14 července, 2024
Investice a rozvoj

Savills zmapovala celkové náklady na skladování

Podle nejnovějšího průzkumu Impacts, publikovaného společnosti Savills, je Praha s 5,30 EUR/m2/měsíc jednou z deseti nejlevnějších lokalit pro pronájem moderních skladových prostor z celkem 54 analyzovaných trhů. V Evropě jsou nákladově efektivnější pouze Antverpy (4,71 EUR/m2/měsíc) a řada dílčích trhů v Polsku s náklady v rozmezí od 4,68 EUR do 4,98 EUR za m2/měsíc.

Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, říká: „Podíváme-li se blíže na český trh průmyslových nemovitostí, existuje řada lokalit a regionů, které nabízejí ještě nižší náklady na skladování než Praha. Například Ústecký kraj a několik lokalit v Moravskoslezském kraji mají náklady kolem 4,60 EUR/m2/měsíc, což je činí levnějšími než například polskou Poznaň.“

108 AGENCY představuje interaktivní mapu průmyslových prostor

Společnost Savills v rámci svého výzkumného programu Impacts analyzovala skladovací náklady na 54 trzích ve 21 zemích. V průměru představují daně a poplatky za služby 19 % celkových nákladů na skladové prostory. Náklady na pracovní sílu jsou obvykle jednou z největších položek a tvoří více než polovinu všech provozních nákladů, v průměru 11 USD na zaměstnance za hodinu. Přičemž náklady na elektřinu a naftu pro provoz budov a vozového parku jsou také významným faktorem skladovacích operací.

Z hlediska „indexu celkových nákladů“ dosáhla Praha skóre 8,21, čímž se stala 17. nejlevnějším průmyslovým trhem z 54 analyzovaných měst. Jen na evropském kontinentu je Praha šestým nákladově nejefektivnějším dílčím trhem, který předstihuje pouze pět dílčích trhů v Polsku.

Naproti tomu „index celkových nákladů“ činí z Londýna, Stockholmu a Göteborgu tři nejdražší lokality v Evropě pro pronájem skladových prostor. Výhody nižších nákladů ve srovnání s většinou evropských trhů v kombinaci se středoevropskou polohou České republiky, její skvělou infrastrukturou a průmyslovou historií, sehrály významnou roli v rozvoji českého trhu průmyslových nemovitostí. Právě tyto důvody vedly mnoho společností k výběru České republiky pro svá evropská distribuční centra i větší výrobní provozy.

Náklady jsou však jen jednou částí skládačky a vzhledem k tomu, že Česká republika má i nadále velmi nízkou míru nezaměstnanosti, větší korporace a výrobní společnosti často poukazují na nedostatek pracovních sil jako na omezující faktor jejich budoucího růstu. V únoru 2021 činila míra nezaměstnanosti v České republice 3,2 %, zatímco Polsko bylo s hodnotou 3,1 % zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě.

Chris LaRue, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových nemovitostí, Savills ČR a SR, komentuje: „Tento dlouhodobý nedostatek pracovních sil v kombinaci s neustále se snižující dostupností pozemků vhodných pro výstavbu větších skladů nebo továren a nižší mírou neobsazenosti vede společnosti k zaměření se na regionální trhy, kde je míra nezaměstnanosti nad republikovým průměrem. Dobrým příkladem jsou Moravskoslezský a Ústecký kraj, kde mohou společnosti využít i vládních pobídek.“

Contera Park Ostrava City

Náklady na pracovní sílu a nedostatečná dostupnost zaměstnanců jsou dlouhodobými faktory, které motivují větší korporace k zavádění vyšší míry automatizace a robotiky. Společnosti budou neustále směřovat k zavádění technologií šetřících pracovní sílu a spíše nabírat kvalifikované pracovníky než větší počet pracovníků s nižší kvalifikací. V důsledku toho se očekává, že průmyslový sektor v České republice bude i nadále posilovat a růst.

O společnosti Savills

Savills CZ s. r. o. je součástí globální společnosti Savills plc poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí zalistovaná na akciové burze London Stock Exchange. Týmy společnosti působí ve více než 600 vlastních i partnerských kancelářích. Společnost zaměstnává přes 39 000 profesionálů ve více než 70 státech na území Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Pacifiku, Afriky i Blízkého východu, kde nabízí široké spektrum specializovaných poradenských služeb a služeb v oblasti managementu a investic klientům z celého světa.

V České republice je společnost aktivní od roku 2017. Přes 50 expertů její pražské kanceláře klientům nabízí odborné služby od investičního poradenství, oceňování, agendy pronájmů a správy nemovitostí přes konzultace v oblasti výstavby a plánování projektů až po průzkum trhu v sedmi hlavních sektorech: průmysl a logistika, kanceláře, maloobchod, volný čas, hotely, rezidenční bydlení a ubytování pro studenty.

Zdroj/foto: Savills Czech & Slovak Republics/Titulní foto – VGP Park Chomutov

Related Posts