14 července, 2024
Investice a rozvoj

CPI Property Group vydala přelomové dluhopisy vázané na udržitelnost v hodnotě přes 17 miliard korun

Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy, se stala první realitní společností z našeho regionu, která vydala dluhopisy vázané na udržitelnost (sustainability–linked bonds).

„Společnost CPIPG je hrdá na své vedoucí postavení v oblasti udržitelného financování,“ řekl David Greenbaum, finanční ředitel CPI Property Group. „Byli jsme prvním emitentem v našem regionu, který již v roce 2019 vydal zelené dluhopisy. Touto novou transakcí dále posilujeme naši pozici pionýra dluhopisového trhu, ESG agendu a kapitálovou strukturu.“

Penta Real Estate: Změny v prodeji, vysoká poptávka po rezidenčním bydlení, mylné vize o práci z domova a důraz na technologie

Dluhopisy vázané na udržitelný rozvoj byly vydány v objemu 700 mil. EUR s ročním kupónem 1,75 % a datem splatnosti 14. ledna 2030.

Dluhopisy jsou vázané na environmentální cíl společnosti snížit intenzitu emisí skleníkových plynů svého nemovitostního portfolia o 30% do roku 2030 oproti výchozímu roku 2019. V souladu s tímto závazkem si společnost CPIPG stanovila dva průběžné cíle pro roky 2025 (16%) a 2027 (22%). Pokud nebude průběžný cíl na konci roku 2027 splněn, dojde k navýšení kupónu o 0,25% v posledních dvou letech životnosti dluhopisů.

Výnosy z nových dluhopisů budou použity především na předčasné splacení dvou starších dluhopisových emisí: 4,75% dluhopisů se splatností 8. března 2023, které jsou v oběhu za přibližně 377 mil. USD, a 2,125% dluhopisů se splatností 4. října 2024, které jsou v oběhu za přibližně 239 mil. EUR.

Dluhopisy vázané na udržitelnost, vydané v rámci EMTN programu CPIPG mají rating Baa2 od agentury Moody’s a BBB od agentury Standard & Poor’s.

O CPI Property Group

Skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Ústředí skupina sídlí v Lucembursku a její akcie jsou kótovány na Frankfurtské burze cenných papírů. Skupina CPI Property Group („CPIPG“ nebo „Skupina“) vlastní a provozuje rozsáhlé, diverzifikované a kvalitní portfolio nemovitostí oceněné ke dni 30. června 2020 na 9,8 miliard €.

Portfolio Skupiny je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (42 %, převážně v Praze, Berlíně, Varšavě a Budapešti), po nichž následují maloobchodní objekty (22 %, především dominantní regionální obchodní centra a retail parky převážně v České republice, Polsku a Maďarsku). CPIPG vlastní také hotely a resorty (7 %), rezidenční nemovitosti (7 %), pozemkovou banku (7 %), nemovitosti určené pro výstavbu (2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (3 %).

66 % nemovitostí CPIPG se nachází v České republice (41 %) a Berlíně (25 %), přičemž zbývající nemovitosti jsou rozloženy na silných trzích v regionu střední a východní Evropy , jako je Polsko a Maďarsko (30 %) a v menším rozsahu po západní Evropě (4 %).

Zdroj/foto: CPI Property Group/Titulní foto – CPI Hotels – Courtyard by Marriott Prague

Related Posts