14 července, 2024
Investice a rozvoj

Fond Arcona Property Fund N. V. vykázal v prvním pololetí roku 2018 dobré výsledky

Arcona Property Fund N. V., fond kotovaný na burze, který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, zaznamenal za prvních šest měsíců letošního roku nárůst čistého zisku z pronájmů ve výši 5,8 %. Čistý příjem dosáhl 2,42 milionu eur ve srovnání  s 2,29 milionu eur za stejné období roku 2017.

Zisk po zdanění bez zisků z přecenění meziročně vzrostl o 41,4 %, ze 403 000 eur na 570 000 eur.

Provozní výsledky fondu se v období do 30. června 2018 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zlepšily o 20,5 %, což znamenalo nárůst z 888 000 eur na 1 070 000 eur.

Hodnota očekávaného provozního výsledku za celý rok 2018 zůstává vedením fondu stanovena na 2,4 milionu eur, tedy beze změny oproti výhledu zveřejněnému ve čtvrtletní zprávě z 9. května 2018.

Arcona Property Fund ve druhém kvartálu roku 2018 zaznamenal provozní výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 670 000 eur ve srovnání s 401 000 eur v prvním kvartálu. To představuje nárůst ve výši 67,1 %. Čistý výnos z pronájmu se vyšplhal na 1 250 000 eur oproti 1 160 000 eur ve druhém čtvrtletí, což představuje mezikvartální nárůst o 7,8 %.

Guy Barker, výkonný ředitel společnosti Arcona Capital, uvedl: „Arcona Property Fund dosáhl  v průběhu prvního pololetí tohoto roku velmi slušného výsledku. Stále se zlepšující provozní výsledky částečně souvisí s akvizicí kancelářské nemovitosti v polském Štětíně, která proběhla loni v červenci. Aktivní správa zbytku portfolia zaměřená na snahu pronajmout zbytek volných prostor a integraci nových nájemců k této pozitivní bilanci rovněž významně přispěla.“

Míra obsazenosti portfolia fondu se pohybovala na konci druhého čtvrtletí roku 2018 na úrovni 84 %, což oproti hodnotě z konce roku 2017 nepředstavuje změnu. Poměr LTV na konci června 2018 klesl na 51,5 % z 52,7 %, na kterých se pohyboval k 31. prosinci 2017.

Vnitřní hodnota akcie fondu Arcona Property Fund činila k 30. červnu 2018 14,01 eura v porovnání s 14,05 eura k 31. prosinci 2017 (podle EPRA NNAV).

Na základě předběžných výsledků za první pololetí roku 2018 plánuje fond Arcona Property Fund vyplácet dividendu v hodnotě 0,10 eura na akcii. Plán distribuce je následující:

• 10. září 2018 – poslední den pre-dividend
• 11. září 2018 – první den ex-dividend
• 12. září 2018 – rozhodný den pro výplatu dividend
• 14. září 2018 – výplata dividend

Zdroj/foto: BEST Mediální společnost, s.r.o./Arcona Capital Czech Republic s.r.o. (www.bydleniuvaly.cz)

Related Posts