28 února, 2024
Investice a rozvoj

ARETE: Výrobní areál společnosti HENGSTLER nově v portfoliu třetího fondu

Třetí fond skupiny ARETE koupil moderní, vysoce specializovaný výrobní areál s vývojovým centrem a potenciálem dalšího rozvoje v Kežmarku na Slovensku. Investice přesáhla 10 milionů EUR.

Třetí fond skupiny ARETE zaměřený na kvalitních průmyslových a logistických aktiv v regionu střední a východní Evropy dokončil v prosinci akvizici výrobního areálu v Kežmaroku na Slovensku. Jedná se o nákup areálu sloužícího nejen pro výrobu a skladování, ale také jako globální výzkumné a vývojové centrum německé společnosti Hengsteler se 150-ti letou historií, která je součástí globálně působící americké průmyslové a technologické skupiny FORTIVE. Finanční objem transakce přesáhl 10 milionů EUR.

BNP Paribas Real Estate: Banky dále financují developerské projekty

„I v této době je dokončení této transakce jasným signálem, že jsme schopni naplňovat strategii fondu bez ohledu na komplikace, které pandemie covid-19 přináší. Jsme schopni nalézat zajímavé investiční příležitosti s dalším potenciálem rozvoje. Strategickým cílem je nakupovat do fondu kvalitní průmyslové nemovitosti a získávat bonitní mezinárodní nájemce s vysokým ratingem. Oba uvedené atributy tako akvizice bezezbytku splňuje. Důležitým faktorem pro nás je, že nájemce má zájem v lokalitě expandovat a investovat do sofistikovaných výzkumných a vývojových technologií. Další volné pozemky, které jsou součástí akvizice nám umožňují nájemci vytvořit podmínky pro jeho dlouhodobý a stabilní růst. S potěšením vítáme společnost Hengsteler do portfolia našich prémiových nájemců,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

O skupině ARETE

Investiční a nemovitostní skupina ARETE vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na investice do nemovitostí. První podfond ARETE INVEST, který se zabýval rezidenčními nemovitostmi, již ukončil svůj investiční cyklus v roce 2017 s celkovým hrubým zhodnocením 120 %. Druhý podfond ARETE INVEST investující do průmyslových nemovitostí funguje od roku 2016 a má od vytvoření celkové hrubé zhodnocení necelých 110 %. Od roku 2020 je pak pro investory otevřen třetí fond ARETE INDUSTRIAL. Cílem tohoto nového fondu jsou nejen investice do dokončených průmyslových nemovitostí, ale také jejich výstavba.

Uvedené fondy jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem se může stát pouze kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona a v případě Slovenské republiky pak dále jen investor, který je profesionálním investorem (slov. „profesionálny investor“) podle § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z.,o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, resp. investorem podle § 136 ods. 1 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, ve znění pozdějších předpisů. Jejich činnost podléhá kontrole a dozoru ČNB.

Zdroj/foto: ARETE Property s.r.o.

Related Posts