23 dubna, 2024
Investice a rozvoj

KKIG: Klíčem k úspěšnému komerčnímu projektu je zvyšování efektivity

Komerční areál Běchovice KKIG je jedna z akvizic skupiny KKIG Holding a.s.. Skupina se areálu ujala v roce 2020 a za rok držení dokázala projekt i přes dobu covidovou stabilizovat, zefektivnit a již zrealizovat řadu rozvojových nápadů, které přidávají na hodnotě projektu i komfortu klientů. Rozvíjí i ekologické návyky např. tříděním odpadů a regulace spotřeby médií. Budovy jsou částečně napájeny elektrickým proudem z fotovoltaických panelů. V plánu jsou i další rozšíření využití obnovitelných zdrojů a ekologických technologií.

U starších areálů je jednou z nejzásadnějších bodů zefektivnění využití energií. Jsou potřebné investice do technologií například na řízení topných systémů, které jsou u nových budov běžné, ale které výrazně ušetří na spotřebě. Důležitá je i revize dodavatelů energií a služeb a nahrazení nevyhovujících.

V tomto typu projektu také lze najít nové pronajatelné plochy, které byly dříve nevyužívány. Velký potenciál je i v případných dostavbách budov.

Budovy bývaly výzkumným ústavem materiálů a předešlými majiteli byl areál přebudován na skladový, výrobní a kancelářský komplex. Stále zde působí společnosti zabývající se výzkumem a laboratorní prací, které dodávají na český trh zdravotnické pomůcky, dezinfekce atd.

Areál disponuje 20 tisíci m2 pronajatelné plochy a je v podstatě ze sta procent obsazený. Nabízí variabilní a různorodé, lehce upravitelné prostory, které se přizpůsobí rozvíjejícím se firmám.

Úspěch projektu stojí i na lokalitě. Běchovice (Praha 9) a jejich severní komerční část je výborně dopravně dostupná jak automobilovou dopravou, tak vlakem či autobusem. Nabízí klidné, nerušené prostředí a přímo sousedí s přírodní památkou Xaverovským hájem, který je protkaný cyklostezkami.

V blízké době zde bude čilejší aktivita díky revitalizaci vlakové dráhy a její přestavění pro rychlovlak, která výrazně usnadní cestování za prací pražským i mimopražským. Z této odlehlejší části obce se tak stane plnohodnotná, moderní, obchodní zóna, která se stále modernizuje a rozrůstá.

Přilehlé pozemky, které jsou součástí areálu jsou v současné době nevyužívané a je zde plánován další rozvoj v podobě pronájmu či prodeje. K pozemkům jsou vypracovány studie jejich nejefektivnějšího využití v podobě obchodních, administrativních, skladových a technologických staveb. Vzhledem k budoucnosti této části obce mají velký potenciál.

O společnosti KKIG Holding

KKIG Holding a.s. je progresivní skupinou, která se aktivně přizpůsobuje změnám na trhu a má ambice se stále rozšiřovat, které rychlým tempem naplňuje. Projekt Běchovice KKIG jsou zatím největší komerční akvizicí, která ji posouvá i k výstavbě výrazně větších projektů v tomto segmentu. Chystá například rozsáhlou výstavbu skladového komplexu ale i bytové výstavby v Praze Ruzyni.

Skupina se v posledních letech zaměřuje především na skladové, výrobní, logistické a kancelářské projekty, které aktivně vyhledává a vyhodnocuje. Dokáže najít slabá místa v dosavadním běhu projektu, po koupi je odstranit a maximálně zefektivnit k ideálnímu výkonu.

Zdroj/foto: K&K INVEST GROUP

Related Posts