23 dubna, 2024
Průmysl a logistika

Další úspěch na úrovni „Outsourcing“ pro Prologis v České republice

V roce 2017 se Prologis stal první developerskou společností v České republice, která pro jednu ze svých logistických budov získala akreditaci BREEAM na nejvyšší úrovni „Outstanding”. V květnu roku 2019 tento úspěch zopakoval s budovou 3 v Prologis Park Prague-Airport, jež se tak stala teprve druhou budovou v zemi s tímto hodnocením.

Vlastnit dvě ze tří budov na kontinentální Evropě, jež v nejdéle zavedeném systému akreditace udržitelnosti BREEAM dosáhly na nejvyšší „Outstanding“ stupeň je velký úspěch. Ale v případě Prologis nejde o překvapení. Společnost totiž v této oblasti zaujala vedoucí postavení a světu dokazuje, jak se může udržitelnost stát hlavní konkurenční výhodou. Stále větší počet dnešních zákazníků hledá trvale udržitelné a odolné budovy, které pomáhají snižovat náklady, zajišťují hladký chod provozu a dokáží přitáhnout a udržet kvalifikovanou pracovní sílu.

Prologis s budovou v Prologis Park Prague-Airport dosáhl v procesu hodnocení BREEAM skóre 88,3 %. Přes 27 500 metrů čtverečních z celkových 37 800 metrů čtverečních, jež budova nabízí, bylo postaveno na míru společnosti EYELEVEL. Zbytek výstavby je spekulativní.

Projekt jasně ukazuje, čeho lze v oblasti logistického developmentu dosáhnout, když odborníci na všech úrovních spolupracují za účelem splnění stanovaných cílů: dodat udržitelnou budovu, která efektivně nakládá s energiemi, zajišťuje nízké provozní náklady a poskytuje zdravé prostředí pro své uživatele. Použitím moderních sanitačních zařízení a systému rekuperace dešťové vody pro splachování WC se v budově snížila denní spotřeba pitné vody o 83,5 % a spotřeba primární energie o 54 %. Nakládání s energiemi je sledováno a měřeno nejmodernějšími měřicími systémy, zatímco rozvod vody je vybaven systémy detekce úniků.

Prologis Park Prague-airport – areál

Vysoký podíl recyklovaných složek

Při navrhování budovy bylo zohledňováno nakládání s energiemi, optimalizaci podmínek pro její uživatele pak zajistila studie tepelného komfortu. Budova tak poskytuje dostatek přirozeného denního světla, čerstvého vzduchu, který dovnitř proudí otevíratelnými okny, zajišťuje nízkou úroveň hluku a v použitých stavebních materiálech byl eliminován obsah znečišťujících látek. Stavební materiály a interiérové prvky byly vybírány na základě analýzy životního cyklu, která bere v potaz pořizovací náklady materiálů i provozní náklady v průběhu celého jejich užívání, včetně nákladů na likvidaci. Kdykoli to stavební procesy umožňují, Prologis používá materiály, které jsou recyklované, anebo mají vysoký podíl recyklovaných složek.

„Poté, co byla akreditace udělena i této budově, má Prologis v České republice 14 projektů, jež procesem hodnocení BREEAM prošly: ve dvou případech se jedná o nejvyšší stupeň ‚Outstanding’, dva dosáhly na stupeň ‚Excellent’, další dva jsou ‚Very Good’ a osm získalo hodnocení ‚Good’. To ilustruje, jak moc je pro nás udržitelnost důležitá. Tím, že se řídíme naší celkovou obchodní strategií založenou na důrazu kladeném na životní prostředí a na společenské a korporátní odpovědnosti, jež uplatňujeme ve všem, co děláme, můžeme ukázat zbytku Evropy, co vše je možné,“ říká David Jakeš, senior projektový manažer pro Českou republiku.

Zeleň a doprava zaměstnanců

Naprostou většinu okolí budovy pokrývá zeleň a dochází zde k ochraně přirozeného přírodního prostředí. Tím, že jsou zde kultivovány místní druhy vegetace, bylin, travin, keřů a stromů a jsou chráněny lokální druhy hmyzu a ptačí populace byla významným způsobem rozšířena biodiverzita a ekologická hodnota lokality.

Zaměstnanci jsou podporováni ve využívání alternativních dopravních prostředků k dojíždění do práce a z práce. K dispozici jsou jim zastřešené prostory pro úschovu kol a komfortní zázemí s uzamykatelnými skříňkami, sprchami a prostornými šatnami. Značné množství parkovacích míst je vyhrazeno pro spolujízdu, jejíž domlouvání všem zaměstnancům usnadňuje speciální webová stránka. Budova je vybavena také nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

Zdroj/foto: BEST Mediální společnost, s.r.o.

Related Posts