15 července, 2024
Průmysl a logistika

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 4. čtvrtletí 2019

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 na 8,36 milionů m2. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 bylo dokončeno celkem 158 500 m2 skladových ploch v 11 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o 9% pokles a mezi čtvrtletně o 8% nárůst. 

Největší dokončený projekt se nachází v parku P3 Praha D11 o celkové velikosti 26 900 m2. Druhá největší dokončená budova, která se nachází v parku Brno Airport (16 500 m2) byla postavena developerem Panattoni pro potřeby společnosti StahlGruber. Třetí největší dokončený projekt představovalo dokončení haly v Panattoni parku Plzeň Západ (16 400 m2).

Projekty ve výstavbě

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2019 bylo ve výstavbě celkem 648 200 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž téměř 25 % z nich se nachází v Moravsko-Slezském kraji a 19% se nachází v kraji Plzeňském. Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 124 500 m2. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce ve třetím čtvrtletí 2019 mírně klesl na 41 %.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 dosáhla celkově 274 200 m2 a ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k poklesu o 22 %. V porovnání s čtvrtým čtvrtletím roku 2018 se realizovaná poptávka snížila o 12 %. Celková hrubá realizovaná poptávka za rok 2019 dosáhla 1 368 900 m2 tím došlo, k mírnému zvýšení oproti loňskému roku 2018, kdy hrubá realizovaná poptávka dosáhla 1 358 200 m2.

Čistá poptávka čítala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 celkem 236 800 m2, což bylo o 8 % více než v předchozím čtvrtletí. Meziročně došlo k nárůstu o téměř 24 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve čtvrtém čtvrtletí především společnosti zabývající se výrobou, které tvořily 26 % podíl.

Podíl renegociací v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2019 činil 12 % z hrubé realizované poptávky. Na celoročním měřítku se podíl renegociací podílel na 33% z celkové hrubé realizované poptávky.

Celoroční čistá poptávka (bez renegociací) dosáhla, 917 100 m2 což reprezentuje 15 % nárůst oproti roku 2018 (796 900 m2).

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší novou transakcí ve třetím čtvrtletí 2019 byla expanze v industriálním parku CTPark Bor, kde si nezveřejněná společnost pronajala celkem 28 700 m2. Druhou největší nájemní transakcí byl před pronájem 16 600 m2 v Logistika Park Pardubice, kterou uzavřela společnost Faurecia Interiors Pardubice s.r.o.

Největší renegociace o velikosti 9 144 m2 byla podepsána logistickou firmou v parku P3 Olomouc.

Neobsazenost

Na konci čtvrtého čtvrtletí 2019 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 4,1 %, což představuje pokles o 5 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Celkově je v současné době na trhu 342 400 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí na konci roku dosahovala 3,6 %.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice mírně vzrostlo v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2019 na úroveň 4,70 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavby dosahuje 8,50 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.

O Industrial Research Forum

Industrial Research Forum bylo založeno v roce 2010 s cílem poskytovat co možná nejúplnější, nejpřesnější a nejtransparentnější data o vývoji českého trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi. Členové Industrial Research Fora, společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že založení Industrial Research Fora přispěje ke zlepšení transparentnosti trhu.

Členové Industrial Research Fora

Zdroj/foto: CBRE s.r.o./Titulní foto – CTPark Bor

Related Posts