16 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Příspěvek do Celopražského fondu veřejných investic by mohl zvýšit cenu nemovitostí

S myšlenkou založení fondu přišlo Sdružení pro architekturu a rozvoj, důvodem jsou rostoucí nároky na občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu. Nyní jsou náklady financovány z rozpočtu města. Smysl fondu spočívá v tom, že developeři, kteří plánují v Praze realizovat projekty, by do fondu přispěli předem stanoveným poplatkem. Se založením Celopražského fondu veřejných investic souhlasí pouze 23 % dotázaných developerů. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2020, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Částka developerských příspěvků by se odvíjela od velikosti plánovaného projektu a příspěvky by byly investovány do občanské vybavenosti městských částí či dopravní infrastruktury. Necelá třetina dotázaných developerů zcela souhlasí se založením fondu (23 %), téměř polovina z nich souhlasí zčásti (45 %) a zbylá třetina dotázaných se založením nesouhlasí vůbec (32 %). A o jakých částkách se tu jedná? Podle Sdružení pro architekturu a rozvoj by příspěvek u rezidenčních staveb mohl činit okolo 500 Kč za metr čtvereční hrubé podlažní plochy bytu, což by představovalo zhruba 50 000 Kč za byt.

GARTAL – Park Corner

Developeři jsou schopni zajistit úrokovou sazbu až o 0,3 % výhodněji než na trhu

Stejným příspěvkem podle dokumentu „Zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji městské části Praha 7“ přispívají developeři, jejichž projekty se realizují na Praze 7. Ondřej Valouch, projektový manažer společnosti PROPERITY, s.r.o. k fondu dodává: „Jedná se o velmi složitou otázku, kde se domníváme, že za určitých podmínek a v určitém rozsahu by jistě povinnost platit měla, ale neměla by zde být suplována role státu a jeho často velmi neefektivního nakládání s veřejnými financemi.“

PROPERITY – BD Vídeňská

Opačného názoru je Petr Fiala, marketingový manažer společnosti GARTAL Corporate Group: „Vždy záleží na velikosti projektu a jakým způsobem ovlivní okolí. Proto si myslím, že se k této otázce má přistupovat individuálně. Nicméně základní principy lze zakotvit i v legislativě.“

Poplatek do fondu by se promítl v ceně nemovitosti

Nyní o investicích rozhodují samy městské části po dohodě s developery, takže v každé městské části postupují jinak. Proto jsme se zajímali také o to, zda by čeští developeři ocenili zakotvení povinnosti přispívat na náklady na občanskou vybavenost v zákoně. Devět z deseti dotázaných si myslí, že tato povinnost by neměla být dána zákonem (84 %), souhlasí pouhých 16 %.

Pokud by byl Celopražský fond veřejných investic založen, případná povinnost odvádět poplatek do fondu by se promítla v ceně nemovitostí. Dle 90 % dotázaných by cena nemovitostí vzrostla o poměrnou část, aby mohli developeři pokrýt náklady s tímto spojené. Pouhá desetina developerských firem by cenu neměnila (10 %).

Zdroj/foto: CEEC Research s.r.o./GARTAL Holding a.s. – Bytový komplex Tuchoměřické zahrady

Related Posts