27 února, 2024
Investice a rozvoj

Stát dělá z majitelů nemovitostí nedobrovolné poskytovatele nekrytých úvěrů

Statisíce firem, živnostníků i domácností se potýkají s tím, že vláda ze dne na den nařídila kvůli koronavirové pandemii zavřít většinu obchodů a provozoven. Mnozí přišli o veškerý příjem a už mnoho týdnů žijí z úspor. V této situaci přišla vláda s nápadem, jak nejvíce zasaženým ulehčit. Bohužel místo smysluplné podpory jen přesouvá problém na další skupinu lidí. Vládní strany totiž ve sněmovně schválily několik úprav, které zásadním způsobem narušují právo na osobní vlastnictví. Nájemníkům tyto změny umožňují odložit platby nájemného až o několik měsíců. To může majitelům pronajímaných nemovitostí způsobit obrovské problémy. Naštěstí do toho minulý týden zasáhli senátoři a alespoň trochu toto opatření zmírnili.

Celkem logicky přišli s tím, že pokud už z někoho stát dělá nedobrovolného poskytovatele úvěrů, měl by se k tomu postavit alespoň trochu zodpovědně. Senátoři proto návrhy poslali zpátky do sněmovny s několika úpravami, přičemž ta nejdůležitější říká, že stát za tyto odložené nájmy ručí až do výše 80 procent. To je jistě krok správným směrem. Nicméně si myslím, že by stát měl upustit od celého záměru. Jde totiž o neomluvitelný zásah do práva na osobní vlastnictví, což odporuje Listině základních práv a svobod, která je nedílnou součástí české ústavy. Jsem proto jednoznačně přesvědčen, že tyto protiústavní změny dříve či později smete ústavní soud.

Bohužel než k tomuto očekávanému kroku dojde, mohou být napáchány nevratné škody. Nájemníci budou v bytech bydlet několik měsíců zdarma a po vypršení ochranné lhůty se jednoduše sbalí a odstěhují neznámo kam. A majitel je pak bude kvůli doplacení dlužného nájemného nahánět marně. Podobně dopadnou i majitelé komerčních prostor, kterým firmy nebudou platit nájem. Po skončení vládního moratoria na nájmy vlastník firmu pošle do insolvence a dlužné nájemné, které může dosáhnout i stovek tisíc korun, z něj už nikdy nikdo nedostane.

Vláda tak žene do obrovských problémů i lidi a firmy, kteří by současnou krizi zvládli. Kvůli vládnímu nápadu ale musí přerušit svůj obvyklý byznys, oželet pravidelné příjmy a ještě navíc poskytovat úvěry neprověřeným věřitelům. Jen kvůli tomu, že si v minulosti dokázali vydělat na vlastní nemovitost a navíc ji nenechali prázdnou, ale nabídli ji k pronájmu.

Tyto protiústavní paskvily je nutné okamžitě zrušit a na podobné nesmyslné nápady ihned zapomenout. Doufám, že si poslanci svou chybu uvědomí a zákon napodruhé neprojde. Jakékoliv bezdůvodné omezování osobního vlastnictví totiž nemá nic společného s právním státem.

Zdroj/foto: EKOSPOL a.s. (RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva)/Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts