28 února, 2024
Investice a rozvoj

Skupina CPI Property Group zveřejňuje své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019

Skupina CPI Property Group, přední vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, zveřejňuje své neauditované hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2019.

 „Díky společnému úsilí našich týmů, síle trhů, na kterých působíme, a rozsahu a kvalitě našeho portfolia se všechny naše klíčové obchodní a finanční ukazatele pohybovaly i ve třetím čtvrtletí po velmi pozitivní trajektorii,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodal: „Plánované rozšíření naší působnosti na atraktivním trhu kancelářských nemovitostí ve Varšavě je přirozeným strategickým krokem, jenž dále posílí naši pozici předního vlastníka příjmy generujících nemovitostí v regionu.“

Mezi hlavní údaje o hospodaření skupiny ve třetím čtvrtletí roku 2019 patří

 • Hodnota nemovitostního portfolia se zvýšila na 7,9 mld. EUR (nárůst o 335 mil. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018) díky kombinaci investičních výdajů, akvizic a pozitivního dopadu přecenění některých nemovitostí.
 • Celková hodnota aktiv vzrostla na 9,5 mld. EUR (nárůst o 1,2 mld. EUR ve srovnání se stavem ke konci roku 2018), a to díky uvedenému zvýšení hodnoty nemovitostního portfolia a navýšení stavu hotovosti a peněžních ekvivalentů.
 • Za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhl hrubý příjem z nájemného výše 234 mil. EUR (nárůst o 5 % oproti stejnému období roku 2018) v důsledku nárůstu výnosů z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 3,3 %, zvýšení obsazenosti na 94,6 % a akvizic uskutečněných od konce předchozího období.
 • Celkové výnosy dosáhly výše 491 mil. EUR (nárůst o 12 % ve srovnání s předchozím obdobím).
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) dosáhly výše 171 mil. EUR (nárůst o 33 % ve srovnání s předchozím obdobím).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA se od konce roku 2018 zvýšila o 2 % na hodnotu 4,6 mld. EUR.
 • Ve třetím čtvrtletí roku 2019 dosáhla skupina CPI Property Group zlepšení ukazatele čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) na 7,9× ve srovnání s hodnotou 4,2× za rok 2018. Tento výsledek odráží navýšení hodnoty ukazatele EBITDA v kombinaci s poklesem úrokových nákladů v důsledku rozsáhlého refinancování v roce 2018.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (Net LTV) poklesla ve sledovaném období z hodnoty 36,7 % na konci roku 2018 na hodnotu 32,9 %.
 • Podíl nezatížených aktiv na celkovém objemu aktiv dosáhl rekordní výše 70 % (ve srovnání s podílem ve výši 65 % na konci roku 2018).
 • Podíl zajištěného dluhu na celkové výši dluhu se v porovnání se stavem ke konci roku 2018 (37 %) snížil na 30 %.
 • V červenci 2019 odkoupila společnost CPI Property Group 362 152 327 vlastních akcií za cenu 0,30 EUR za akcii (v celkové hodnotě 108,6 mil. EUR).
 • V červenci 2019 uskutečnila CPI Property Group v rámci svého dluhopisového programu EMTN navýšení úspěšné emise seniorních nezajištěných dluhopisů denominovaných v amerických dolarech, a to v hodnotě 100 mil. USD (přibližně 90 mil. EUR).
 • V září 2019 pak skupina koupila soubor sedmi rezidenčních nemovitostí v prestižní londýnské čtvrti Notting Hill.
 • Celková dostupná likvidita skupiny CPI Property Group (sestávající z hotovosti a nečerpaných revolvingových úvěrů) dosahovala ke konci třetího čtvrtletí roku 2019 výše přibližně 1,4 mld. EUR.

„CPIPG je první společností z regionu střední a východní Evropy, která vydala takhle rozsáhlou emisi zelených dluhopisů, které budou ostatním sloužit jako měřítko. Tato emise dokládá, jakou pozornost věnujeme nejen otázkám ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG), ale také posilování a diverzifikaci naší kapitálové struktury,“ uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum a dodal: „Skupina má nyní dostatečně nabito na to, aby mohla s úspěchem realizovat své plánované akvizice ve Varšavě, a přitom se nijak neodchýlila od svých finančních zásad a zachovala si svůj příznivý úvěrový rating.“

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts