15 července, 2024
Rezidenční bydlení a hotely

Názor Acord Invest: Regulace nájemného po vzoru Berlína je slepou uličkou. Cestou je spíše zrušení DPH pro kupující a omezení byrokracie

Po melancholickém období vánoční pohody a bilancování na přelomu roku se zase vracíme nohama zpět na zem do reality. Jak v ČR, tak v sousedním Německu, se rozvířilo v posledních dnech několik témat.

V Berlíně má v březnu vstoupit v platnost zákon o zmrazení nájemného. Vedení německé metropole tímto krokem reaguje na prudký růst nákladů na bydlení v posledních letech. Nepovažujeme tento krok za šťastný. Uvidíme, jestli přinese kýžený efekt, a to zlevnění nájemního bydlení, nebo bude mít toto opatření spíše opačný vliv. Již nyní se předpokládá omezení výstavby nejméně o čtvrtinu, to samé platí o investicích do rekonstrukcí budov. Některé německé stavební firmy malují černé scénáře své budoucí existence. Ale my v České republice můžeme tuto situaci využít v náš prospěch, protože investoři budou hledat jiné lokality, kam obrátit pozornost. A Česká republika a Praha je žádanou adresou.

V ČR se otevřelo opět téma zrušení platby daně z přidané hodnoty při nabytí nemovitosti. Tuto daň považujeme za nesmyslnou již od jejího zavedení, a tudíž její případné zrušení vítáme. Jakékoliv daňové úlevy, které zvýší dostupnost bydlení kupujícím, jsou dle našeho názoru vítaným krokem pro řešení aktuální situace nedostatku bytů.  Jedná se o jeden z kroků, jak udělat bydlení v ČR dostupnější. To však musí jít ruce v ruce i s úpravou stavebního zákona, která povede ke zjednodušení, a především zkrácení stavebních řízení. I v této otázce se tento týden objevují pozitivní signály, budeme si tedy společně s občany držet palce.

Zdroj/foto: ASPEN.PR s.r.o./Acord Invest – Terasa Lavande

Related Posts