19 dubna, 2024
Průmysl a logistika

Logistický a dodavatelský index spokojenosti v 2019/2020 od CBRE a P3: Většina společností očekává růst obratu

Domácí poptávka zůstává i nadále silná, nicméně ekonomický růst napříč evropskými státy postupně zpomaluje a podle očekávání odborníků v budoucnu ovlivní i náš export. Přesto firmy ještě vidí potenciál pro další růst. Vyplývá to z Logistického a dodavatelského indexu spokojenosti 2019/2020, který pro lídra v oblasti komerčních realitních služeb CBRE a průmyslového developera P3 zpracovala výzkumná agentura Analytiqa na základě vyjádření 50ti klíčových manažerů logistických, výrobních a retailových firem v České republice.

Až 43 % firem v letošním roce počítá s vyššími zisky a 59 % respondentů předpokládá, že se v příštím roce zvýší jejich obrat. Tyto závěry jsou pozitivní i přesto, že většina firem předpokládá během následujících dvanácti měsíců náročnější podmínky na trhu, což se reflektuje v hodnocení samotného indexu spokojenosti na úrovni 43,3. To poukazuje na ostražitou náladu mezi firmami.

„Společnosti přistupují k současným výzvám na trhu aktivně. Ačkoliv i nadále velmi pečlivě zvažují vynaložené náklady, neváhají investovat do nových technologií a inovací s cílem zvýšit svou produktivitu. Uvědomují si, že pouze efektivně nastavené procesy mohou vést k dlouhodobému růstu. Díky tomu až 57 % společností v novém roce počítá s významnými kapitálovými výdaji. Téměř tři čtvrtiny respondentů plánují do jednoho roku zavést automatizovaná řešení či začít s robotizaci, což jim v průběhu následujících tří let uvolní cca 9 % zaměstnanců, které budou moci využít pro kvalifikovanější práci. Celkem 64 % „decision makers“ chce nastavit trvale udržitelný přístup v oblasti organizace práce (z toho 59 % s využitím cloudu) a téměř polovina respondentů zavede tzv. Big Data“, říká Clare Sheils, Head of Industrial & Logistics společnosti CBRE.

Poptávka po průmyslových nemovitostech nadále poroste

„Celkem 61 % respondentů v průzkumu uvedlo, že během následujících 12 měsíců očekává nárůst poptávky po průmyslových parcích a 30 % dotazovaných předpokládá totéž u nemovitostí určených pro lehkou výrobu a maloobchodní sklady. Výběr vhodné lokality je přitom stále těžší, respektive naráží na nedostatek vhodných pozemků k výstavbě. Kromě lokality je pro dotazované společnosti poté zásadní flexibilita – ať již z hlediska nájemních podmínek nebo dočasných skladových prostor,“ uvádí Tomáš Míček, ředitel P3 v České republice.

Téměř polovina všech respondentů očekává zvýšení poptávky po kvalitních industriálních nemovitostech v nadcházejících měsících. Rozhodujícím kritériem při výběru je přitom hlavně lokalita nových prostor, na čemž se shodují zástupci jak výrobních, tak i logistických a maloobchodních společností. Mezi další důležité atributy při výběru patří velikost, cena a délka možného nájmu.

Současný trend e-commerce je nadále na vzestupu

„Dohromady 73 % účastníků průzkumu uvedlo, že růst e-commerce přímo či nepřímo ovlivňuje jejich byznys. To pro řadu provozovatelů průmyslových parků znamená výzvu v podobě rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Naopak maloobchodníci a výrobní společnosti bojují s tlakem na zvýšení rychlosti dodávek směrem k zákazníkovi. Ti stále častěji vyžadují doručování menšího objemu zásilek. Díky tomu si 44 % manažerů všímá rostoucího zájmu partnerů o vzájemnou spolupráci v dodavatelském řetězci ve snaze vyhovět zákazníkovi“, říká Clare Sheils, Head of Industrial & Logistics společnosti CBRE.

Pozice České republiky je ve srovnání s evropskými zeměmi dobrá

Průzkum se také zaměřil na srovnání tuzemského trhu se zahraničím. Mezi hlavní důvody, proč je ČR mezi investory atraktivní, nadále patří strategická poloha v centru Evropy, nižší mzdové náklady a současná dynamika růstu domácího trhu, který s sebou nese řadu příležitostí. Celkem 54 % společností také zmínilo nižší náklady v rámci dodavatelského řetězce. Výrobní společnosti kvitovaly výši pobídek.

I nadále přetrvává pozitivní vnímání kvality lidských zdrojů

„Celkem 45 % respondentů věří, že kvalifikovaná pracovní síla představuje ve srovnání s ostatními zeměmi naši konkurenční výhodu. Průzkum dále ukázal, že až 40 % respondentů plánuje v následujících 12 měsících navýšení počtu zaměstnanců, přičemž 19 % z nich počítá s meziročním nárůstem o 2 až 5 %. Společnosti za tím účelem nabízejí lepší platové i pracovní podmínky a více investují do náboru nových zaměstnanců,“ komentuje Tomáš Míček, ředitel P3 v České republice.

„O investiční atraktivitě ČR mají vysoké mínění především zástupci výrobních a retailových společností. Celých 50 % respondentů ji uvedlo nad evropským průměrem. Logistické společnosti jsou o něco méně optimistické, ale i přesto tuzemsko hodnotilo 27 % respondentů jako investičně lepší než ostatní státy. Na druhou stranu z výsledků průzkumu také vyplývá, že společnosti působící v ČR bojují s vyšší legislativní a byrokratickou zátěží – pocitově pro 50 % respondentů jsou poměry složitější než v ostatních zemích“, Clare Sheils, Head of Industrial & Logistics společnosti CBRE.

Zdroj/foto: CBRE s.r.o./Titulní foto – P3 Logistic Parks Olomouc

Related Posts