27 února, 2024
Investice a rozvoj

CPI Property Group zveřejnila předběžné výsledky za rok 2019

CPI Property Group, přední vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy s diverzifikovaným portfoliem oceňovaným na více než 9 mld. EUR, zveřejňuje odhady svých neauditovaných výsledků za účetní rok do 31. prosince 2019. Zveřejnění auditovaných výsledků skupiny za skončený účetní rok je plánováno na 31. března 2020. Společnost zveřejňuje své neauditované výsledky v zájmu poskytování aktuálních informací svým investorům a partnerům.

„Skupina CPI Property Group má nárok být hrdá na to, jakého růstu svého portfolia v roce 2019 dosáhla, zejména díky úspěšným akvizicím kancelářských nemovitostí ve Varšavě a vyššímu ocenění našich aktiv na základě jejich skvělých provozních výsledků,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodal: „Vedle toho jsme navýšili investice do ekologicky certifikovaných nemovitostí a do rozhodovacího procesu společnosti  jsme plně začlenili principy ekologicky a společensky zodpovědného řízení.“

Společnost uvádí následující předběžné finanční a provozní výsledky za účetní rok do 31. prosince 2019:

 • Hodnota nemovitostního portfolia dosáhla výše 9,1 mld. EUR (nárůst o 1,6 mld. EUR ve srovnání s koncem roku 2018) v důsledku akvizic v hodnotě přesahující 700 mil. EUR a pozitivního dopadu přecenění nemovitostí díky robustním výsledkům portfolia a dobrému stavu nemovitostního trhu.
 • 73 % nemovitostního portfolia CPIPG se nachází v ČR (46 %) či v Berlíně (27 %). Podíl polských nemovitostí v portfoliu skupiny se zvýšil na 10 % realizací akvizic kancelářských nemovitostí ve Varšavě v hodnotě 580 mil. EUR uzavřených v závěrečném čtvrtletí roku 2019.
 • Celková hodnota aktiv se zvýšila na 10,7 mld EUR (nárůst o 30 % ve srovnání s koncem roku 2018) v důsledku nárůstu hodnoty nemovitostního portfolia a navýšení stavu hotovosti a peněžních ekvivalentů.
 • Hrubý příjem z nájemného dosáhl výše 319 mil. EUR (nárůst o 6 % ve srovnání s rokem 2018), což odráží nárůst výnosů z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 3,4 % a vliv akvizic uskutečněných v letech 2018 a 2019.
 • Obsazenost zůstala prakticky beze změny na hodnotě 94,3 %, v porovnání s hodnotou 94,5 % z konce roku 2018.
 • Celkové výnosy dosáhly výše 675 mil. EUR (nárůst o 12 % ve srovnání s rokem 2018).
 • Čistý příjem z obchodních činností (net business income) dosáhl výše 345 mil. EUR (nárůst o 8 % ve srovnání s rokem 2018).
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) dosáhly výše 219 mil. EUR (nárůst o 34 % ve srovnání s rokem 2018).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA se zvýšila na 5,1 mld. EUR (+14 % ve srovnání s koncem roku 2018).
 • Hodnota ukazatele čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) se za rok 2019 zlepšila na 7,2× (navýšení o 3,0× ve srovnání s rokem 2018) v důsledku navýšení hodnoty ukazatele EBITDA a poklesu úrokových nákladů díky výraznému refinancování dluhu v letech 2018 a 2019.
 • Průměrné náklady financování zůstaly ke konci roku 2019 beze změny na hodnotě 1,6 % p.a.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (Net LTV) se snížila na 36,1 % (z hodnoty 36,7 % na konci roku 2018).
 • Podíl nezatížených aktiv na celkovém objemu aktiv dosáhl rekordní výše 70 % (ve srovnání s podílem ve výši 65 % na konci roku 2018).
 • Podíl zajištěného dluhu na celkové výši dluhu klesl na 25 % ve srovnání s podílem ve výši 37 % na konci roku 2018.
 • Celková dostupná likvidita (sestávající z hotovosti a nečerpaných revolvingových úvěrů) dosáhla na konci roku 2019 výše přibližně 1,3 mld. EUR.

„V roce 2019 realizovala CPI Property Group celou řadu kroků vedoucích ke zlepšení flexibility kapitálové struktury skupiny,“ uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum a dodal. „Naši strategii bude i v roce 2020 určovat stanovená finanční politika a zachování úvěrového ratingu CPI Property Group.“

Další informace a analýzy budou uvedeny v rámci výroční zprávy skupiny za rok 2019, která bude zveřejněna 31. března 2020.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Titulní foto – Administrativní projekt MAYHOUSE

Related Posts