14 července, 2024
Investice a rozvoj

Skupina CPI Property Group zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2019

Skupina CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2019.

„V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme opětovně dosahovali velmi dobrých výsledků,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodal: „Nadále nám rostou příjmy i ziskovost a naše kapitálová struktura je nadmíru silná.“

Mezi hlavní údaje o hospodaření a významné události za první čtvrtletí roku 2019 patří:

 • Celková hodnota aktiv dosáhla ke konci sledovaného období výše 8,7 mld. EUR, což představuje nárůst o 0,5 mld. EUR oproti konci roku 2018, a to zejména díky navýšení stavu hotovosti a hotovostních ekvivalentů.
 • Celkové výnosy dosáhly výše 163 mil. EUR (nárůst o 12 % oproti prvnímu čtrvtletí 2018), díky kombinaci vlivu akvizic z let 2018 a 2019 a nárůstu výnosů z nájemného (like-for-like) o 3,2 %.
 • Míra obsazenosti celého portfólia vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2019 na 94,7 %, ve srovnání s obsazeností ve výši 94,5 % ke konci roku 2018.
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) vzrostly na 50 mil. EUR (nárůst o 8 % oproti prvnímu čtvrtletí 2018).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA zůstala beze změny na hodnotě 4,5 mld. EUR.
 • Ukazatel úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) se ve sledovaném období zvýšil na 7,7× (ve srovnání s hodnotou ukazatele 4,2× za rok 2018) v důsledku úspěšného refinancování skupiny v letech 2017 a 2018.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě property portfolia, LTV, se mírně zvýšila z hodnoty 36,7 % ke konci roku 2018 na hodnotu 37,4 %.
 • Podíl nezatížených aktiv k celkové hodnotě aktiv se zvýšil na 67 %, oproti podílu ve výši 65 % na konci roku 2018.
 • Podíl zajištěného dluhu klesl na 32 % celkového dluhu ve srovnání s hodnotou 37 % na konci roku 2018.
 • V únoru 2019 vydala CPI Property Group seniorní dluhopisy v hodnotě 450 mil. HKD (přibližně 50 mil. EUR).
 • V březnu 2019 vydala CPI Property Group seniorní dluhopisy v hodnotě 350 mil. USD (přibližně 312 mil. EUR).
 • V březnu 2019 vydala CPI Property Group seniorní nezajištěné dluhové nástroje Schuldschein v celkové hodnotě 170
  mil. EUR.
 • V březnu 2019 pak CPI Property Group získala od syndikátu 11 regionálních a mezinárodních bank tříletý nezajištěný revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR.
 • Po vydání hybridních dluhopisů v dubnu 2019 se celková dostupná likvidita skupiny zvýšila z částky přibližně 1 mld. EUR na konci prvního čtvrtletí na současnou hodnotu převyšující 1,5 mld.
  EUR.
 • Dluhopisový EMTN program skupiny byl v dubnu 2019 navýšen na 5 mld. EUR.

„Naše týmy opět dokázaly zajistit vynikající výsledky,“ uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum, a dodal: „Svou pozornost budeme i nadále zaměřovat na vytváření dlouhodobě udržitelných hodnot a i v letošním roce budeme pokračovat v investicích do našeho portfolia.“

Zdroj/foto: CPI Property Group

Related Posts