26 března, 2023
Investice a rozvoj

Colliers International očekává, že se investiční aktivita v oblasti komerčních nemovitostí v Evropě znovu odrazí a dosáhne ve 4. čtvrtletí 100 miliard EUR

Podle nejnovějších poznatků přední společnosti pro profesionální realitní služby a správu investic Colliers International se očekává, že se investiční aktivita v oblasti komerčních nemovitostí v Evropě znovu odrazí a dosáhne ve 4. čtvrtletí 100 miliard EUR, a to po silném obratu ve větších post-COVID transakcích uskutečněných ve 3. čtvrtletí. Za celý rok by to zvýšilo objemy investic na přibližně 270 miliard EUR, což je jenom o 14 procent méně než v roce 2019 – za předpokladu, že trh popluje v klidnějších vodách a nebude dále šokován vnějšími geopolitickými nebo makroekonomickými faktory.

Andy Thompson, Ředitel investičního oddělení pro ČR a SR, Colliers International uvedl: „Myslím si, že ve většině případů investic, které by přilákali institucionální investory, tak jako sektorů a sub-trhů (dílčích trhů), je vysoce pravděpodobné, že téměř každá nemovitostní transakce dokončená v této době bude z hlediska výnosů vypadat za 18–24 * měsíců levně. (*Za předpokladu výrazně hlubší a delší recese, než se v současné době očekává; v takovém případě bude negativně ovlivněna i řada dalších investičních produktů).“

CBRE: Jak se mění trh komerčních realit?

„Většina dominantných makroekonomických sil, které ve většině odvětví v posledních pěti letech zvyšovaly ceny, budou v příštích několika letech hrát ještě významnější roli. Kromě toho existují v České republice specifické místní vlivy, které také tlačí trh stejným směrem (např. omezená nabídka). Konečná hodnota bude záviset od toho, jak dobře lze aktiva spravovat a zda si můžou svůj tok příjmů udržet nebo vylepšit,“ uvedl Thompson.

Nejnovější publikace společnosti Colliers International na světové úrovni s názvem Prevail & Prosper zkoumá kapitálové toky a hotspoty komerčních nemovitostí napříč regionem EMEA. Zaměřuje se na to, jak reaguje investiční trh a na způsoby, jakými města a odvětví reagovaly na pandemii. Zkoumá umístění několika městských trhů a hlavních kapitálových destinací, aby mohly co nejlépe těžit z pokračujícího znovuoživení ekonomického a investičního trhu, které se ve 3. čtvrtletí 2020 zrychlilo.

Mezi hlavní body zprávy patří:

  • Podle průzkumu investorů společnosti Colliers, 95 procent investorů očekává zotavení trhu za 12 měsíců.
  • Německé, švýcarské a francouzské hlavní města jsou v rámci regionu EMEA obzvláště aktivní a meziročně udržují vysoké toky mezi regiony
  • Německé a severské trhy těží z nejstabilnějších makroekonomických a politických prostředí a jejich středně velká města s alternativními řešeními pro dojíždění, nízká rizika přerušení nájmu a přísné podmínky poptávky a nabídky, je řadí na špici hlavní klasifikační tabulky.
  • Londýn a Paříž nebudou čelit dlouhodobému oslabení svých ekonomických pozic navzdory několika nejistotám na trhu. To představuje skvělou příležitost k nákupu na tamních klíčových trzích, které prochází cenovou korekcí. Londýn a regionální města ve Velké Británii jsou také atraktivní destinace pro umístění dluhu, nacházející se v současné době ve významném prémiu vzhledem k ostatním významným evropským městem kvůli omezené konkurenci.
  • Logistika a investice do rezidenčního bydlení se ukázaly jako nejodolnější odvětví, jež si udržují vysokou úroveň investic. Společnost Colliers odhaduje, že letos v září byla na trh uvedena pouze více než 3 miliardy EUR logistických portfolií, z nichž některá již byla uzavřena, přičemž u core aktiv (stabilní nízkorizikové investice) došlo ke zvýšení hodnot až o 20 procent.
  • Objemy investic do kanceláří během druhého a třetího čtvrtletí poklesly a cenové hladiny se začaly přizpůsobovat kvůli nejistotě ohledně vnímání budoucí role kancelářského pracoviště. Od září, kdy se ceny core aktiv posunuly o několik procentních bodů, přitom hodnoty kanceláří typu core-plus a value-add klesly v aktivních transakcích až o 20 procent. Zásadní role kanceláře při zvyšování příjmů a ekonomického výkonu se nezmění a naše analýza ekonomické hustoty kanceláře vs. Nájemného na prostorovém základě podporuje teorii jen velmi omezených změn v dlouhodobých nájmech a hodnotě kanceláří.
  • Maloobchodní a gastronomické odvětví budou čelit extrémním výzvám a mnoho menších operátorů nebude schopna v současné podobě pokračovat, natož aby prosperovaly, v průběhu přizpůsobování se dynamice trhu v příštích 12-18 měsících. Úrovně RevPAR* z roku 2019 pro hotely byly pandemií vážně narušeny a je nepravděpodobné, že se vrátí na úroveň před COVIDem nejdříve do konce roku 2022.

*RevPAR (Revenue Management Per Available Room = Tržby za ubytování za určité období / počet disponibilních pokojů na prodej za stejné období).

Richard Divall, ředitel oddělení nadnárodních kapitálových trhů pro EMEA, vysvětluje: „Během třetího čtvrtletí se sentiment a likvidita na trzích zlepšily, přičemž k větším transakcím došlo v celé Evropě. Vstupem do posledního čtvrtletí roku 2020 očekáváme prudký nárůst objemu investic, jelikož investoři se snaží umístnit část svého nealokovaného kapitálu a prodejci si budou více jisti kupujícími a likviditou na trzích.“

„Sektory nemovitostí, jako je logistika, cenově dostupné rezidenční objekty, vědecké parky a zdravotní péče, nadále přitahují větší poptávku, přičemž investoři jsou opatrní a v ostatních odvětvích jsou vysoce selektivní. Trh je samozřejmě stále křehký a vnější faktory by jej mohly vrátit zpět do turbulencí, včetně amerických voleb v listopadu a druhé vlny pandemie v Evropě. Pokud se tomu však bude možné vyhnout a situace se zklidní, ve 4. čtvrtletí by objem investic mohl dosáhnout více než 100 miliard EUR, což by znamenalo ve srovnání s 3. a 2. čtvrtletím zdvojnásobení.“

Autor studie Prevail & Prosper, Damian Harrington, ředitel průzkumu trhu EMEA ve společnosti Colliers Intonational, dodává: „Aktivita v celém regionu byla z investičního hlediska celkově pozitivní – v relativním vyjádření – s celkovým objemem H1 meziročně nižším pouze o 10 procent. Očekávané znovuoživení trhu ve 4. čtvrtletí by aktivitu v regionu EMEA meziročně snížilo pouze o 14 procent. Zatímco druhá polovina roku 2020 ohlašuje začátek zotavení z prudkého hospodářského propadu vyvolaného koronavirovými opatřeními ve druhém čtvrtletí, způsob, jakým trhy dosahují nové normality, se nadále výrazně liší v závislosti od odvětví a lokality.“

„Podle toho, na jaké straně hřiště se nacházíte, situace na trhu se odvíjí podle jakéhosi hořko-sladkého scénáře – hořký je, pokud držíte problémová aktiva na špatném místě. Sladký pro ty, kteří ve válečném naladění chtějí využít příležitostí a pro ty, kteří jsou schopni prodat logistická aktiva a portfolia za prémiovou cenu.“

„Zatímco proces oživení probíhá pozitivně, představa znovuoživení hospodářství ve tvaru „částečného V“ nebo ve tvaru „Swoosh“ (nebo-li „fajfky“) už není aktuální. Národní ekonomiky čelí skrytému tlaku, vrátit se na původní úroveň. Zdá se, že přetrvává spíš model obnovy hospodářství křivky typu-K, tj nerovnoměrné oživení sektorů. To znamená postupné oživení těch odvětví, které jsou na návrat připraveny vs těch, jež potřebují k zotavení víc času. Rovněž bilance faktorů ovlivňujících toto hospodářské oživení prozatím zůstává negativní. Jak jsme slyšeli v nedávném oznámení vlády Spojeného království, národní vlády musí vyvážit opatření proti viru tak, že sice sníží mobilitu, ale zároveň podpoří znovuoživení hospodářství.“

O skupině Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí v 68 zemích světa a zaměstnává více než 14 000 odborníků. Colliers je nejrychleji rostoucí veřejně obchodovaná globální společnost zabývající se realitními službami a investičním managementem, přičemž její korporátní tržby v roce 2018 činily 2,8 mld. dolarů (3,3 mld. dolarů, včetně přidružených společností). Za vedení Colliers odpovídá více než 20 let tým zkušených expertů, který stakeholderům společnosti prokazatelně zajišťuje přes 40 % ročních

výnosů. Prostřednictvím své platformy služeb pro management investic spravuje aktiva světově nejuznávanějších institucionálních realitních investorů v hodnotě více než 26 mld. dolarů.

Zdroj/foto: Colliers International

Related Posts