15 července, 2024
Výstavba a remodeling

MONT-KOVO zahájilo generální dodávku výrobní haly pro společnost PILANA Machinery

Společnost MONT-KOVO, jednička v montovaných halách, zahájila v minulých týdnech další generální dodávku stavby pro významnou českou společnost PILANA Machinery a.s. v Hulíně.

Prostory pro novou halu se nachází v jihovýchodní části oploceného průmyslového areálu PILANA v Hulíně. Nová výrobní hala je dvoulodní budova vnějších rozměrů 55 x 50 m a výšky v hřebeni sedlových střech cca 10,5 m. Konstrukčně se jedná o ocelovou konstrukci s jeřábovými dráhami.

Nová výrobní hala bude sloužit pro zámečnické opracování kovového materiálu pomocí brusek a CNC fréz. Výrobní prostor haly je navržen jako dvoulodní, nepodsklepený, jednopodlažní.

„Součástí naší filozofie je nabídnout klientovi komplexní řešení a profesionální přístup. Při výběrovém řízení jsme prokázali, že naše personální, technické a výrobní zázemí společnosti je na takové investiční záměry velmi dobře připraveno. Investor navštívil i naše realizované stavby, kde zhodnotil jejich stav a kvalitu provedení. Nejen tohle, ale i navrhované technické řešení a cena, rozhodlo v tvrdém konkurenčním prostředí ve prospěch naší společnosti.“, řekl: marketingový manažer společnosti MONT-KOVO Ing. Tomáš Zouvala.

MONT-KOVO staví nové Centrum vývoje kompozitních technologií v Lipníku nad Bečvou

Hlavní výrobní plochy obsahují „výrobní hala 1“ o ploše 906 m2 a „výrobní hala 2“ o ploše 1 344  m2. Oba výrobní prostory budou vybaveny jeřábovými dráhami o nosnosti dvounosníkových jeřábů 10,0 t. Na plochu výrobní haly 1 navazuje v 1.NP skladový prostor světlé výšky 4,50 m, umístěný pod administrativou ve 2.NP.

V ploše halových modulů A1-4 až B1-4 je navrženo dvoupodlažní administrativní a technické zázemí. Jedná se o zděnou „vestavbu“ do ocelové konstrukce haly. V 1.NP se nachází provozně-technické zázemí jako příruční sklady, mistrovna, místnost kontroly výrobků, denní místnost, sociální zázemí pro provoz v 1.NP.

Zázemí pro provozní pracovníky a techniky je navrženo ve 2.NP haly. V administrativní části je uvažováno s kanceláří jednatele, kanceláří konstrukce, vedoucího konstrukce a kanceláří MTZ, tj. celkem max. 15 osob (10 mužů a 5 žen).

Přístup k šatnám a zázemí provozních pracovníků ve 2.NP je navržen samostatným schodištěm. Provozní pracovníci budou mít své zázemí, tj. šatny, koupelny a WC pro 60 mužů a 7 žen. Provoz bude dvousměnný, v hlavní směně bude max. 40 osob. WC a koupelny jsou v dostatečné kapacitě pro množství osob v max. směně navrženy i v 1.NP. Zde je umístěna i přímo osvětlená a přímo větraná denní místnost.

Na počátku výrobního procesu budou v hale vymezeny prostory pro uskladnění navezeného kovového materiálu, který bude dvounosníkovým jeřábem přepravován k místu opracování.

Architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení stavby vyplývá jednoznačně z charakteru budoucího využití, tj. prostory pro skladování a výrobu. Tvar a hmota jsou přizpůsobeny skladovací a výrobní kapacitě, polohově, půdorysně ani výškově nenaruší stávající vzhled areálu ani okolí.

Hlavním sjednocujícím prvkem objektu je fasáda haly navržená ze sendvičových panelů Kingspan v barvě stříbrošedé – RAL 7035, s podélným fasádním pruhem v barvě šedé RAL 9006. Střešní krytina, navržená ze systémových materiálů

Stavební řešení

Spodní stavbu výrobní haly budou tvořit základové konstrukce, tzn. železobetonové patky a obvodové pasy, v meziploše pak násypové vrstvy na terénu, izolace proti vodě a jako pochůzná vrstva podlaha ze železobetonu s povrchovou úpravou vsypem.

Nadzemní část bude tvořena kovovou rámovou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů. V půdorysu haly jsou sloupy ocelové konstrukce vetknuty do kalichů základových patek, rámy pod rovinou střešní jsou tvořeny příčlemi s náběhy. Opláštění haly v rovinách svislých i střešních je navrženo ze sendvičových panelů s IPN jádrem, v části roviny střešní u dělící stěny ve 2.NP pak s jádrem minerálním.

Prostory 2.NP – zázemí pracovníků a techniků – budou vymezeny stěnami ze zdících pórobetonových prvků Ytong. Stropní konstrukce bude tvořena vynášecím roštem z ocelových válcovaných profilů, na nich položených trapézových plechů, nosné železobetonové přebetonávky tl. 120 mm a sestavy podlahy o tl. 100 m

Mechanická odolnost a stabilita

Objekt byl navržen tak, aby jednotlivé konstrukce (základy, ocelová konstrukce) splňovaly požadavky na základní a předepsané charakteristiky únosnosti. Pro statický výpočet ocelové konstrukce bylo použito normy ČSN EN 1993-1-3 – Navrhování ocelových konstrukcí. Ocelová konstrukce bude vyrobena, smontována a udržována dle ČSN EN 1090-2 +A1.

Navrhované kapacity objektů a plochy:

  • Zastavěna plocha: 2 736 m2
  • Podlahová plocha 1.NP: 2 692 m2
  • Podlahová plocha 2.NP: 415 m2
  • Obestavěný prostor: 29 544 m3
  • Výška stavby v hřebeni: 10,5 m

Doba výstavby: 9 měsíců

O společnosti MONT-KOVO

Společnost MONT-KOVO se zaměřuje na výrobu a dodávku montovaných hal a ocelových konstrukcí již od roku 1995. MONT-KOVO může vystupovat jako generálního dodavatel stavby a zákazníkům tak nabízí dodávku montovaných hal na klíč od samotného projektu přes realizaci stavebních prací až po výrobu a finální montáž konstrukce a opláštění. Do roku 2020 postavila více než 750 montovaných hal pro malé i velké společnosti. Haly jsou vždy projektované tak, aby byly maximálně funkční a zároveň atraktivní svým designem. Podstatné je i snížení investičních nákladů, kterého lze dosáhnout efektivním řešením ocelové konstrukce a zkrácením doby montáže jak u novostaveb, tak rekonstrukcí. Společnost vždy prověřuje kvalitu dodávaných výrobků i služeb a pečlivě vybírá své dodavatele.

Pro poptávky haly nebo generální dodávky stavby můžete využít poptávkový formulář nebo e-mail poptavky@montkovo.cz.

Zdroj/foto: MONT-KOVO, spol. s r.o.

Related Posts