23 května, 2024
Facility a technologie budov

Po rekonstrukci se z učiliště v Českobrodské ulici stane energeticky plusová budova

Po důkladné a šetrné rekonstrukci vznikne z učiliště na Českobrodské ulici v Praze energeticky plusová a zároveň uhlíkově pozitivní budova. Praha, která je investorem učiliště zde testovala technologie, které chce do budoucna používat při rekonstrukcích a výstavbě školských zařízení. Rekonstrukce je aktuálně asi v polovině, hotovo by mělo být v lednu příštího roku.

„Škola v Českobrodské je příkladem toho, kdy osvícený veřejný investor řešil rekonstrukci z pohledu udržitelnosti komplexně, což je velmi důležité. Cílem zde nebyly jen energetické úspory, na které jsou obvykle vázány dotace, ale dosažení celkové šetrnosti k životnímu prostředí. Stavba tak využívá například zelenou střechu nebo obvodový plášť s nízkou uhlíkovou stopou. Projekt navíc nezapomíná ani na uživatelský komfort a řeší i kvalitu osvětlení, akustiky a vzduchu s pomocí řízeného větrání,“ řekla ke stavbě výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Moderan: Správci komerčních nemovitostí se digitalizují i v Česku a na Slovensku

Zdravá budova, zdravá škola

Rada se věnuje tématu šetrných úprav školských zařízení dlouhodobě v rámci svého projektu Zdravá škola. Pražský radní Vít Šimral ocenil především spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT. Z pilotního projektu, který Praha financovala z dotačního programu Praha Pól růstu, se podle něho chce vedení metropole poučit a do budoucna vycházet při vypisování zakázek na rekonstrukce a výstavbu škol na svém území. Podle něho je totiž zásadní nejen to, aby budovy škol byly energeticky úsporné, ale také to, aby nabízely i určitý uživatelský komfort.

„Aby se v nich děti učily v prostředí, které je pohodlné z hlediska akustiky, teploty a celé řady dalších faktorů,“ vysvětlil pražský radní. Rekonstrukce získala nejvyšší možné ohodnocení v rámci certifikačního systému SBToolCZ.

Společnost ECOTEN jako autor projektu (architekti, projektanti, energetičtí specialisté a certifikovaná osoba SBToolCZ v „jedné osobě“) vytvořili zcela novou koncepci školy, tj. od dispozičního řešení, které lépe odpovídá současným požadavkům, až po zpracování prováděcí dokumentace stavby optimalizovanou z hlediska udržitelnosti, tj. zlatého certifikátu SBToolCZ.

Podle Michala Bureše z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT je unikátní především fasáda budovy, která je tvořena systémem ENVILOP, který je z 95 procent tvořen na bázi dřeva a je výsledkem českého aplikované výzkumu na UCEEB ČVUT. Tento systém nahradil původní klasické řešení tzv. Boletických panelů ze 70 let. Jejich odstranění bylo poměrně nákladné s ohledem na obsahovaný azbest. Architekti zde také velmi intenzivně pracovali se zelení. Budova má zelenou střechu a na západní a jižní straně bude také fasáda porostlá zelení. Počítá se s inteligentním řešením úspor vody.

„Akumuluje se zde dešťová voda, shromažďuje odpadní šedá voda ze sprch a po přečištění se používá na splachování toalet,“ dodala Romana Widder z firmy Koncept Ekotech.

K vytápění budou použita tepelná čerpadla. Budova vyrábí elektřinu ze slunce v elektrárně s výkonem 150 kWp. „Na střechách i fasádách jsou umístěny fotovoltaické panely a bateriové úložiště má kapacitu 300 kWh,“ vysvětlil Jiří Tencar ze společnosti ECOTEN. S PRE provozovatel vyjednal dynamickou cenu za elektřinu, kde prioritou je zajistit soběstačnost budovy a až následné přebytky prodávat do sítě, a to podle aktuální spotové ceny energie dojednávané den dopředu.

Důraz byl kladen na akustiku, což je velmi častý problém ve školách. „Akustické podhledy zde tedy řeší délku dozvuku a tím výrazně zlepšují akustický komfort jak ve třídách, tak především v tělocvičnách, jídelně a dalších společných prostorách,“ informoval Petr Novák z dodavatelské firmy Ekola Group.

O České radě pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z oblasti šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Chce podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. Od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. V současné době má více než 80 členů.

Zdroj/foto: Hero & Outlaw a.s.

Related Posts