23 května, 2024
Investice a rozvoj

CPI Property Group se stala největším akcionářem společnosti Globalworth

Dne 4. února 2020 koupila společnost CPI Property Group prostřednictvím obchodníka s cennými papíry 3 680 494 akcií společnosti Globalworth. V důsledku této transakce a dřívějších nákupů nyní CPIPG vlastní celkem 65 250 000 akcií společnosti Globalworth, což odpovídá 29,4 % hlasovacích práv. Skupina CPI Property Group se tak malým rozdílem stala největším akcionářem společnosti Globalworth. Podíl společnosti CPI Property Group nicméně i nadále zůstává pod hranicí 30 %, jejímž dosažením vzniká povinnost podat nabídku na převzetí. S ohledem na svou stávající kapitálovou strukturu a cíle finanční politiky nemá společnost CPI Property Group v současné době v úmyslu svůj podíl ve společnosti Globalworth dále navyšovat.

„Společnost Globalworth je velice kvalitní firma a CPI Property Group si pokládá za čest být jejím největším akcionářem a strategickým investorem,” uvedl Martin Němeček, generální ředitel CPIPG, a dodal: „Se společností Globalworth sdílíme přesvědčení, že vysoce kvalitní kancelářské nemovitosti v regionu střední a východní Evropy budou i nadále podávat velmi dobré výkony.”

Důvody k investici CPI Property Group do společnosti Globalworth

Jsme přesvědčení, že Globalworth disponuje jedním z nejlepších portfolií kancelářských nemovitostí v Polsku a Rumunsku. CPI Property Group si vybudovala silnou pozici předního vlastníka kancelářských prostor v Berlíně, Praze a Varšavě, přičemž cílem skupiny je dále navyšovat podíl kancelářských nemovitostí ve svém celkovém portfoliu.

CPIPG nakupovala podíly ve společnosti Globalworth primárně na otevřeném trhu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Akvizicí společnosti Zakiono Enterprises Limited od Ioannise Papalekase, uskutečněnou 31. ledna 2020, získala skupina CPI Property Group rovněž práva, které jí umožňují ve společnosti Globalworth jmenovat členy představenstva a výborů představenstva.

CPI Property Group podporuje vedení společnosti Globalworth i její provozní strategii. Je si také vědoma, že dlouhodobě dobré výsledky společnosti Globalworth na finančních, dluhopisových a úvěrových trzích jsou odrazem kvality jejího portfolia, lidského potenciálu i způsobu řízení.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Globalworth Tower, Bukurešť

Related Posts