6 prosince, 2023
Investice a rozvoj

Předkupní právo se téměř zrušilo. Radikální změna přinese některým spoluvlastníkům nejistotu

Obesílání sousedů s nabídkou na odkup garážového stání, poté tříměsíční čekání na jejich vyjádření. Náročné a mnohdy ubíjející administrativní procesy končí. Od 1. července letošního roku došlo totiž k téměř úplnému zrušení předkupního práva, vrátit by se mělo do stavu před rokem 2018.

„Zákonodárci se nad tím mohli více zamyslet, někteří spoluvlastníci se totiž ocitli v nejistotě. Daná problematika se měla řešit zrušením předkupního práva v situacích, kde činí obtíže, naopak jeho zachováním tam, kde dává smysl,“ prohlásila Andrea Daňhelová, provozní ředitelka Fincentra Reality.  

Předkupní právo zatěžovalo celý proces prodeje

Předkupní právo se stalo strašákem pro realitní kanceláře a jejich klienty. Ve Fincentru Reality se řešilo ve 40 procentech případů všech transakcí od roku 2018. Významným způsobem zatěžovalo celý proces prodeje, kdy nejčastěji průtahy vznikaly při prodejích bytů s parkovacími stáními ve společných garážích.

„Běžně se stávalo, že jsme museli obeslat desítky sousedů a jako spoluvlastníkům jim nabídnout místo v garáži přednostně. Do té doby nemohla být nemovitost převedena na nalezeného zájemce. Pouze v několika málo případech se předkupní právo některým spoluvlastníkem uplatnilo,“ upřesnil Radek Škrabal, vedoucí právního oddělení Fincentra Reality.

Fincentrum Reality zaznamenává rekordní nárůst nových makléřů

Začátkem července tato povinnost skončila, což většina klientů uvítala. Vždyť dopisy s informací o nabídce garážového stání, předzahrádky nebo sklepa mohly vyjít i na 5 tisíc korun. Předkupní právo zůstává zachováno už jen pro případy, kdy spoluvlastnictví vznikne bez vůle spoluvlastníků, například dědictvím. A to jen po dobu 6 měsíců ode dne vzniku. V ostatních případech se již spoluvlastnické podíly nemusejí přednostně nabízet.

Úplný návrat k původnímu stavu právní úpravy jsme rozhodně nečekali. Spíše jsme očekávali, že se předkupní právo zruší pro konkrétní situace. Tohle řešení nechrání spoluvlastníky, kteří by na předkupní právo měli mít nárok,“ doplnila Andrea Daňhelová z Fincentra Reality.

Rozhádaní sourozenci o majetek

Zrušení předkupního práva bude typicky způsobovat obtíže například v situacích rozhádaných sourozenců, kteří dlouhodobě spoluvlastní nemovitost.

Zaznamenáváme již obavy některých klientů, kteří se například bojí toho, že jejich sourozenci odprodají bez jejich vědomí podíl z pole. Typicky se to děje například v rozhádaných rodinách. V současné době již nemusí dojít k nabídce k odkupu zbylým sourozencům,“ uvedl Radek Škrabal, vedoucí právního oddělení Fincentra Reality.

Přitom stačilo, aby se v rámci legislativního procesu řešilo zrušení předkupního práva pouze  pro konkrétní situace působící obtíže v rámci procesu převodů nemovitostí.

U bytu a domu spoluvlastník opět neovlivní, komu bude polovina nemovitosti prodána. Zákonodárci totiž zvolili pohodlnější cestu pomocí radikální změny. Mrzí nás, že to opět s námi nikdo nekonzultoval,“ prohlásila Andrea Daňhelová, provozní ředitelka Fincentra Reality.

O Fincentru Reality

Fincentrum Reality vzniklo v roce 2013 jako dceřiná společnost finančně poradenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select na základě potřeby klientů, kteří chtěli pomoci jak se správou finančních zájmů, tak i těch realitních. Díky propojení s Fincentrum & Swiss Life Select a.s. zajištuje Fincentrum Reality komplexní servis při realizaci realitních obchodů a jejich financování. Ředitelem společnosti je Jaromír Mašek a roli provozního ředitele zastává Andrea Daňhelová.

Zdroj/foto: Relative PR & Consultancy, s.r.o./Ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts