba uhlíkově neutrální. Prologis se tak ujímá vedoucí pozice při řešení výzev spojených s jedním z nejvýznamnějších celosvětových zdrojů emisí: uhlíkové stopy budov.

Jižně od Paříže se náš nový logistický objekt Moissy 2 stane naším prvním uhlíkově neutrálním skladem. Ten zabraňuje vzniku emisí a snižuje a kompenzuje 100 % dopadů spojených s výstavbou, provozními činnostmi či údržbou po celou životnost budovy. Projekt je bez plynové přípojky a pro topení. Chlazení i dodávku elektřiny bude využívat úsporných prvků svého designu, střešních solárních panelů, zakoupené ekologické energie a tepelné energie ukládané do vrtu.

Na celoevropské úrovni jsme partnerem mezinárodní dobročinné organizace Cool Earth jíž přispíváme na ochranu deštných pralesů odpovídajících svou plochou pětinásobku nevyhnutelných uhlíkových emisí spojených s výstavbou našich budov. 

Výstavbou skladů Prologis na území střední Evropy se nám v rámci této iniciativy jen loni podařilo zachránit 784 hektarů deštných pralesů.

Společenská odpovědnost – za všech okolností

Naši stakeholdeři jsou klíčovými partnery na cestě k obchodnímu úspěchu Prologis. Dlouhotrvající hodnoty vytváříme tak, že se s nimi navazujeme hluboké vztahy a jejich zájmům věnujeme maximální pozornost. Vzniká tak prostředí, v němž naši zaměstnanci mohou naplno rozvíjet svůj potenciál, kde naše produkty a služby přinášejí zákazníkům jedinečné hodnoty a kde je naší prioritou prosperita a wellbeing komunit, v nichž působíme. 

PARKlife™, je evropská iniciativa Prologis zaměřená na zázemí a vybavení parků pro zákazníky, jejich zaměstnance i místní komunity. Mnoho našich parků tak umožňuje a podporuje ekologické varianty cestování, například snadno dostupnou veřejnou dopravu, obsahuje nabíjecí stanice pro elektromobily či bezpečné prostory pro skladování bicyklů, což pomáhá zaměstnancům dostávat se do práce trvale udržitelným způsobem. Další z našich areálů disponují podnikovými jídelnami a zastávkami pro food trucky, které zaměstnancům našich zákazníků umožňují vybírat si jídlo z pestré nabídky přímo v místě pracoviště.

Mezi oblíbené vybavení také patří stezky určené pro pěší, tělocvičny nebo jiné sportovní zázemí. Například v Maďarsku a na Slovensku mají zaměstnanci zákazníků našich parků k dispozici fotbalová hřiště. V Polsku nedávno vznikly veřejně přístupné knihovničky ve společných venkovních prostorách parků nazvané Book Box. PARKlife™ je o specifickém způsobu uvažování zaměřeném na to, jak ze sdílených prostor a prostředí může vzniknout nejkvalitnější zázemí pro všechny, kteří je využívají. Zároveň se jedná o nástroj, díky němuž naši zákazníci mohou řešit jeden z nejpalčivějších problémů, s nimiž se aktuálně potýkají: dostupnost pracovní síly.

Během pandemie COVID-19 jsme potvrdili svoji pozici spolehlivého partnera našich stakeholderů tím, že jsme se plně zaměřili na podporu našich zákazníků i zaměstnanců. Pro zákazníky jsme zajistili osobní ochranné pomůcky a zavedli jsme přísné protokoly proti onemocnění COVID-19. To vše, abychom zajistili bezpečí zaměstnanců našich zákazníků a udrželi jejich podniky v chodu. Naši zaměstnanci jsou bijícím srdcem našeho podniku. Dodávají hodnotu naší firmě i našim zákazníkům a uskutečňují naše cíle v oblasti trvalé udržitelnosti. V kontextu pandemie jsme zhodnotili, jaké benefity zákazníkům nabízíme. Rozšířili jsme jejich spektrum o nové možnosti zaměřené na zdraví a celkovou fyzickou i duševní pohodu našich zaměstnanců. Našemu úsilí na tomto poli se dostalo uznání – podle týdeníku Wprost patří Prologis v Polsku mezi 50 společností, které se o své zaměstnance během pandemie staraly nejlépe. A co víc – síla odhodlání našich místních týmů nám umožňuje podporovat ty, které pandemie zasáhla nejtvrdším způsobem. Důkazem toho jsou třeba úžasné výsledky naší prosincové charitativní kampaně Dock Doors of Giving.

„Jsem hrdý na to, jakým způsobem náš evropský tým v roce nečekaných výzev využil svoje inovační uvažování, velikost i partnerské vazby, aby podporoval naše zákazníky i komunity. Právě na těchto principech funguje naše filozofie, jejímž jsou oblasti ESG středobodem. Nejen proto, že jsou přínosné z hlediska podnikání, ale protože se jednoduše jedná o směr, kterým je dobré se ubírat. Vidíme, jaké jsou skutečné dopady našich jednotlivých kroků i to, jak pozitivně ovlivňujeme naše okolí. To je pro nás obrovskou motivací k dalším změnám,“ říká Paweł Sapek, regionální ředitel Prologis pro střední Evropu.  

Způsob řízení příkladný pro všechny naše stakeholdery

Integrita je jednou z našich stěžejních hodnot a prolíná se napříč veškerými našimi obchodními vztahy. Jsme společnost kótovaná na burze a náš úspěch závisí na důvěře našich stakeholderů v to, že naše podnikání bude vždy čestné a v souladu s veškerými pravidly. Díky pečlivému řízení a dohledu dokážeme naši společnost chránit a rozvíjet, plnit veškeré závazky a dosahovat odpovídajících výsledků. V roce 2020 byly naše aktivity týkající se firemního řízení oceněny v Polsku titulem Ethical Business 2020 který Prologis označuje za společensky odpovědného a důvěryhodného partnera na místním trhu.

O společnosti Prologis

Společnost Prologis celosvětově poskytuje efektivní řešení v oblasti logistických nemovitostí. Ve spolupráci se špičkovými výrobními a distribučními firmami zajišťujeme včasné dodání produktů, které jsou nedílnou součástí moderního života.

Společnost Prologis jako hlavní provozovatel skladů a distribučních center ve střední a východní Evropě. Vlastní a spravuje 4,2 milionu metrů čtverečních průmyslových ploch ve 38 logistických parcích. Společnost působící ve čtyřech zemích regionu – v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Nabízí vysoce kvalitní zázemí ve strategicky situovaných lokacích v blízkosti nejdůležitějších aglomerací obyvatelstva a distribučních center. Propojuje tak společnosti se spotřebiteli v celé Evropě.

Zdroj/foto: Best Communications/Titulní foto – Prologis, Inc. – Large Ports Jersey City

Related Posts