19 dubna, 2024
Průmysl a logistika

PROLOGIS: Trvalý úspěch udržitelnosti potvrzujeme i v roce 2018

Prologis – Naše úsilí v oblasti udržitelnosti zaznamenalo v listopadu zásadní posun: podařilo se nám překonat několik klíčových milníků a významně se přiblížit k naplnění – a překonání – cílů, jež jsme si pro rok 2018 vytyčili v kategoriích ekologické, sociální a korporátní (ESG) odpovědnosti. A to jsou skvělé zprávy!

Nastavujeme laťku pro výstavbu udržitelných logistických nemovitostí po celém světě a jsme příkladným korporátním lídrem. Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro měření našich úspěchů jsou různá oborová uznání a ocenění.

Společnost Prologis za své aktivity na poli udržitelnosti dosáhla v průběhu let všeobecného uznání. To, že se mu těší i nadále, je dokladem našeho závazku k dosažení výjimečného postavení na poli ekologické, sociální a korporátní odpovědnosti.

Již sedmým rokem v řadě jmenovala Národní asociace realitních investičních fondů (NAREIT) Prologis „Příkladným průmyslovým lídrem” (Leader in the Light) za nadstandardní aplikaci ekologických, sociálních a korporátních faktorů (ESG) a za dosažení úspor energií napříč celým portfoliem. Jde o vůbec nejvyšší ocenění předávané mezi společnostmi REIT.

Důvody, proč nám NAREIT cenu opět udělila, reflektují všech pět námi stanovených cílů udržitelnosti a mimo jiné k nim patří:

  • To, že dokážeme generovat 175 megawattů solární energie, což z nás činí jejího třetího největšího producenta ve Spojených státech amerických (hned za společnostmi Walmart a Target);  
  • 304 certifikací udržitelnosti pro naše budovy po celém světě;
  • dosažení cíle v oblasti snížení emisí skleníkových plynů čtyři roky před plánovaným termínem;
  • výjimečná míra našeho korporátního dobrovolnictví a dárcovství;
  • či zahájení naší „Iniciativy komunitních pracovníků“, která našim zákazníkům pomáhá plnit potřeby spojené s dostupností pracovní síly.

Pokud se o tomto prestižním ocenění chcete dozvědět více, klikněte ZDE.

Udržitelná výstavba má smysl a stanovení cílů pro snižování emisí skleníkových plynů v souladu s vědeckými poznatky ohledně změn klimatu je skvělým způsobem, jak i v budoucnosti růst.  V listopadu jsme v kontextu tohoto našeho přesvědčení dosáhli významného milníku a získali schválení pro naše vědecky podložené cíle (SBT) vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů. Prologis je díky tomu i první logistickou společností v rámci REIT, jíž byly SBT schváleny.

SBT, zaštítěné Iniciativou vědecky podložených cílů (SBTi), jsou mezinárodně uznávaným nástrojem, jenž napomáhá firemním subjektům vytvářet plány pro snížení emisí skleníkových plynů. Slouží jako vodítko pro společnosti, které se jako Prologis zavázaly ke konkrétním vyčíslitelným výsledkům na základě procesu snižování emisí skleníkových plynů. Získané schválení našich SBT proto vnímáme jako potvrzení skvělých výsledků v oblasti udržitelnosti.

Cíle společnosti Prologis v rámci SBT stanovují následující: „Prologis se počínaje rokem 2016 zavazuje snížit celkový rozsah emisí skleníkových plynů typu 1 a 2 o 21 procent do roku 2025 a do roku 2040 o 56 procent. Prologis se dále ve stejném období zavazuje omezit celkový rozsah emisí typu 3 o 15 procent do roku 2025 a o 40 procent do roku 2040.“

V neposlední řadě byly udržitelné iniciativy Prologis vyzdviženy na 11. výročních cenách firemního řízení (Corporate Governance Awards) udílených 8. listopadu časopisem Corporate Secretarynominací na cenu v kategorii „Nejlepší reporting ESG” (Best ESG Reporting). Tato prestižní nominace oceňuje vysokou kvalitu a důslednost reportů spojených s našimi ESG cíli.

Ačkoli v dané soutěžní kategorii nakonec zvítězila společnost Microsoft, naší nominace si vzhledem k vynikající konkurenci opravdu vážíme a zároveň nás těší, jak pozitivně je vnímáno naše silné korporátní řízení. Zároveň jsme byli jedinou nominovanou společností podnikající v odvětví nemovitostí ve všech 15 kategoriích soutěže.

Gratulujeme všem našim odborníkům, jejichž práce byla takto oceněna.

Zdroj/foto: Prologis, Inc.

Related Posts