22 května, 2024
Investice a rozvoj

Finep: Náměstí, park, veřejná vybavenost, bydlení i kanceláře – to je Nový Opatov

Zcela nové centrum – náměstí – s obchody, službami, restauracemi a kavárnami, obklopené parkem, místy pro relaxaci, sport i zábavu dětí, dospívajících i dospělých. Unikátní řešení vody v lokalitě, včetně vodopádu a nového potoka a přírodních vodních ploch s rostlinami a živočichy, stovky nových stromů a park. To vše dostupné ze širokého okolí pro všechny z Prahy 11 a prostupné napříč. Prostor pro práci i zábavu. Ale také 414 bytů v osobním a družstevním vlastnictví a k pronájmu či kanceláře na ploše 34 900 m2. 8 400 m2 veřejné vybavenosti a služeb. To je budoucnost Nového Opatova. Brownfieldu, který již více než 30 let čeká na své zapojení do života obyvatel Prahy 11. O jeho přeměnu se společně postarají společnosti FINEP a Starochodovská.

„Jsme velmi rádi, že se nám v uplynulých letech podařilo majetkově vstoupit do lokality, která poskytuje unikátní příležitost citlivého a vyváženého rozvoje. Díky dlouhodobé diskusi o potřebách v místě a v návaznosti na Územní studii pro danou lokalitu, která byla zapsána Odborem územního rozvoje hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jsme mohli dotvořit projekt, který je v mnoha ohledech unikátní, a přináší Opatovu i širšímu okolí, a lidem, kteří zde žijí, příležitost dlouho očekávaného rozvoje a vzniku skutečného centra – náměstí, se vším, co k němu patří,“ říká Ing. Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP a.s..

Připravovaný projekt je výsledkem mnohaletých jednání. „Ta se ve velké míře propsala do Územní studie pro lokalitu, v níž se projevily potřeby a přání jak hlavního města Prahy, tak městské části Prahy 11, a kterou představovaný projekt plně respektuje a naplňuje“, vysvětluje Tomáš Pardubický.

Za projektem Nový Opatov stojí renomované architektonické Studio acht v čele s architektem Ing. Václavem Hlaváčkem.

Nový Opatov, vizualizace

Zcela nové náměstí pro stávající i nové obyvatele Opatova

Srdcem nového centra Opatova bude velkoryse pojaté náměstí o celkové ploše 3 000 m2 o dvou úrovních. To přímo přiléhá k dopravnímu uzlu metra, bezbariérovému přístupu k autobusům, budoucí tramvajové trati v Chilské ulici a podchodu pod ní, přirozeně navazujícímu na centrální park a místní komunikace. Veřejně přístupné bezbariérové plochy přinesou ve dvou patrech širokou nabídku služeb, obchodů, restaurací a kaváren.

Hlavní plocha náměstí o rozloze 60 x 50 metrů (velikost piazzety u Národního divadla) vytvoří příjemné klima s vodními plochami, uměleckými prvky a mlžítky. Stín a intimitu zajistí stromořadí a zelené plochy a veškeré vybavení, lavičky a další mobiliář ve vysokém standardu.

„Věříme, že prostorné náměstí se stane místem setkávání obyvatel Prahy 11, místem farmářských trhů, kulturních i společenských akcí. V létě bude možné podvečery příjemně strávit v letním kině, v zimě zde bude kluziště. Uspořádat tu však bude možné i koncerty, stejně jako malé sportovní akce, oslavit Vánoce rozsvícením stromu, rozloučit se se školním rokem nebo oslavit výročí republiky,“ popisuje komunitní budoucnost lokality Pardubický.

Lokalita připravená na klimatické výzvy 

Voda je dnes zásadním tématem nejen mimo města, ale i v jejich centrech. Proto projekt Nového Opatova věnuje výraznou pozornost zadržení vody v lokalitě a správnému nakládání s ní. „Vodu zadržujeme, recyklujeme a zpětně využíváme. Tím zlepšujeme životní prostředí na Opatově. Dvě třetiny z dešťových srážek zadržíme a dále využijeme pro vodní plochy, zalévání, údržbu, zvlhčení a ochlazení vzduchu v široké lokalitě,“ popisuje Tomáš Pardubický.

Většinu území nového centra Opatova bude tvořit zeleň a vodní plochy – z celkové rozlohy území budou zabírat přibližně polovinu.

„Nový park podél ulic Bartůňkova a Starochodovská bude velký jako Karlovo náměstí! Naváže přitom na další blízké zelené plochy, především na Centrální park. Díky snadné dostupnosti a prostupnosti území se tak zeleň na Novém Opatově stane důležitým místem relaxace a sportu pro všechny věkové kategorie. Kromě vodních prvků, které budou prostupovat celou lokalitou, budou v rámci parku a dalších zelených ploch dětská hřiště, odpočinkové zóny, ale také kupříkladu cyklostezky. Zeleň bude v přímém sousedství restaurací, kaváren a služeb,“ doplňuje popis lokality Ing. Tomáš Pardubický.

Vysázeno bude nejméně 425 nových stromů. V rámci architektonického řešení bude využita zeleň také pro konstrukce v parteru a na plochých střechách staveb, což množství zeleně rozšíří o dalších 3 400 m2.

Nový Opatov, vizualizace

Pro aktivní život všech věkových skupin

Nový Opatov vzniká od počátku pro všechny generace a pro všechny obyvatele Opatova. To se odráží také v místech sportu a relaxace. V samotném centru lokality – pomyslném tepajícím srdci Opatova – budou vytvořeny odpočinkové a klidové zóny, které vyváží okolní ruch, a vhodně naváží na lokální kavárny, pivovar či služby. Z centra bude přitom možné zamířit promenádami a cestami lemovanými stromořadím a vodními plochami do parku, k herním prvkům, k cyklostezce či jen využít prostupnosti území při procházce.

„Bydlení v zeleni, a přitom v centru městské čtvrti. Absolutní dodržení takzvané koncepce „města krátkých vzdáleností“, které zajišťuje veškeré potřebné služby, volnočasové i pracovní příležitosti v okruhu 250 metrů. I to je budoucnost centra Opatova,“ podotýká Pardubický a uvozuje tím bytovou výstavbu v místě.

Propojí se klidové zóny v okolí bytových domů s živou zónou kolem náměstí u metra, a tak bude zajištěna dostupnost všech zásadních služeb v prostoru kolem náměstí.

„Vybudujeme 414 nových bytů různých velikostí a typů. Protože klademe důraz na rozmanitost budoucích obyvatel a bereme v úvahu jejich potřeby, vzniknou zde byty určené do osobního i družstevního vlastnictví, ale také byty nájemní. Naše zkušenosti nám říkají, že si tak mohou vybrat svůj nový domov všechny generace, dle jejich specifických potřeb. Pro všechny obyvatele nabídne projekt parkování aut v podzemních garážích,“ říká Tomáš Pardubický.

Vyváženou směs využití území doplňují kancelářské budovy, které, mimo jiné, reagují na nedostatek pracovních prostor v lokalitě. Kromě tradičních kanceláří lokalita nabídne také coworkingové prostory, po kterých je mezi stávajícími obyvateli Opatova a širokého okolí velká poptávka a která nadále poroste. Pěší dostupnost, či možnost přijet na kole pak z těchto sdílených kanceláří vytváří efektivní alternativu práce z domova. O to více, že je možné využít služeb v okolí. Lokalita vytvoří nová pracovní místa pro občany Prahy 11. Blízkost metra, autobusu, a v budoucnu i tramvaje, je nespornou výhodou práce v novém centru Opatova.

Zdroj/foto: FINEP CZ a.s.

Related Posts