22 července, 2024
Průmysl a logistika

Průmyslové a logistické odvětví v zemích střední a východní Evropy se stalo jedním z nejvyhledávanějších typů aktiv od roku 2019

Zpráva identifikovala klíčové výzvy v tomto odvětví. Patří k nim dostupnost pozemků a nemovitostí v lokalitách, které splňují očekávání developerů i koncových uživatelů, dostupnost a spolehlivost veřejných služeb, napojení na dopravní infrastrukturu, dostupnost a dovednosti pracovní síly a přístup k investičním pobídkám.

Trhy s průmyslovými a logistickými nemovitostmi v celém regionu střední a východní Evropy jsou v různých fázích vyspělosti, a to jak z hlediska velikosti, tak z hlediska tempa rozvoje. Celková nabídka moderních průmyslových a logistických zásob v regionu CEE-17 je celkem přes 50 milionů m2. Z této nabídky lze současnou dostupnost kategorizovat jako nízkou, přičemž většina trhů zaznamenává míru neobsazenosti pod 5%.

Colliers potvrzuje silnou poptávku ze sektoru průmyslu a logistiky

Kevin Turpin, regionální ředitel pro výzkum ve střední a východní Evropě vysvětluje: „Poptávka ze sektoru průmyslu a logistiky v regionu střední a východní Evropy byla v posledních několika letech celkově silná a byla poháněna 3PL, maloobchodem a distribucí, následovanou lehkou výrobou, automobilovým průmyslem a FMCG* sektory (*rychloobrátkové spotřební zboží). Během pandemie a výhledově očekáváme určité změny v objemu této poptávky, přičemž odvětví, jako je elektronický obchod, datová centra a speciální úložiště budou zvyšovat své požadavky. Navzdory tomu má region střední a východní Evropy dlouhou průmyslovou tradici a zůstává velmi atraktivní pro výrobce, kteří pocházejí z celého spektra automobilových dílů, přes letecký průmysl, kovy a plasty, komplexní elektroniku, domácí spotřebiče, potraviny, nápoje, farmacii a lékařská zařízení.“

„I když očekáváme, že elektronický obchod poroste rychlejším tempem a podpoří poptávku v těchto náročných dobách, očekáváme také, že v dlouhodobějším horizontu vznikne větší poptávka ze strany výrobců přiblížit části jejich dodavatelského řetězce Evropě a zmírnit tím určitá rizika, kterých vznik jsme mohly pozorovat v posledních několika měsících. V budoucnu to může znamenat, že větší zásoby budou skladovány nebo vyráběny blíže konečnému spotřebiteli, což by se také mohlo promítnout do vyšší poptávky průmyslových a logistických prostor.”

Colliers předpovídá silné oživení poptávky po flexibilním evropském pracovním prostoru po zpomalení v důsledku pandemie

Stabilní nájemné

Nájemné v celém regionu CEE-17 bylo do značné míry stabilní, přičemž růst byl zaznamenán v nejvyhledávanějších lokalitách a tam, kde je omezená dostupnost. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, zejména proto, že poptávka byla dobrá a v posledních několika letech rostly také stavební náklady. Typické celkové nájemné v celém regionu se pohybuje mezi 2,9 a 5,5 EUR za m2 / měsíc, i když trhy v dřívějších fázích vývoje mohou v současné době dosáhnout výše 7,0 EUR za m2 / měsíc.

Ceny pozemků a náklady na stavby

Pokud jde o náklady na dodání, shromáždili jsme také orientační ceny pozemků (za předpokladu, že už mají vydaná povolení) a tvrdých stavebních nákladů (na standardní sklad). Typické ceny pozemků v celém regionu se pohybují mezi 10 a 80 EUR za m2, avšak vzhledem k nedostatku pozemků v nejvyhledávanějších lokalitách, zejména v těch, které jsou blíže k velkým městům nebo ekonomickým centrům / střediskám produkce, mohou ceny vzrůst až na 120 EUR a 150 za m2.

Typické tvrdé stavební náklady na „standardní“ sklad se pohybují v celém regionu mezi 300 a 600 EUR za m2. Na některých trzích byly hlášeny vyšší náklady, ale celkově kombinace zvýšených nákladů na pracovní sílu a materiál v posledních několika letech vedla ke zvýšení stavebních nákladů až o 25% nebo více.

Trendy v odvětvích

Mezi odvětví, která by mohla být pandemií nejvíce zasažena, patří automobilový průmysl. Ve střední a východní Evropě existuje více než deset předních světových výrobců automobilů, plus všechny společnosti zabývající se dodávkami dílů, dopravou a logistikou a prodejci, které zaměstnávají stovky tisíc lidí. Jakýkoli zásadní pokles v tomto sektoru bude mít tedy značný ekonomický dopad.

Farmaceutické společnosti, společnosti zabývající se logistikou třetích stran a elektronické obchodování jsou také silnými hráči ve střední a východní Evropě, ale zdá se, že jejich budoucnost vypadá mnohem jasněji. Jakmile bude vakcína pro COVID-19 vynalezena, musí být vyráběna, skladována a distribuována v nebývalých objemech, takže můžeme předpokládat, že část tohoto úsilí bude provedena ze střední a východní Evropy.

Elektronický obchod a 3PL v posledním desetiletí ve střední a východní Evropě postupně rostly. V logistickém sektoru najdete všechna velká jména od DHL, UPS, FedEx atd. Je pravděpodobné zvýšení poptávky po online zboží a službách, včetně potravin, kutilství / hobby, zahradnictví, sportu a různých druhů elektroniky a online zábavy, což by v nadcházejících letech znamenalo zvýšenou poptávku po průmyslových a logistických prostorách.

Právní pobídky pro investice

Většina zemí střední a východní Evropy-17 se zavázala podporovat investice do sektoru I&L prostřednictvím alespoň jedné metody stimulace. Tyto právní pobídky se v jednotlivých zemích liší, ale příklady obvykle zahrnují podpůrné programy, nevratné granty / státní financování, snížení / osvobození od daně z příjmu právnických osob, zjednodušené předpisy, lepší administrativní podporu atd. Účelem různých pobídek je provést jednu nebo více z následujících možností: podpora inovací, zvyšování ekonomické aktivity, vytváření nových pracovních příležitostí, zvyšování produktivity nebo zvyšování konkurenceschopnosti trhu.

Lukáš Hejduk, partner CMS a ředitel pro realitní trh ve střední a východní Evropě, komentuje: Vzhledem k tomu, že průmyslová produkce je ve většině zemí střední a východní Evropy téměř rekordní, je nepopiratelné, že se tento region stal magnetem pro výrobní a logistické operace. Země střední a východní Evropy přilákaly významné množství zahraničních investic, a to zejména díky kvalifikované pracovní síle v regionu, rychle se rozvíjející infrastruktuře a nižším mzdovým nákladům ve srovnání se západní Evropou. Navíc mají investoři v průmyslovém a logistickém odvětví v mnoha zemích k dispozici zajímavé investiční pobídky. Právní poradci mohou hrát důležitou roli nejen při snižování rizik, ale mohou investorům také pomoci identifikovat možnosti, jak těžit z inovací a maximalní využít příležitostí k rozvoji.“

Zatímco některé země v regionu (Lotyšsko, Černá Hora, Srbsko a Slovinsko) nenabízejí pobídky konkrétně zaměřené na odvětví I&L, podniky v těchto zemích mohou využívat stávající obecné právní pobídky. Rozpis dostupných příležitostí ve zprávě podle jednotlivých zemí umožňuje investorům lépe identifikovat hlavní místo pro jejich podnikání nebo nemovitosti.

Trh práce a investice – změny v trendech

Oblast střední a východní Evropy vždy patřila mezi první destinace v myslích zahraničních investorů z výrobního a logistického sektoru, když hledala způsoby jak ušetřit na osobních nákladech a dostupnost pracovní síly. Tento zájem neklesá, ale důvody se změnily.

Paweł Kopeć, ředitel Centra Enterprise Solutions v Randstadu, vysvětluje: „Náklady jsou stále důležitým faktorem, ale investoři také oceňují stabilní vývojové podmínky, které jsou po vypuknutí COVID-19 symbolizovány pouze mírnými změnami míry nezaměstnanosti v zemích střední a východní Evropy. Kvalifikace zaměstnanců se stává nezbytnou i pro nové investory. A navzdory nízké nezaměstnanosti na národní úrovni stále existují oblasti s vysokou dostupností vzdělaných a dobře připravených pracovníků pro práci. Průkopníci, kteří se rozhodnou investovat v těchto lokalitách, mají šanci dosáhnout na trhu práce něčeho jedinečného – věrného a oddaného personálu. V krátkodobém horizontu však společnosti spíše přestavují své pracovní síly než zvyšují počet zaměstnanců, stále mají na paměti možnost druhé vlny COVID-19. Výsledkem je naše předpověď, že dočasná pracovní síla se stane ještě populárnějším řešením na trhu. Pandemie rovněž přinesla další změny ve způsobu, jakým se zaměstnanci dívají na své budoucí zaměstnavatele. V blízké budoucnosti očekáváme, že jistota zaměstnání a finanční stabilita společnosti zmenší mezeru v platu a výhodách v kritériích výběru zaměstnání. “

O skupině Colliers International

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI; TSX: CIG) je přední globální společnost nabízející poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí a investičního managementu. Působí v 68 zemích světa a zaměstnává více než 14 000 odborníků. Colliers je nejrychleji rostoucí veřejně obchodovaná globální společnost zabývající se realitními službami a investičním managementem, přičemž její korporátní tržby v roce 2018 činily 2,8 mld. dolarů (3,3 mld. dolarů, včetně přidružených společností). Za vedení Colliers odpovídá více než 20 let tým zkušených expertů, který stakeholderům společnosti prokazatelně zajišťuje přes 40 % ročních výnosů. Prostřednictvím své platformy služeb pro management investic spravuje aktiva světově nejuznávanějších institucionálních realitních investorů v hodnotě více než 26 mld. dolarů.

Zdroj/foto: Colliers International/Titulní ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts