23 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Savills: V prvním až třetím čtvrtletí Česko získalo třetinu z investic do nemovitostí ve střední a východní Evropě

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Savills investice do komerčních nemovitostí v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku (CEE-5) překročily v prvních třech čtvrtletích roku 2019 výši 8 miliard eur, což je o 54 % více než pětiletý průměr, přičemž Česká republika získala téměř třetinu tohoto objemu.

Podle zprávy se investice na trzích komerčních nemovitostí zmíněných pěti zemí od roku 2013 neustále zvyšují, v průměru o 24 % ročně, což odráží rostoucí důvěru investorů v region CEE-5, která vychází z hospodářského růstu přesahujícího průměr EU, klesající nezaměstnanosti a rostoucího konzumního způsobu života.

Polsko jako největší hospodářství, které představuje 46 % celkového HDP zemí střední a východní Evropy, získalo s více než 4,5 miliardami eur v prvních devíti měsících roku 56 % investiční aktivity. Česká republika dosáhla objemu transakcí ve výši 2,36 miliardy eur, což je necelá třetina z celkového objemu, zatímco Maďarsko a Rumunsko představovaly 6 % z celkového objemu a Slovensko 3 %.

Historicky byli v regionu CEE-5 nejsilnějšími hráči přeshraniční investoři. Na těchto trzích tradičně dominovali němečtí, britští a rakouští investoři, kteří představují více než polovinu aktivity, ale za poslední tři roky se podíl amerických a německých investorů snížil, zatímco významný příliv byl zaznamenán z Jižní Afriky (14 % v roce 2018) a Asie (12 % v roce 2018).

Zejména v prvních devíti měsících roku 2019 zvýšili svůj podíl jihokorejští investoři, a to na 14 % ze 4 % v loňském roce, přičemž nedávné obchody využívající korejského kapitálu se týkaly i prodeje logistického centra Amazon v Praze, kde společnost Savills působila jako poradce kupujícího.

Kanceláře v prvním a třetím čtvrtletí představovaly více než 60 % objemu investic ve střední a východní Evropě, což byl výrazný nárůst ze 45 % ve stejném období v roce 2018. Investice do retailového sektoru zaznamenaly pokles podílu na 16 % z 38 % v loňském roce, zatímco podíl investic do průmyslových aktiv zůstal stabilní na úrovni 13 %. Podíl transakcí v hotelovém sektoru, zejména v Praze a Budapešti, v prvím až třetím  čtvrtletí se zvýšil na 9 % z 3 % v loňském roce.

Přístup ke kvalitním nemovitostem a silné tržní ukazatele vysvětlují výborné výsledky kancelářského sektoru za první až třetí čtvrtletí. Úrovně obsazenosti v hlavních městech střední a východní Evropy v posledních pěti letech rostly ročně v průměru o 9 %, čímž se snížila průměrná míra neobsazenosti v Praze, Budapešti, Bukurešti a Varšavě.

Průměrná míra neobsazenosti kanceláří nyní činí 6,8 %, oproti 13,8 % v roce 2014 a oproti loňskému roku poklesla o půl procentního bodu. Nejnižší dostupnost kanceláří má Praha s 4,6 % neobsazeností, následuje Budapešť s 5,9 %, Bukurešť s 8,0 % a Varšava s 8,2 %.

Průměrný výnos z prémiových kanceláří v pěti zemích klesl

Vysoký zájem o prémiová aktiva vyvolal v regionu v posledních několika čtvrtletích snižování výnosů. Průměrný výnos z prémiových kanceláří v pěti zemích klesl ve třetím čtvrtletí na 5,24 %, čož je o 30 bazických bodů níže než v loňském roce a 14 bazických bodů pod předchozím čtvrtletím. Výnosy z kancelářských nemovitostí jsou nejnižší v Praze, dosahují hodnoty 3,9 %, následuje Varšava (4,5 %) a Budapešť (4,9 %), zatímco vyšších výnosů, tj. 5,75 % a 7,0 %, lze stále dosáhnout v Bratislavě a Bukurešti.

Stuart Jordan, vykonný ředitel a vedoucí oddělení investic Savills Česká republika, uvedl: „Zaznamenali jsme rostoucí zájem různých zdrojů mezinárodního kapitálu vstoupit na český trh, vedený relativně lepším přístupem ke kvalitním nemovitostem a zdravými investičními ukazateli. Objem investic je omezován limitovanou nabídkou prémiových nemovitostí, což se odráží ve výnosech z prémiových kanceláří v centrálních obchodních částech měst (CBD) v Praze, které jsou ve střední a východní Europě nejnižší, tj. 3,9 %. Zatímco výnosy v sektoru prémiových logistikých nemovitostí v České republice, po posledních prodejích nemovitostí s dlouhodobými nájmy týkajících se Amazonu a Makra, nyní začínají číslicí 4.“

Zdroj/foto: Savills CZ s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts